Общински съвет

Председател
Илиян Иванов Маринов

     Състав


Васко Маринов Стоянов
Георги Стоянов Иванов
Елена Димитрова Димитрова
Иван Николов Иванов
Лъчезар Трифонов Атанасов
Мариана Стефкова Станчева
Марин Кирилов Филипов
Петю Статев Петров
Пламен Стефанов Иванов
Ренета Данева Стефанова
Руси Зарков Захариев
Светлозар Иванов Димитров
Стефан Димитров Иванов
Хари Петров Тасев
Христина Бориславова Любенова
Христо Евтимов Евтимов

e-mail: obsavet_str@abv.bg,   support@strazhitsa.com

Приемен ден: Всеки понеделник от 10:00 до 12:00 часа

Телефон за връзка: +359 6161 43 16
Постоянни комисии
Комисия по законност, граждански права, молби, жалби и връзки с общественоста

Комисия по икономическо развитие, бюджет и финанси

Комисия по ТСУ, общинска собственост, жилищна политика и приватизация

Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда
Комисия по култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм
Комисия по труда, социалната защита и здравеопазването
 

Регистър на подадените декларации по чл.12, т,1 и т.2 от ЗПУКИ, подадени от кметове на кметства в Община Стражица за мандат 2015 - 2019г.

Регистър на подадените декларации по чл.12, т,1 и т.2 от ЗПУКИ, подадени от общинските съветници при ОбС Стражица за мандат 2015 – 2019 г.