ПРОФЕСОР АТАНАС ДИМИТРОВ БОЖКОВ

Атанас Димитров Божков е български изкуствовед, изследовател на средновековното и съвременно българско изкуство.

Роден на 15 март 1929 г. в с. Исперихово.

Завършва живопис в Художествената академия, София при Кирил Цонев и Илия Петров. Специализира история на изкуството в Московския университет (1958-1961).

Генерален консул на България в Република Сан Марино (1972).

Ръководител катедра Изкуствознание в Националната художествена академия.

Той работи върху проблемите на съвременното и средновековното българско изкуство. Публикува много студии, статии и рецензии в български и чуждестранни периодични издания. Автор е на над 30 монографии, албуми и изследвания.

Един от учредителите на МУЗИКАЛНО ОБЩЕСТВО "БОРИС ХРИСТОВ".

Почетен гражданин и на Пазарджик.

Починал в София през 1995 г.