Бюджет и отчет на Община Стражица

2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г. Публикувано на 14.10.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г. Публикувано на 20.09.2021г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за първото полугодие на 2021г. Публикувано на 18.08.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г. Публикувано на 10.08.2021г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. Публикувано на 26.07.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. Публикувано на 15.07.2021г.

Годишен финансов отчет за 2020 г. Публикувано на 21.06.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г. Публикувано на 14.06.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г. Публикувано на 19.05.2021г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г. Публикувано на 29.04.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г. Публикувано на 15.04.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г. Публикувано на 15.03.2021г.

Капиталови разходи 2021 г. начален план Публикувано на 04.03.2021г.

Бюджет за 2021 г. на община Стражица Публикувано на 04.03.2021г.

Решение № 231 от 23.02.2021 г. за приемане на бюджет 2021 г. Публикувано на 04.03.2021г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. Публикувано на 24.02.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2021 г. Публикувано на 24.02.2021г.

Утвърждаване формулата за разпределение на средствата в общообразователните училища на територията на община Стражица за 2021 г. Публикувано на 10.02.2021г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за 2020г. Публикувано на 01.02.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. Публикувано на 21.01.2021г.

2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2020 г. Публикувано на 16.12.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2020 г. Публикувано на 17.11.2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. Публикувано на 29.10.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. Публикувано на 15.10.2020г.

ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА за извършен финансов одит за 2019г. Публикувано на 12.10.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2020 г. Публикувано на 16.09.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2020 г. Публикувано на 14.08.2020г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за първото полугодие на 2020г. Публикувано на 11.08.2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Публикувано на 29.07.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Публикувано на 16.07.2020г.

Годишен финансов отчет за 2019 г. Публикувано на 29.06.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2020 г. Публикувано на 12.06.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2020 г. Публикувано на 18.05.2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. Публикувано на 16.04.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. Публикувано на 13.04.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2020 г. Публикувано на 17.03.2020г.

Решение за приемане на Бюджет 2020г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

Инвестиционна програма на Община Стражица за 2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2020 г.

Утвърждаване формулата за разпределение на средствата в общообразователните училища на територията на община Стражица за 2020 г.

2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за 2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за първото полугодие на 2019г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 Г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2019 г.

Решение за приемане на бюджета за 2019 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

Инвестиционна програма на Община Стражица за 2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2019 г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за 2018г.

2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за първото полугодие на 2018г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 Г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.

Решение за приемане на бюджета 2018 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2018 ГОДИНА

Инвестиционна програма на Община Стражица за 2018г.

2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за 2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 Г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за първото полугодие на 2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2017 ГОДИНА

Инвестиционна програма на Община Стражица за 2017г.

2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за 2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2016г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация Стражица за първото полугодие на 2016г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 Г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2016г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2016 ГОДИНА

Инвестиционна програма на Община Стражица за 2016г.

2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за 2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2015г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 Г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2015г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация Стражица за първото полугодие на 2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2015г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2015 ГОДИНА

Инвестиционна програма на Община Стражица за 2015г.

2014 г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за 2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2014г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация Стражица за първото полугодие на 2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2014г.

Решение 430 Бюджет 2014г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 Г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2014 ГОДИНА

Инвестиционна програма на Община Стражица за 2014г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2013г.

Отчет капиталови разходи към 31.12.2013г.

2013 г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация Стражица за 2013 година.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация Стражица за първото полугодие на 2013 година.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 Г.

СЪСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 2013 година

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2013 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

ОТЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2012 г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на приходите и разходите на бюджетните и извънбюджетни сметки и фондове в Община Стражица към 31.12.2012 г.

2012 г.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация Стражица за 2012 година.

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация Стражица за първото полугодие на 2012 година.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 Г.

БЮДЖЕТИ ЗА 2012 Г. И ОТЧЕТИ КЪМ 31.03.2012 Г. НА УЧИЛИЩАТА ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2012 ГОДИНА

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2012 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2012 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2011 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2011 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИБСФ КЪМ 31.12.2011 Г.

ОТЧЕТ на Извънбюджетна сметка на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2011 г.

2011 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 Г.

ДОКЛАД ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 2007-2013 г.

СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2010 г. НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА ПЕРИОДА 2011 - 2013 г.

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА ЗА МАНДАТА

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация Стражица за първото полугодие на 2011 година.

Отчет капиталови разходи към 30.06.2011 г.

Отчет към 30.06.2011 г.

Измерими цели по качеството и анализ на изпълнението.

Бюджет на община Стражица за 2011 година.  

Приложение 1 към Бюджет на община Стражица за 2011 година. 

Инвестиционна програма за 2011 година на община Стражица   

Числеността на персонала и средните брутни работни заплати за местни дейности и дофинансиране за 2011 година.  

Средствата за заплати за делегираните от държавата дейности за 2011г. 

 

2010 г.

Годишен доклад за 2010 година. 

Бюджет на Община Стражица за 2010 година. 

Числеността на персонала и средните брутни работни заплати за местни дейности и дофинансиране за 2010 година.  

Средствата за заплати за делегираните от държавата дейности за 2010г. 

Инвестиционна програма за 2010 година на община Стражица.  

План - сметка на специален фонд  за инвестиции и дълготрайни активи за 2010 година и на общинския  фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол за 2010 година. 

Приложение 1 към Бюджет на община Стражица за 2010 година. 

Справка за събраните средства от Данък недвижими имоти и Такса битови отпадъци за периода 01.01. - 31.12.2010 година. 

Отчет на капиталови разходи за 2010 година

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация Стражица за второто полугодие на 2010 година 

Антикризисна програма на община Стражица за бюджетната 2010 година. 

Отчет на община Стражица към 31.12.2010 година. 

Отчет на община Стражица към 31.03.2010 година. 

2009 г.

Отчет на община Стражица към 31.12.2009 година. 

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Плана за развитие на Община Стражица за 2009 г.  

Анализ на получената обратна информация от потребителите на административни услуги в общинска администрация СТРАЖИЦА за първото полугодие на 2009 г.