ХАРАЛАМБИ ПРОДАНОВ ВАСИЛЕВ

Господин Хараламби Проданов е роден на 29 юни 1935година в град Стражица в средно земеделско семейство с буден и патриотичен дух. Основното и средното си образование завършва в родното си село. От ранна детска възраст будният му  и жаден за знание поглед се отправя към книгите. Завършва висше образование в геолого-географския факултет в Софийския университет с квалификация географ, икономограф и учител по география и история. Притежава първи клас квалификация по специалността си.

Целият му трудов и житейски път е следван с проучване историческото развитие на град Стражица. С участието на ученици организира училищна  музейна сбирка, която през 1970 година се превръща в градски музей.

Господин Проданов извършва дългогодишна архиологическа и всички видове проучвателна дейности, засягащи историческото минало, традиции и обичаи в Стражица. Издал е много книги, между които Просветното дело в град Стражица, Стражица-историко-географски очерк, Мъката на потиснатите, Стражица през вековете, Страшни времена и други.

През 1973 година изследва истината за романа Казаларската царица от Иван Вазов и публикува материал в списание Родна реч, а през 1976 година издава книгата За творческата история на Казаларската царица.

За огромния си принос като учител и директор е награден с медал 100 години от Освобождението на България от Османско иго.

На 24 май 1978 година е награден със значката Отличник на МНП .

Награден е с грамоти, орден Кирил и Методий втора степен, юбилейни медали  и ордени.

От 1 юни 1979 година е зам. директор на СПТУ по автотранспорт и Политехническа гимназия. От 1981/2 година е директор на ЕСПУИван Орманов, а от 1992 година до пенсионна възраст е директор на СОУ А. Каралийчев.

Господин Хараламби Проданов е допринесъл много за развитието на образованието и културата в родния си град.

Гордост за всички стражичани е, че има такъв родолюбив и трудолюбив гражданин, в чието сърце  гори възрожденския плам да остави диря след себе си за идните поколения.

Изявен учител, директор и краевед, г-н Хараламби Проданов се ползва с уважението на всички стражичани.

За всички, които го познаваме, ще остане в сърцата ни като живата памет на историята и културата на град Стражица.