Приказките – вълшебните мостове между поколенията

Тази тема избраха за специалния семинар в Стражица, който се проведе по програмата на КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ – 2018. За лектор от общината поканиха доц. д-р Соня Георгиева от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Учители в детските градини и училищата на общината, читалищни дейци, социални работници, сред които бяха председателят на Общинския съвет Илиян Маринов и зам.-кметът инж. Катя Петрова, изпълниха празнично украсената ритуална зала. И народният представител Весела Лечева се изкуши да усети тръпката и се включи в екипните ролеви игри, предложени от доц. Георгиева. И накрая всички се убедиха, че приказките наистина по магичен начин свързват поколенията и са носител и на неподозирани мъдри послания към всички, в които винаги е живо детето. А за събуждане на творческата енергия обикновено е достатъчна една искра. Ученици от СУ „Ангел Каралийчев” и тяхната учителка Сашка Колева представиха за участниците в семинара драматизация на „Житената питка” – една от най-любимите приказки на децата от общината. Соня Георгиева, която има родословни корени в Стражица, дари на читалищната библиотека две свои авторски книги. А Весела Лечева оцени високо както този семинар, така и другите инициативи от богатата програма на дните, посветени на Ангел Каралийчев.
 • DSC 1506

  DSC 1506

 • DSC 1508

  DSC 1508

 • DSC 1510

  DSC 1510

 • DSC 1509

  DSC 1509

 • DSC 1511

  DSC 1511

 • DSC 1512

  DSC 1512

 • DSC 1513

  DSC 1513

 • DSC 1514

  DSC 1514

 • DSC 1515

  DSC 1515

 • DSC 1516

  DSC 1516

 • DSC 1517

  DSC 1517

 • DSC 1519

  DSC 1519

 • DSC 1518

  DSC 1518

 • DSC 1521

  DSC 1521

 • DSC 1522

  DSC 1522

 • DSC 1523

  DSC 1523

 • DSC 1524

  DSC 1524

 • DSC 1525

  DSC 1525

 • DSC 1526

  DSC 1526

 • DSC 1527

  DSC 1527

Random image