Публикувано на: 16.09.2016 19:26

НЧ „РАЗВИТИЕ-1895”, гр. Стражица обявява ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за доставка на обзавеждане по проект: "Ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане на Летен кино-театър, гр. Стражица".
Индикативните оферти се подават на адрес: гр. Стражица, ул. „Сава Цонев” № 2, в сградата на НЧ „Развитие-1895” до 17:00 часа на 26.09.2016 г.
За контакти: тел. 061898383, Атанас Костов – председател на НЧ „РАЗВИТИЕ-1895”.

Документация

Файл Размер
Оферта ФУЛ ХАУС ТРЕЙД ООД 201 KB
Оферта ГАБИ-83 ЕООД 133 KB
Оферта ПРЕМАРПАК ЕООД 86 KB
Протокол за работата на комисията при провеждане на пазарни консултации по чл.44 от ЗОП 151 KB
Решение за определяне на стойността на разход за "Доставка на обзавеждане" 40 KB
Заповед за определяне на комисия за провеждане на пазарни консултации 38 KB
Документи 921 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.09.2016 17:00