Публикувано на: 17.09.2016 17:20

НЧ „РАЗВИТИЕ-1895”, гр. Стражица обявява ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на олекотена конструкция” по проект: "Ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане на Летен кино-театър, гр. Стражица"
Индикативните оферти се подават на адрес: гр. Стражица, ул. „Сава Цонев” № 2, в сградата на НЧ „Развитие-1895” до 17:00 часа на 26.09.2016 г.
За контакти: тел. 061898383, Атанас Костов – председател на НЧ „РАЗВИТИЕ-1895”.

Документация

Файл Размер
Оферта СД ШУМАНА 184 KB
Оферта ЕН ДЖИ БИ ЕООД 191 KB
Оферта ВИНИЛ АРТ ООД 181 KB
Протокол за работата на комисията при провеждане на пазарни консултации по чл.44 от ЗОП 115 KB
Решение за определяне на стойността на разход за "Доставка и монтаж на олекотена конструкция" 45 KB
Заповед за определяне на комисия за провеждане на пазарни консултации 38 KB
Документи 978 KB

Краен срок за подаване на оферта

27.09.2016 17:00