Проекти


Oбщина Стражица подписа административен договор № BG06RDNP001-19.037-0002-C01/2020г.


Oбщина Стражица подписа договор с Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на проект по Програма за развитие на селските райони.


Oбщина Стражица подписа договор с Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на проект по Програма за развитие на селските райони.


Съобщение относно сключен договор по проект "Местни инициативи за заетост в община Стражица".


Съобщение относно проект BG05M9OP001-2.019-0003 "Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, гр.Стражица"


Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност в административна сграда на Общинска администрация


Информация за актуални проекти на Община Стражица към януари 2019 г.


Трансгранично партньорство между град Болинтин-Вале и Кметство Община Стражица


"Реконструкция и подмяна на участъци от водоплроводна мрежа в с. Кесарево, с. Камен, с. Сушица, с. Асеново и с. Царски извор


Информация за актуални проекти на Община Стражица към януари 2018 г.


Информация за актуални проекти на Община Стражица


Информация за изпълнени, текущи и предстоящи проекти на Община Стражица


Информация за изпълнени, текущи и предстоящи проекти на Община Стражица


Брошура по проект: "Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица", финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД09- 32 от 31.05.2011 г.


"Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица", финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД09- 32 от 31.05.2011 г.


В рамките на Проект в Община Стражица от 16.03.2015 г. стартират услугите "Семейно консултиране и подкрепа" и "Формиране и развитие на родителски умения".


"Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица, финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД09- 32 от 31.05.2011 г.


"Услуги за социално включване на уязвими деца от община Стражица"
Обучение за здравословно хранене при деца от 3 до 7 години


"Услуги за социално включване на уязвими деца от община Стражица"
Обучение за кърмене


"Услуги за социално включване на уязвими деца от община Стражица"
Обучение за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за кърмачета


"Услуги за социално включване на уязвими деца от община Стражица"
Пробив и хигиена на постоянните зъби


"Услуги за социално включване на уязвими деца от община Стражица"
Хранителни навици за здрави зъбки


"Услуги за социално включване на уязвими деца от община Стражица"
Как да научим детето да си мие зъбите правилно


"Услуги за социално включване на уязвими деца от община Стражица"
Поведение при висока температура


"Услуги за социално включване на уязвими деца от община Стражица"
Какво да правим при висока температура?


"Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица", финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД09- 32 от 31.05.2011 г.
Виж целия документ