БСП – Стражица издигна Румен Павлов за втори мандат