24.04.2018 г.   16:23

В Стражица стартира проект за популяризиране на Българското Европредседателство

Маршрут "Европа" е името на проекта, който реализира Община Стражица съвместно с НЧ "Развитие 1895" за популяризиране на Председателството на България на Съвета на ЕС. Първата дейност наречена Терминал "Европа" се проведе на 24 април в Ритуалната зала на града, която имаше информационен характер и запозна участниците с целите на проекта, предвидените дейности и същността на Българското председателство. В обръщение към всички, заместник кметът на общината инж. Катя Петрова пожела успех на тази инициатива и посочи колко важно за Стражица е участието в проекти финансирани със средства от ЕС. В следващите няколко дни ще се реализира и втората дейност по проекта именувана Експрес "Европа", при която специален брандиран с името на проекта автомобил ще посети всички населени места от община и ще раздава рекламни брошури и магнити с логото на председателството. Кулминацията ще бъде на 9 май - Денят на Европа, когато ще се проведе концерт в центъра на града и носещ името "Площад "Европа". В концерта ще вземат участие самодейци от общината, които ще изпълнят песни представящи многонационалното разнообразие на Европа. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Националното сдружение на общините в Република България.

11.04.2018 г.   10:23

Общинска конференция на "Съюз на пенсионерите 2004"

Кметът на община Стражица уважи Общинската конференция на "Съюз на пенсионерите 2004". Господин Румен Павлов поздрави пенсионерите със Светлите Великденски празници, благодари от името на общината за активната гражданска и обществена позиция на пенсионерските организации в общината, пожела им ползотворна работа и повече творчески успехи. "Пенсионерските клубове и читалищата са основата на културния живот в нашата община и затова получават заслужено уважение и подкрепа" - каза още в изказването си градоначалникът.

05.04.2018 г.   15:23

Великденска работилница

На Велики Четвъртък, когато по стара християнска традиция се червят яйцата, деца от гр. Стражица участваха в инициативата "Великденска работилница". Организатори бяха Община Стражица и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Заместник кметът и председател на комисията, инж. Катя Петрова, заедно с обществените възпитатели учиха малчуганите да оцветяват яйца, но от стиропор и да рисуват великденски зайчета.

Когато всички завършиха успешно своите творения, за награда получиха козунаци и си спретнаха малко детско парти. Децата си пожелаха светли празници в своите домове, без страх и беди, само с хубави и благословени дни за всички жители на града и общината.

Кметът Румен Павлов изпрати поздравителен адрес, който беше прочетен на участниците и гостите на "Великденската работилница".

30.03.2018 г.   16:56

Настоящи и бивши ученици и учители празнуваха в СУ "Ангел Каралийчев"

В разгара на пролетта се отбелязва от години патронният празник на най-голямото училище в Община Стражица. Сменят се поколенията ученици и учители, някогашните ученици в обединените основни училища "Отец Паисий" и "Кирил и Методий" и Стражишката гимназия вече са родители на днешните ученици и заедно са на своя общ празник. В това училище са учили и повечето от днешните ръководители на общината, на много от нейните звена, собственици и основни кадри в местния бизнес. Празникът става един от най-чаканите в града. Единствено в приветственото слово на Пенка Димитрова, дългогодишен директор на училището, имаше нотка на тъга – при обединението на трите училища през далечната вече 1981 година учениците са били два пъти повече от днешните. Демографските проблеми засягат особено тежко малките общини, но духът на празника винаги е отражение на силата и енергията на днешния ден и децата го показаха с талант, много можене и вдъхновено участие в празничната програма.

С приветствени слова към колектива се обърнаха кметът Румен Павлов и зам.-областният управител инж. Детелина Борисова. А след празничната програма ученици, учители и родители се включват в празничния цикъл на великденските инициативи.

30.03.2018 г.   09:14

ОБЩИНА СТРАЖИЦА С ОЩЕ ЕДИН ПРОЕКТ ЗА 7 МИЛИОНА

Кметът на община Стражица, Румен Павлов и неговия екип успешно продължават да полагат усилия за намиране на средства за подобряване условията за живот на жителите. Още един проект от европейските фондове е реалност и ще бъде реализиран тази година.

На 27 март 2018 г., кметът на Община Стражица подписа договор с Държавен фонд "Земеделие" по мярка 7.2 от "Програма за развитие на селските райони 2014-2020", за финансиране на проект "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Стражица". Проектът обхваща два пътни участъка на територията на общината. Единият е път VTR 2287 отсечката Стражица – Бряговица - до разклона за с. Върбица с обща дължина 9,7 км., а другият е път VTR 2290- участъка от с. Виноград към с. Паисий до границата с община Горна Оряховица и е с дължина 1,5 км. Проектът включва цялостна рехабилитация на пътните участъци, изграждане на трасе за полагане на широколентов интернет, а по участъка преминаващ през с. Бряговица ще се изградят тротоари от двете страни. Общата стойност на проекта е 6 987 747 лв.

Кметът Румен Павлов е получил уверението на инж. Петя Каразахова, директор на ОПУ- Велико Търново, че до края на месец април, като частичен ремонт, ще бъдат запълнени всички дупки по пътищата в общината. А ако има допълнително финансиране, ще се извършат и ремонти на най-нуждаещите се участъци.

Освен реализираните вече проекти през мандата на Румен Павлов, в момента са в процес на изпълнение и други: "Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод до с. Бряговица от ПС "Джулюница" до връзка с вътрешна водопроводна мрежа, финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Стойността на проекта е в размер на 655 386,96 лв.; Проект към Национален доверителен екофонд – "Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност" в "Административна сграда на общинска администрация- град Стражица", "Административна сграда на БКС, "Сградата на ОДЗ "Ангел Каралийчев" - град Стражица".; проект: "Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж". Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 389 996,18 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца- 22.12.2017 г. до 21.02.2019 г. Проектното предложение предвижда изграждане на "Преходно жилище за деца на възраст от 15-18 г." с общ капацитет 8 лица (места) и ремонт на Дневен център за деца и младежи с увреждания с. Горски Сеновец.; проект по програма Интеррег V-А "РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014-2020 Г. Проектът "Трансгранично партньорство между община Болинтин Вале и община Стражица", с цел подобряване на системата за вземане на решения -редици от мостове и врати" е на стойност 299 325,66 евро. По проектът се предвижда закупуване на компютърна техника, из-работка на софтуер и обучение на служителите от общината.

Общината осъществява 2 проекта със собствени средства. Тяхната цел е да се повиши сигурността на гражданите и намаляване на престъпността. Това са Проект "Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение и охрана на територията на община Стражица", който включва поетапно изграждане на видеонаблюдение, чрез изграждане на център за събиране и обработка на информация, център за наблюдение и управление, изграждане на видеонаблюдение обхващащо пътни входно-изходни артерии, кръстовища, обществени сгради и терени, на стойност 405 424,64 лв. с ДДС. и проект "Доставка на светодиодни улични осветителни тела за обезпечаване потребностите на община Стражица", на стойност 496 681,20 лв. с ДДС. Ползата от тях вече е доказана, с помощта на видеонаблюдението са разкрити няколко кражби и престъпления.

Кметът Румен Павлов сподели, че община Стражица има подадени още 11 проекта, които са в процес на оценка. Те са за реконструкция и подмяна на водопроводни мрежи, рехабилитация на улици и пътища, приобщаване на уязвими групи, мерки за защита от наводнения и др.

20.03.2018 г.   10:14

За втори път – изложба на гоблени в Стражица

В навечерието на пролетта в Ритуалната зала на община Стражица беше уредена изложба на гоблени, сътворени от местни творци. Проявата с име "Цветна магия" е на народно читалище "Развитие 1895", а вдъхновителка отново е младата библиотекарка Мария Тасева. С 66 творби се представиха 20 дами и само един мъж се оказа не само ценител, но и изкусен гобленар!

Пламен Пенев, шеф на дирекция "Хуманитарни дейности" в общинската администрация, приветства участниците и им пожела хубавата проява да стане традиционна и да привлича нови творци за участие. Гобленарите от Стражица са сплотена общност и всички се познават добре, но изкуството им получава признание от повече хора, когато бъде показано на обикновени ценители. Всички участници получиха благодарствени писма от ръководството на читалището, а за всички имаше почерпка.

13.03.2018 г.   14:32

Първи шампион в борбата за Стражица

Нова порция медали завоюваха възпитаниците на Клуб по свободна борба "Румен Павлов – 2016" – Стражица, отчетоха от клуба. Състезателят по борба Антонио Димитров спечели 1 – во почетно място от Държавното лично първенство по свободна борба за кадети в град Сливен. Събитието се проведе в зала "Васил Левски" на 1 и 2 март. Петнадесет годишният състезател заслужи златния медал в категория до 42 кг. Във финалната схватка той победи убедително с 7:2 технически точки по-опитния от него представител на Разград Ергин Муса.

Клубът ни беше представен от още петима борци – Стоян Апостолов (48 кг.), Стелиян Николов (60 кг.), Даниел Бонков (65 кг.), Стелиян Кабакчиев (65 кг.), Винелин Ненов (80 кг.), които се представиха достойно, класирайки се в челната десятка на България.

Следващото участие на клуба по борба ще се състои на 17 и 18 март 2018 г. в гр. Горна Оряховица с деца от 10-12 години.

Треньор на отбора е Александър Петков.

08.03.2018 г.   10:12
Честване на 3-ти Март

На 3-ти март в общинския център беше отпразнуван Националният празник на България. Още на обед, на паркинга пред общината, много ентусиасти участваха във всенародната инициатива "Пробуждане с хоро". Фолклорният оркестър "Развитие" беше във вихъра си и въпреки снега и студеното време, хубавите български хора изпълниха сърцата на танцьорите.

В 17:30 часа, пред параклиса "Св. вмчк. Георги Победоносец", йеромонах Димитрий отслужи заупокойна молитва и бяха поднесени венци на паметниците на загиналите войни. Тържественото шествие се спусна до паметника "Майка", където се състоя официалната част. Г-жа Цветанка Станева накратко припомни историята на Освобождението от турско робство. Учениците от СУ "Ангел Каралийчев" гр. Стражица с ръководител госпожа Тодорка Цонева, представиха стихове посветени на Свободата и Родината. Кметът на община Стражица, Румен Павлов, поздрави присъстващите.

Венци на признателност бяха поднесени от Общинската администрация, Общинския съвет, от военно формирование 28130, от Общинска организация на съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса в гр. Стражица, от Средно училище "Ангел Каралийчев" и от Професионална гимназия по транспорт "Васил Друмев".

След изпълненията на самодейните колективи от читалище "Развитие 1895", празника завърши с красива тържествена заря.

Снимки от честването

01.03.2018 г.   14:04

Деца поздравиха служителите на Общинска администрация за Баба Марта.

Деца от СУ "Ангел Каралийчев" поздравиха със стихове кмета на общината Румен Павлов, заместник кмета Катя Петрова и всички служители в общинска администрация с най-хубавия пролетен празник Баба Марта.

19.02.2018 г.   12:29

В Стражица празнуваха лозари и винари

С традиционен обичай по зарязването на лозите и водосвет за здраве и берекет бе почетен празникът на лозари, винари и градинари – Трифон Зарезан.

Проливният дъжд бе наречен за добра поличба "Както се лее дъждът – така да се лее виното тази година".

Царят на виното – Иван Колев изрече съкровените слова, с които да измоли от св. Трифон здраве и благодат за хората и лозята.

Отец Димитрий също благослови празника, виното и хората, които го произвеждат, а Кметът на община Стражица Румен Павлов пожела богата и плодородна година.

Над 10 от най-хубавите вина от Стражица участваха в Общинския конкурс за най-добро домашно вино, а най-сладките бяха отличени с почетни грамоти и парични награди.

За веселието на празника се погрижиха виртуозите от оркестър "Развитие" при НЧ "Развитие 1895" гр. Стражица.

Празникът завърши с кръшни хора и богата почерпка за всички присъстващи.

КЛАСИРАНЕ

02.02.2018 г.   14:04

Приемане бюджет 2018

На свое редовно заседание от 31 януари 2018г., Общински съвет Стражица с пълно мнозинство от 17 гласа "ЗА" прие бюджета на Общината за 2018 година.

Общата рамка, без преходен остатък за година, ще бъде в размер на 10 281 797 лв. В това число делегирани от държавата дейности са 6 120 584 лв., трансфери за местни дейности – 1 663 808 лв. и собствените приходи са 2 497 405 лв.

Кметът на общината Румен Павлов определи бюджета като реалистичен и напълно балансиран, с оглед неговото изпълнение през 2018 година.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 626 200 лв., но и през тази година Общината е заложила изпълнението на няколко проекта с европейско финансиране. Това допълнително ще доведе до подобряване качеството на живота на хората, повишаване на административния капацитет чрез подобряване извършването на административни услуги и създаването на благоприятна среда за развитие на бизнеса и инвестициите.

В тази връзка беше презентирана инвестиционната програма на Общината за 2018 година. Предвижда се изпълнение на проект за повишаване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация, общинско предприятие и ОДЗ "А.Каралийчев".

Заложени са и основен ремонт на водопровода в село Теменуга, реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за село Бряговица, рекултивация на закрито депо за твърди битови отпадъци в град Стражица.

Ще бъдат закупупени нови компютърни конфигурации, заедно със софтуер за тяхното управление за нуждите на администрацията. Така ще се повиши качеството на предлаганите административни услуги и поетапно преминаване към електронно управление.

Председателят на Общински съвет Стражица Илиян Маринов пожела успех на кмета и общинската администрация в изпълнението на заложените в бюджета за 2018 година дейности. Той изрази и убеждението си, че с този бюджет Общината за втора поредна година залага на балансирано и разумно разходване на средствата, както и чрез умело използване на средства от европейските фондове.

Цялата рамка на бюджета е публикувана на официалната интернет страница на Общината.

12.01.2018 г.   15:07

Община Стражица посрещна скъпи гости на празника Василица

Деца от групата "Фолклор на етносите" от СУ "Ангел Каралийчев" посетиха общинска администрация Стражица по инициатива на Център "Амалипе". Сурвакарчета пожелаха здраве и берекет в традициите на ромския и българския фолклор за празника Василица, с който се отбелязва началото на новата година за ромската общност.

Децата сурвакаха с традиционни ръчно изработени сурвакници Кмета на общината Румен Павлов, Заместник кмета инж. Каня Петрова и Председателя на Общински съвет Стражица - Илиян Маринов.

Освен популяризиране на традициите тези инициативи утвърждават толерантността между общностите в общината.

11.01.2017 г.   16:16

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА 2018г.

На 10 януари 2018 г. от 14.00 часа в залата на общински съвет гр.Стражица се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2018г. на обсъждането присъстваха кмета на общината г-н Румен Павлов, зам. кмета инж. Катя Петрова, председателя на общ. съвет г-н Илиян Маринов и служители от общинска администрация. При откриването на дискусията кмета на общината определи рамката на бюджета като реалистична и балансирана, същевременно с ясна насоченост към изпълнение на делегираните от държавата дейности, включително и с дофинансиране от местни приходи. Съществен момент при бюджета за 2018г. е отново изпълнението на проекти с европейско финансиране, като освен изпълнението на започнатите от преди ще стартират и няколко нови такива: саниране на три общински сгради, включително тази на общинска администрация; рекултивиране на затвореното сметище за твърди битови отпадъци в Стражица и реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с.Бряговица. За втора поредна година общината изпълнява и международни проекти по програмата за ТГС с Република Румъния, като освен стартиралият вече за закупуване на софтуер и хардуер за нуждите на общинската администрация се предвижда и изпълнение на проект за осигуряване на безопасност на реките в общината съвместно с община Осика де Жос, Румъния на обща стойност 1 мл. евро . Общата рамка на бюджета е в размер на 10 281 797 лв., като в т.ч. са делегираните от държавата дейности в размер на 6 120 584 лв., трансфери за местни дейности в размер на 1 663 808лв. и собствени приходи – 2 497 405лв. Предстои бюджета да бъде внесен за приемане на редовна сесия на общинският съвет. До тогава гражданите могат да се запознаят детайлно с него от страницата на общината в интернет и да правят своите забележки, предложения и оценки.

09.01.2018 г.   13:48

Йордановден

С тържествена литургия в храм "Рождество Богородично" на 6.01.2018 г. започна големият християнски празник Богоявление. След осветяването на водите на р. Голяма река в Стражица кръстът бе изваден от Христо Елков Пенев, а множество християни бяха поръсени със светена вода.

В с. Бряговица буйната р. Лефеджа се опита да отнесе кръста, а водите и закипяха от смелчаците, които се хвърлиха да го спасяват. Благословията тази година получи Иван Владимирович Слизов.

И двамата смели мъже получиха почетни грамоти и парични награди, осигурени от Община Стражица.

09.01.2018 г.   13:45

Поредният урок по патриотизъм поднесоха на своите членове и гости ПК "Златна есен" гр. Стражица

На 04.01.2018г. с богата програма в клуба на пенсионера бе отбелязана 170-та годишнина от рождението на Христо Ботев.

В памет на гениалния ни поет и революционер звучаха стихове и песни от богатото му творчество, бе припомнена революционната и обществената му дейност, както и героичната му саможертва пред олтара на Отечеството.

В края на тържественото честване всички членове на ПК "Златна есен", както и гостите от Община Стражица и НЧ "Развитие 1895" почетоха Христо Ботев с изпълнение на песента "Жив е той,жив е".

02.01.2018 г.   16:52

С тържествена заря, руйно вино и благословията на сурвакарите започна Новата 2018 г. в Стражица.

Здраве и благоденствие през 2018 г. за всички жители на общината пожела Румен Павлов. Кметът на община Стражица подчерта, че изминалата 2017 г. е била изключително динамична и изпълнена с предизвикателства, но стабилна и успешна.
"Бих искал да благодаря на всички, които положиха усилия за това, градът ни да върви напред и направиха и невъзможното, за да служат на обществения интерес.
Бъдете активни, позитивни и градивни и през Новата година!
Нека има повече ползотворни дела и споделени успехи за всички жители на общината!
Приемете моите най-искрени пожелания за здраве, семейно щастие и успехи!
Да не забравяме да даряваме топлота и доброта на онези, които най-много се нуждаят от подкрепа! Нека с вяра побеждаваме предизвикателствата, а делата ни да бъдат благословени!" каза в новогодишното приветствие кмета на община Стражица Румен Павлов.

В първия работен ден на 2018г. господин Румен Павлов благодари на служителите на общинска администрация Стражица за ползотворната и усърдна екипна работа през 2017г. Той пожела "Новата 2018 г. да бъде още по-успешна и по-резултатна и отново да докажем, че сме способни всички заедно да работим за бъдещето и успешното развитие на града и общината".