ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ
Официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и социалните последици от епидемията

Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки


Въвеждане на спешни противоепидемични мерки на територията на община Стражица


Въвеждане на спешни противоепидемични мерки на територията на община Стражица


Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г. - Въвеждане следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.


Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г. - Въвеждане следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.


Заповед № 906/ 01.06.2021 г. - Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г


Заповед № 740 / 07.05.2021 г. - Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г


Заповед № 599 / 09.04.2021 г. - Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г


Заповед № 548 / 31.03.2021 г. - Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г


Заповед № 472 / 19.03.2021 г. - Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г


Заповед № РД-01-80 17.03.2021 г. - Промяна т.4 от раздел I на Заповед № РД-01-77/15.03.2021 на директора на РЗИ - Велико Търново


Заповед № РД-01-77 15.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Велико Търново, считано от 16.03.2021 г. до 29.03.2021 г.


Заповед № РД-01-52 на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.


Заповед на Директора на РЗИ - Велико Търново относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 21.11.2020 г. до 30.11.2020 г.


От 14 ноември, магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.

Аптеките организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.00 и 10.00 ч. и 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.

Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. Заповедта влиза в сила от утре, 14 ноември.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаетео т тук


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.


Заповед на министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.


Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 27.10.2020 г. до 10.11.2020 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Заповед на министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Заповед на министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Уважаеми жители на община Стражица уведомяваме Ви, че във връзка с предприетите противоепедемични мерки, с цел ограничаване разпространението на COVID-19, Община Стражица е създала организация за предоставяне на помощ


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 21.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 14.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Заповед на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Заповед на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 16.07.2020 г. до 31.07.2020 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 16.07.2020 г. до 31.07.2020 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 10.07.2020 г. до 15.07.2020 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 01.07.2020 г. до 15.07.2020 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 01.07.2020 г. до 15.07.2020 г.


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 23.06.2020 г. до 30.06.2020 г.


Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Стражица, считано от 15 юни 2020г. до 30 юни 2020 г.


Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Стражица до 14 юни 2020 г.


На вниманието на собствениците (наемателите) на спортни обекти и съоръжения


МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА


Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Стражица счирано от 20 май 2020г. до 14 юни 2020г.


Заповед № 770 / 14.05.2020 г. - въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Стражица.


Допълнение на Заповед № 471 / 21.03.2020 г. допълнена със Заповед № 667 / 27.04.2020г. на кмета на Община Стражица


Допълнение на Заповед № 418 / 14.03.2020 г. на кмета на Община Стражица


Допълнение на Заповед № 717 / 05.05.2020 г. на кмета на Община Стражица


Изменение и допълнение на Заповед №471/21.03.2020г. на кмета на Oбщина Стражица


Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари на територията на община Стражица за времето от 17.04.2020г. до 19.04.2020г.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Напомняме Ви, че носенето на защитни маски е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). Обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за места, на които се предоставят обществени услуги.

ГРАЖДАНИТЕ КОИТО НЕ СПАЗВАТ ТАЗИ РАЗПОРЕДБА ПОДЛЕЖАТ НА ГЛОБА В РАЗМЕР ОТ 300 ДО 1 000 ЛВ.


Изменение на Заповед № 418/14.03.2020 г. на кмета на Община Стражица


Допълнение на Заповед № 362/09.03.2020 г. изменена и допулнена със Заповед № 554/07.04.2020 г.на кмета на Община Стражица


От утре, 12 април, носенето на маска или защитно средство за носа и устата е задължително на открити и закрити обществени места


Възстановява се търговията на открито ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА кооперативните и фермерските пазари


Изменение и допълнение на Заповед №362/ 09.03.2020 г. на кмета на Община Стражица


Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България с цел ограничаване разпространението на COVID-19, Община Стражица създаде организация за предоставяне на помощ


УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО СЕ ВРЪЩАТ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ, НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР, А ПРИ ЛИПСА НА ТАКЪВ, В РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ НА ТЕЛ: 0877045078


Временна забрана за влизане на територията на Република България


Препоръка за носене на лични предпазни средства


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ С ЦЕЛ ОСИГУРАВАНЕ НА МАКСИМАЛНА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ


Община Стражица набира доброволци, които да помагат на временния общински оперативен щаб, създаден за реакция срещу разпространението на корона вируса Covid-19.
При желание и възможност да се запишете за доброволци, изпратете email на адрес: obshtina@strazhitsa.com или позвънете на телефон: 06161/ 36-84
Важно е да бъдат посочени имена, професионални умения, както и телефон за връзка.
Доброволците ще бъдат ангажирани само при възникнала необходимост, а за всеки ще бъдат осигурени необходимите предпазни средства.

Вашата помощ в такава трудна ситуация е нужна!


Изменение и допълнение на Заповед №504 / 30.03.2020 г. на кмета на Община Стражица


ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО НОСЕНЕ НА МАСКИ ЗА ЛИЦЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА


Информационни материали, предоставени от НЦЗПБ на Министерството на здравеопазването


Удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г., включително.


НА ВНИМАНИЕТО НА ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ ЛИЦА


Съобщение във връзка с новата декларация за преминаване през КПП-та на областните градове в страната


Декларация за пътуване - нова


КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19


Община Стражица създава организация за предоставяне на помощ


Отмяна на Заповед № 465/23.03.2020 г. на кмета на община Стражица


Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Стражица


Във връзка с въведените нови мерки със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, свързани с извънредното положение в страната от 00:00 часа на 21.03.2020 г. се забранява влизането в областните градове, освен в случаите на неотложност на пътуването    СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА


Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки.


Забранява се влизане на външни лица от други населени места на територията на град стражица, без поставени предпазни маски и ръкавици


Започва пръскането с дезинфекционни препарати в община Стражица


Изменение и допълнение на Заповед № 418/14.03.2020 г.


ЕДИНЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ОТ ГРАЖДАНИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА КАРАНТИННИЯ ПЕРИОД И МЕРКИТЕ, ВЪВЕДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. 061613684, 0879985536


Община Стражица призовава всички собствениците на търговски обекти на територията на Община Стражица, да предприемат действия за дезинфекция на прилежащите към тях места /тротоарните части/ с дезинфекционни препарати, при липса на такива да се обработят с обикновена белина /1 литър се разрежда в 10 литра вода/.


ЗАПОВЕД 457/18.03.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД 418/14.03.2020 Г.


ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОСНО ЛИЦАТА ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОМАШНА ИЗОЛАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ


ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ГРАЖДАНИ ЗАВРЪЩАЩИ СЕ ОТ ЧУЖБИНА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА СТРАЖИЦА


СФОРМИРАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ОБЩИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ ОБЩИНА СТРАЖИЦА


ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ПОСТАВЯНЕ ПОД КАРАНТИНА ЗА 14 ДНИ НА ЛИЦА ПРИСТИГАЩИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНИ


ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители


ЗАПОВЕД 418/14.03.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ ДО 29.03.2020 Г.


ЗАПОВЕД РД-01-124/13.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 29.03.2020 Г.


АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19