Регистър на Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, подадени от общинските съветници при Общински съвет Стражица

№ по ред

Входящ №/дата

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Име на декларатор
(име и фамилия)

Длъжност

1.

382/18.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Атанас Атанасов

Общински съветник

2.

375/16.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Атанас Бъчваров

Общински съветник

3.

380/17.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Васко Стоянов

Общински съветник

4.

387/19.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Деян Маринов

Общински съветник

5.

379/17.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Дилян Братованов

Общински съветник

6.

392/20.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Динитранка Калева

Общински съветник

7.

389/19.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Илиян Маринов

Общински съветник

8.

383/18.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Мариана Станчева

Общински съветник

9.

377/17.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Нели Димитрова

Общински съветник

10.

398/27.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Нойко Нойков

Общински съветник

11.

388/19.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Петю Петров

Общински съветник

12.

378/17.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Ренета Стефанова

Общински съветник

13.

385/18.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Руси Захариев

Общински съветник

14.

384/18.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Светлозар Димитров

Общински съветник

15.

381/17.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Сюзан Алтънова

Общински съветник

16.

376/16.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Хари Тасев

Общински съветник

17.

395/27.12.2019

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Христина Любенова

Общински съветник