Община Стражица подпомогна 13 абитуриента в затруднено социално положение