ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ

 

Димитър Стоянов е роден през 1928 година в град Стражица, област Велико Търново. Основното  и средното си образование завършва в Стражица. После учи история в Софийски     университет.

Като министър на Вътрешните работи ръководи изключително сложната и специфична дейност  на министерството с присъщата си загриженост и отговорност. Близо шестнадесет години  той всеотдайно, принципно и професионално изпълнява конституционните си задължения за укрепване на националната сигурност на страната,  за спазване на законността и обществения ред, за борба с престъпността, за опазване границите на България.

Съдбата му като държавник и народен представител в продължение на повече от тридесет години предоставя на Димитър Стоянов голямата възможност да помага всеотдайно  за развитието на града като промишлен  и селскостопански  център във Великотърновския край.

На правителствено ниво като министър на вътрешните работи и народен представител моболизира не само своите колеги от правителството, но и цялата българска общественост.Ролята на Димитър Стоянов е трудна и сложна- да убеди държавните органи точно и докрай да изпълняват решенията за Стражица, за да се възстанови напълно и да стане изцяло новопланиран и мадерен град. Редуват се напрегнати и тревожни дни и нощи, изпълнени с мисъл, изключителна грижа  и всеотдаен труд за възстановяването на родна Стражица. С присъщите му воля, упоритост и всеотдайност прави всичко възможно да помогне на хората да имат отново свои домове, за да я има и Стражица.

Особено много се грижи Димитър Стоянов за възстановяването на училищата и детските градини, на жилищата на хората. И ако днес са построени хиляди модерни жилища, това се дължи както на държавата и на целия народ, така и на изключително личното участие и съдействие на Димитър Стоянов.

Целият му живот бе посветен на България, на нейното добруване и просперитет. Не случайно, при представяне на книгата за него във Военния клуб в София, генерал Стоян Андреев, съветник в кабинета на президента Желю Желев, заяви, че за Димитър Стоянов интересите  и съдбата на България стоят над всичко.

Името на Димитър Стоянов е свързано изцяло със Стражица. Той живя до последния си миг с духа и силата на родния град, с неговите трудолюбиви и честни граждани, остана верен на Стражишката клетва.

Всичко това дава основание да бъде удостоен посмъртно във връзка с неговия 77-годишен юбилей със званието Почетен гражданин на град Стражица.