Сушица се поклони пред подвига и героизма на старшина I степен Димитър Димитров

Random image