Общински съвет

Председател
Илиян Иванов Маринов

     Състав


Атанас Дончев Бъчваров
Атанас Христов Атанасов
Деан Цветанов Маринов
Дилян Стефанов Братованов
Димитранка Стоянова Калева
Васко Маринов Стоянов
Мариана Стефкова Станчева
Нели Кръстева Димитрова
Нойко Василев Нойков
Петю Статев Петров
Ренета Данева Стефанова
Руси Зарков Захариев
Светлозар Иванов Димитров
Сюзан Йосифова Алтънова
Хари Петров Тасев
Христина Бориславова Любенова

e-mail: obsavet_str@abv.bg

Приемен ден: Всеки понеделник от 10:00 до 12:00 часа

Телефон за връзка: +359 6161 43 16
Постоянни комисии
Комисия по законност, граждански права, молби, жалби и връзки с общественоста

Комисия по икономическо развитие, бюджет и финанси

Комисия по ТСУ, общинска собственост, жилищна политика и приватизация

Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда
Комисия по култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм
Комисия по труда, социалната защита и здравеопазването
 

Регистър на Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ, подадени от кметове на кметства в Община Стражица

Регистър на Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, подадени от общинските съветници при ОбС Стражица