Регистър на Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, подадени от кметове на кметства в община Стражица

№ по ред

Входящ №/дата

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Име на декларатор
(име и фамилия)

Длъжност

1.

346/28.11.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Асен Маринов

Кмет с. Виноград

2.

319/26.11.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Георги Георгиев

Кмет с. Бряговица

3.

318/26.11.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Емил Кърджилов

Кмет с. Кесарево

4.

345/28.11.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Иван Иванов

Кмет с. Благоево

5.

347/28.11.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Иван Калчев

Кмет с. Камен

6.

385/26.11.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Надка Никова

Кмет с. Сушица

7.

386/18.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Надка Никова

Кмет с. Сушица

8.

330/27.11.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Николай Колев

Кмет с. Царски извор

9.

367/13.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Николай Колев

Кмет с. Царски извор

10.

339/28.11.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Румен Павлов

Кмет Община Стражица

11.

344/28.11.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Стефан Димитров

Кмет с. Асеново