ПРОФЕСОР АТАНАС ДИМИТРОВ БОЖКОВ - Решение на Общински народен съвет Стражица от 1980 година.

Атанас Димитров Божков е български изкуствовед, изследовател на средновековното и съвременно българско изкуство.

АНГЕЛ ИВАНОВ КАРАЛИЙЧЕВ - Решение № 255 от 09.06.1998г.

Ангел Иванов Каралийчев е български писател и преводач.

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАДОНОВ – Решение № 255 от 09.06.1998г.

Пламен Радонов - депутат в 38-то Народно събрание

ХАРАЛАМБИ ПРОДАНОВ ВАСИЛЕВ – Решение № 233 от 15.08.2001г.

Хараламби Проданов Василеве изявен учител, директор и краевед. Целият му трудов и житейски път е следван с проучване историческото развитие на град Стражица.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ – Решение № 169 от 15.08.2004г.

Йордан Йорданов Костов - дългогодишната му дейност като председател на Окръжен народен съвет Велико Търново и ръководител на кооперативните съюзи в страната, му позволява да оказва съдействие за цялостното развитие на Стражица.

ДИМИТЪР КАЗАКОВ – НЕРОН – Решение № 170 от 15.08.2004г.

Димитър Казаков е творец в областта на живописта, графиката и монументалната дървопластика.

КОЛЮ СТЕФАНОВ ГЕЦОВ – Решение № 373 от 15.08.2005 г.

Колю Гецов е творец в областта на декоративната пластика.

ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ – Решение № 372 от 15.08.2005 г.

Димитър Иванов Стоянов е държавник и народен представител в продължение на повече от тридесет години.

ТРИФОН ЙОРДАНОВ ТРИФОНОВ – Решение №579 от 15.08.2006г.

Трифон Трифонов е бивш кмет на Община Стражица.

Д-р ЦОНИ ЦОНЕВ – Решение № ….от 15.08.2007 г.

Д-р Цони Цонев е изявен общественик и деятел на здравеопазването в област Велико Търново.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ - Решение № 330 от 15.08.2009 г.

ЦАНКО ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ - Решение № 159 от 09.08.2012 г.

ТРИФОН ТРИФОНОВ РАЛЧЕВ - Решение № 160 от 09.08.2012 г.

Инж. Стефан Рачков Стефанов - Решение №518 от 14.08.2014 г.

Стефан Славев Славев - Решение №156 от 12.08.2016 г.

Николай Петров Николов - Решение №157 от 12.08.2016 г.

Иван Колев Недялов - Решение №337 от Протокол №34 от 10.08.2017 г.

Цони Йорданов Цонев - Решение №338 от Протокол №34 от 10.08.2017 г.

Йордан Иванов Кайшанов - Решение №524 от Протокол №47 от 10.08.2018 г.

Райчо Костадинов Миленков - Решение №525 от Протокол №47 от 10.08.2018 г.

Христо Цонев Христов - Решение №526 от Протокол №47 от 10.08.2018 г.