Приказките – вълшебните мостове между поколенията

Тази тема избраха за специалния семинар в Стражица, който се проведе по програмата на КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ – 2018. За лектор от общината поканиха доц. д-р Соня Георгиева от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Учители в детските градини и училищата на общината, читалищни дейци, социални работници, сред които бяха председателят на Общинския съвет Илиян Маринов и зам.-кметът инж. Катя Петрова, изпълниха празнично украсената ритуална зала. И народният представител Весела Лечева се изкуши да усети тръпката и се включи в екипните ролеви игри, предложени от доц. Георгиева. И накрая всички се убедиха, че приказките наистина по магичен начин свързват поколенията и са носител и на неподозирани мъдри послания към всички, в които винаги е живо детето. А за събуждане на творческата енергия обикновено е достатъчна една искра. Ученици от СУ „Ангел Каралийчев” и тяхната учителка Сашка Колева представиха за участниците в семинара драматизация на „Житената питка” – една от най-любимите приказки на децата от общината. Соня Георгиева, която има родословни корени в Стражица, дари на читалищната библиотека две свои авторски книги. А Весела Лечева оцени високо както този семинар, така и другите инициативи от богатата програма на дните, посветени на Ангел Каралийчев.
 • DSC 1450

  DSC 1450

 • DSC 1452

  DSC 1452

 • DSC 1446

  DSC 1446

 • DSC 1449

  DSC 1449

 • DSC 1454

  DSC 1454

 • DSC 1456

  DSC 1456

 • DSC 1457

  DSC 1457

 • DSC 1458

  DSC 1458

 • DSC 1459

  DSC 1459

 • DSC 1460

  DSC 1460

 • DSC 1461

  DSC 1461

 • DSC 1462

  DSC 1462

 • DSC 1463

  DSC 1463

 • DSC 1464

  DSC 1464

 • DSC 1465

  DSC 1465

 • DSC 1466

  DSC 1466

 • DSC 1467

  DSC 1467

 • DSC 1468

  DSC 1468

 • DSC 1469

  DSC 1469

 • DSC 1471

  DSC 1471

 • DSC 1473

  DSC 1473

 • DSC 1474

  DSC 1474

 • DSC 1475

  DSC 1475

 • DSC 1478

  DSC 1478

 • DSC 1477

  DSC 1477

 • DSC 1479

  DSC 1479

 • DSC 1481

  DSC 1481

 • DSC 1482

  DSC 1482

 • DSC 1483

  DSC 1483

 • DSC 1485

  DSC 1485

 • DSC 1486

  DSC 1486

 • DSC 1487

  DSC 1487

 • DSC 1488

  DSC 1488

 • DSC 1490

  DSC 1490

 • DSC 1489

  DSC 1489

 • DSC 1491

  DSC 1491

 • DSC 1492

  DSC 1492

 • DSC 1493

  DSC 1493

 • DSC 1494

  DSC 1494

 • DSC 1495

  DSC 1495

 • DSC 1496

  DSC 1496

 • DSC 1497

  DSC 1497

 • DSC 1498

  DSC 1498

 • DSC 1499

  DSC 1499

 • DSC 1500

  DSC 1500

 • DSC 1501

  DSC 1501

 • DSC 1503

  DSC 1503

 • DSC 1502

  DSC 1502

 • DSC 1504

  DSC 1504

 • DSC 1505

  DSC 1505

Random image