Обществени поръчки НЧ Развитие - 1895

=
Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за доставка на озвучителна техника 17.05.2018 14:43 22.05.2018 17:00
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за доставка на музикален инструмент и озвучителна техника 09.05.2018 15:23 16.05.2018 17:00
Пазарни консултации - Доставка и монтаж на олекотена конструкция 17.09.2016 17:20 27.09.2016 17:00
Пазарни консултации - Озвучителна техника и осветление 16.09.2016 19:37 26.09.2016 17:00
Пазарни консултации - обзавеждане 16.09.2016 19:26 26.09.2016 17:00