Публикувано на: 16.09.2016 19:37

НЧ „РАЗВИТИЕ-1895”, гр. Стражица обявява ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за доставка на озвучителна техника и осветление по проект: "Ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане на Летен кино-театър, гр. Стражица".
Индикативните оферти се подават на адрес: гр. Стражица, ул. „Сава Цонев” № 2, в сградата на НЧ „Развитие-1895” до 17:00 часа на 26.09.2016 г.
За контакти: тел. 061898383, Атанас Костов – председател на НЧ „РАЗВИТИЕ-1895”.

Документация

Файл Размер
Оферта АУДИО ВИДЕО КОНСУЛТ ООД 163 KB
Оферта БУЛКОМП ООД 132 KB
Оферта ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД 152 KB
Протокол за работата на комисията при провеждане на пазарни консултации по чл.44 от ЗОП 261 KB
Решение за определяне на стойността на разход за "Доставка на озвучителна техника и осветление" 46 KB
Заповед за определяне на комисия за провеждане на пазарни консултации 38 KB
Документи 1 679 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.09.2016 17:00