ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ

Йордан Йорданов Костов е роден през 1912 година в Стражица. Завършва средно образование в град Трявна.

Дългогодишната му дейност като председател на Окръжен народен съвет Велико Търново и ръководител на кооперативните съюзи в страната, му позволява да оказва съдействие за цялостното развитие на Стражица.

Няма нито една обществена, културна или промишлена сграда в общината, която да е завършена без неговото конкретно участие- в проектирането, строителството, финансирането и нормалното им функциониране: Корадо-България АД, Велпа-91 АД, Метални конструкции ООД, Хранително-вкусов комбинат, Специализирано предприятие за преработка  и производство на плодови сокове, сградите на СОУА.Каралийчев, ОДЗ А. Каралийчев, Художествената галерия, Професионалната гимназия по транспорт, читалищните сгради в с. Ново Градище и с. Благоево, търговските обекти във всички селища. Значителен е неговият принос за вадаснабдяването на града от язовир Йовковци, за обогатяването на транспортните връзки до селата и възстановяване на Стражица след земетресението.

Всичко това дава основание Йордан Костов да бъде  удостоен посмъртно със званието Почетен гражданин на град Стражица.