20.11.2012 г.   11:10

Община Стражица е готова да посрещне зимния сезон

Община Стражица е готова да посрещне предстоящия зимен сезон. Това стана ясно по време на заседанието на Областния съвет по сигурността, което се проведе на 13 ноември в областна администрация във В. Търново. Почистването на общинската пътна мрежа ще се извършва от фирмата „Титан клинър” АД по силата на сключен десетгодишен договор от ноември 2010. Републиканската пътна мрежа на територията на общината ще почиства „Пътни строежи – ВТ”АД. Техниката, която е в наличност за предстоящия зимен сезон, се състои от 3 броя трактори Т 150, два песъкара, един ЗИЛ 131за извозване на снега и два трактора „Кейс”. В депата на фирмата има в наличност 40 тона пясък и 20 тона сол. Армия от 78 работници от програмата за временна заетост ще почистват тротоари и подходи. От тях десет работници ще чистят в Стражица и 50 човека – в населените места от общината.
Организирано е снабдяването на населените места със стоки от първа необходимост. За учебните заведения, детските градини и социалните домове са осигурени горива - 370 куб. м. дърва и 44 хил. литра нафта. За първоначални разходи общината е заделила 20 хил. лева, а с други 34 хил. лева ще бъдат обезпечени всички мероприятия по посрещането на зимата. Профилактирана е ВиК мрежата, като старите тръби продължават да се подменят с нови. Подходите към водните резевроари са почистени. Всички противопожарни хидранти са почистени и обозначени.


20.11.2012 г.   10:30

Кметският екип на Стражица проведе приемни в
13 села и предприе мерки по поставените проблеми

Изнесени приемни на кметския екип и общински служители от община Стражица със жители на населените места се проведоха за периода 20 септември - 31 октомври т.г. Приемните се осъществиха в 13 села, в които живее 35% от населението на общината. Кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова, заместниците й Стефан Иванов и Йордан Димитров, както и шефове на общински дирекции се срещаха с жителите на селата Виноград, Благоево, Кесарево, Асеново, Сушица, Владислав, Царски извор, Бряговица, Камен и др. в продължение на два месеца. На срещите присъстваха и кметовете и кметските наместници на населените места. Като основни проблеми, които бяха формулирани и анализирани след приемните, се посочват инфраструктурните, комунално-битовите проблеми, криминогенната обстановка по селата, безработицата и въпроси, свързани с образованието. Като извод се налага, че общинската инфраструктура по селата е разрушена и амортизирана.
На много места асфалтовата настилка е износена и негодна за ползване или пък се използват черни пътища. Кметският екип ще приоритизира проблемните отсечки, като за част от тях ще бъдат заложени средства за ремонт в инвестиционната програма за 2013 г. или ще се търсят средства по ПРСР. По отношение на осветлението, жителите констатират, че през тази година услугата по селата се подобрява. Монтирани са допълнително осветителни тела. Но на доста места са откраднати захранващите електропроводи, нужни за изграждането на ел. мрежа. От община Стражица ще продължат да вземат мерки за подобряването на осветлението в населените места. Сметосъбирането на територията на общината се извършва от фирма „Титан Клинър” ООД, като извозването на битовите отпадъци се извършва по график с необходимата техника във всички населени места.
Като основен проблем жителите на всички села посочват недостига на контейнери /в някои случаи те са откраднати/. От общинското ръководство ще предприемат мерки за осигуряването на нови съдове за отпадъци. В хода на приемните и срещите с населението, от общинския екип отчитат, че е налице ръст на битовата престъпност по селата. Повишават се битовите кражби и посегателствата върху необитаеми имоти. В повечето села са сключени договори с частни охранителни фирми, които до известна степен респектират с превантивната дейност и ограничават битовата престъпност. Масово кметовете и наместниците предлагат да се монтира видеонаблюдение, което да повиши сигурността на населението и да се подпомогне дейността на подвижната охрана. От кметския екип ще обмислят възможностите за въвеждане на видеонаблюдение.
Образователния процес на територията на общината преминава организирано, не се наблюдават възражения относно качеството на провежданото обучение. Възниква проблем с извозването на учениците, които не са на целодневна организация на обучение и се налага да изчакват училищния автобус до вечерта. По този проблем от общината ще търсят решение. Въпросите, свързани със заетостта и високата безработица, също бяха поставени на приемните. От общинският екип анализират, че по селата населението е основно застаряващо. Частично решение на беработицата е включването на хората в различни социални програми – в регионалната програма от Националния план за действие по заетостта, по схемата „Помощ в дома”, предстои жители на селата да бъдат наемани и в мащабния проект „Социално включване на уязвими деца в община Стражица”. Като много добра практика, която се въведе през текущата 2012 г., населението по селата посочва мобилните екипи на „Бюро по труда” – Горна Оряховица, които ежемесечно са в населените места. Екипите на място осъществяват регистрацията на безработните и извършват безплатни консултации.


20.11.2012 г.   10:30

Община Стражица с две награди от конкурс на Министерство на земеделието и храните

Община Стражица бе наградена с две втори награди в конкурса на Министерството на земеделието и храните „Община 2012” по Програмата за развитие на селските райони.
Стражица бе класирана в две от четирите категории – в „Обновяване и развитие на населените места” и в „Местна инициативна група”. Със своя проект „Вътрешна канализационна мрежа в с. Кесарево” общината е призирана с второ място в категорията „Обновяване и развитие на населените места”, а с „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциална МИГ – Лясковец- Стражица” също се нарежда на второ място в категорията „Местна инициативна група”.
Церемонията по награждаването се проведе на 13 ноември в Министерството на земеделието и храните под патронажа на министър Мирослав Найденов. От името на община Стражица наградите получиха Боряна Добрева, началник- отдел „ Регионално развитие” и Добромир Добрев, директор „Обща администрация” общината.
Конкурсът „Община 2012” има за цел да поощри общините, които реализират проекти по ПРСР. Журито е избрало 12-те най-добри от общо 80 проекта, подадени от 38 български общини. Критериите са целесъобразност на проекта, въздействието му върху природата, начина на живот и икономиката на региона, прилагането на иновативен подход, повишаване качеството на живот на хората, размерът на усвоените средства и цялостната промяна в облика на населенето място.


ГРАМОТА "Обновяване и развитие на населените места"

ГРАМОТА "Местна инициативна група"
13.11.2012 г.   16:30

Обновеният храм във Виноград отвори врати

На 13 ноември с маслосвет, водосвет и курбан във Виноград беше отпразнувана 130-годишнината на православния храм „Рождество на Пресвета Богородица”. Митрополит Григорий отслужи тържествен ритуал „Обновление” в съслужение с енорийски свещеници от района. Това е поредният православен храм в Община Стражица, който отново посреща миряните, след като са вложени много средства и труд да бъдат заличени следите от земетресенията през 1986 година. След като преживя и пожар преди години, сега е истински храм на вярата, благодарение на дарители, строители, благоукрасители и на хората от селото. Да споделят празничното настроение на жителите на Виноград в ранното утро дойдоха и кметът на общината инж. Детелина Борисова, председателят на Общинския съвет Илиян Маринов, зам.-кметът инж. Йордан Димитров, много гости от близо и далеч.
В рамките на един живот не всеки християнин има щастието да участва в подобен празник на вярата, затова дядо Григорий беше предвидил и подаръци за децата от Виноград – детска библия луксозно издание. А в селото имат обновено само преди около две години училище, което е в съседство и носи името на свети Климент Охридски. В Двора на храма са и паметниците на загиналите от селото във войните за национално обединение. И в празничния ден си личеше, че много грижовни ръце са създавали красота и за делника. Затова митрополит Григорий не спести добрите думи за ръководството на общината, за кмета на Виноград Кирил Иванов, за отец Николай от Кесарево, изписал много от иконите, дверцата на олтара, лицевата фасада на храма. Специално бяха споменати дарителите и строителите, вложили душа и сърце за възраждането на храма. А дечица от основното училище се включиха в програмата на празника с народни танци, до тях беше вдъхновеният им ръководител инж. Петко Николов, посветил цялата си творческа енергия на танцови състави от района през последните пет десетилетия.
Богослуженията в обновения храм ще извършва иеромонах Димитрий, предстоятелят на православния храм в Стражица.
12.11.2012 г.   15:15
„Благодаря на хората, започнали това свято дело …”

Последният храмов празник в Горски Сеновец премина някак делнично и с една по-особена тъга. Отиде си от този свят нашият патриарх Максим, а преди 3-4 месеца ни напусна и един от най-големите радетели за конструктивното укрепване на православния храм „Св. Архангел Михаил” - инж. Живко Желев, роден в това село. Той посвети много труд и енергия на повелята за качествени строително-възстановителни работи в Община Стражица след двете разрушителни земетресения през 1986 година като ръководител на звеното за строителен контрол. Първостепенна грижа тогава беше жилищното строителство, но в по-късните години инж. Живко Желев не спираше да търси съдействие и помощ от институции и ръководители, за да се въздигне отново и този храм. Основаха фондация на името на светеца, млади хора станаха съпричастни на делото и създадоха електронна страница на фондацията. В нея се появиха и първите коментари. Ето какво споделя Александър Стайков на 4 октомври 2010 година: „Детството ми премина в това село. Вече съм на 34 г., нямам спомен да съм влизал в църквата като действаща. Помня я само все по-разрушаваща се. Надявам се скоро да заведа 10-годишния си син и да запалим свещичка пред олтара. УСПЕХ.”
Дама, подписана с потребителското име „Носталгия”, оставя четири месеца по-рано следното откровение:„Благодаря на хората, започнали това свято дело. Случайно въвеждайки в търсачката името на селото, в което е минало и моето детство и в което не съм била повече от 10 години, попаднах на страницата. Преобърнахте ми душата. Аз съм кръстена преди почти 40 години в тази църква и живеехме близо до нея. Помня когато се разруши ...”
През април тази година стартира проектът „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” – с. Горски Сеновец”. Продължителността на проекта е 30 месеца от съгласуването на последната процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи, а сумата, отпусната по мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони, е 175 832,00 лв. Авторският надзор беше поверен на инж. Николай Николов от проектантско бюро „НИКЕЛ” - Велико Търново, който също посвети доста месеци от кариерата си на Стражишка община след земетресенията.
Сложността на строителните работи хвърляше мнозина в неверие, но всички съмнения се разсяха по време на големите жеги през лятото, когато строителите от „Гарант Строй” ООД – Шумен, не нарушиха ритъма и следваха стриктно седмичния си график. Плътно до тях е кметският наместник Нойко Нойков и не му се налага да им дава зор. Още по жегите довършиха покрива, а преди броени дни вдигнаха и купола. Ден преди празника на светеца вече редяха теракот вътре в храма, където олтарният камък си е заел мястото. Готови са за довършителните работи по проекта вътре в храма при зимни условия. Експертите от Община Стражица се отзовават винаги, когато фирмата потърси някакво съдействие. И в делничното настроение на празника усещането за зима някак не намира място. Топлината идва от всеотдайния труд на всички, прегърнали това свято дело.

07.11.2012 г.   10:15
Наши ученици отбелязаха 115 години
от рождението на Асен Разцветников

С четири дни „ваканционно” закъснение участниците в литературен клуб „Ангел Каралийчев” – Стражица, отбелязаха 115-ата годишнина от рождението на Асен Разцветников един от големите български писатели, роден на 2 ноември 1897 г. в село Драганово и много често свързван и с Ангел Каралийчев. Ранната му смърт едва на 53-годишна възраст ни лишава от възможността да имаме още по-богато негово литературно наследство, но на много негови знакови творби, някои от които и днес са любими песни, се радват и днешното поколение български деца и техните родители.
През зимата на 1944 година той живее за известно време в село Сушица. Младите поклонници на красивото българско слово от литературния клуб с интерес узнаха това от кратко „научно съобщение” на ученик по време на сбирката. От мултимедийна презентация се запознаха с богатата творческа биография на Асен Разцветников. Те научиха доста нови неща за живота и творческия път на поета, писателя, учителя, преводача, наш земляк и приятел на Ангел Каралийчев, четоха и рецитираха негови стихове. Някои от учениците опитаха дори да преведат на руски, английски и турски език негови творби.
Ръководителката на клуба Тодорка Цонева, учителка по български език и литература в СОУ „Ангел Каралийчев” от почти четвърт век, почерпи всички по повод на голямото отличие, което получи точно на рождената дата на Асен Разцветников. Тя беше в град Съединение за откриването на новата сграда на СОУ „Христо Ботев” заедно с още седем учители от страната. Лично министър-председателят Бойко Борисов им връчи годишните награди на името на Константин Величков по повод Деня на народните будители за високи постижения в професионалната дейност и за принос в развитието на българското образование.


06.11.2012 г.   11:30

Ветеранът Асен Големанов от Камен на 101 година
сведе глава пред паметта на героите от Търновския гарнизон

За 101-годишния ветеран от Втората световна война Асен Големанов от Камен 2 ноември беше ден, който ще бъде записан в страниците на славната му биография с паметното му участие в националното честване във Велико Търново на 100-годишнината от началото на Балканската война. Дядо Асен получи специална покана и в деня, празничен за 18-и пехотен Етърски полк, в който той е отбил редовната си служба, застана сред официалните лица по време на честването. Горди бяха да застанат до ветерана от нашата община вицепремиерът Цветан Цветанов, който е и председател на Националния комитет за честванията на 100-годишнината, кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов, народните представители от ГЕРБ от Великотърновска област, ръководителите на двата университета – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий и НВУ „Васил Левски”, ръководители на културни институции. Тук бяха също кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова и зам.-кметовете инж. Йордан Димитров и Стефан Иванов.
Дядо Асен остана прав с шапка в ръка по време на цялата церемония по откриването на паметната плоча в близост до парадния вход на корпус 5 на ВТУ, точно на мястото, където са се събирали бойците от различните набори на 18-и полк по време на мобилизация. Ветеранът поднесе своя букет цветя заедно с министър Цветанов и Даниел Панов. „На българските воини от Търновския гарнизон, участвали във войните за национално обединение” – това е надписът на паметната плоча, на която е гравиран и орденът за храброст, с който бойците в славните битки отпреди век са били награждавани. Ветеранът посети без колебание всичките пет пункта по време на честването – той беше и пред арката на генералите, и пред Военния клуб, и край паметника „Майка България”. Видя и подредената изложба във фоайетата на Военния клуб. В края на този вълнуващ ден дядо Асен сподели, че за първи път участва в толкова значим празник и още не можеше да повярва, че името му е записано в славния летопис на 18-и пехотен Етърски полк и че организаторите са се сетили да поканят и него. Министър Цветанов пое и необичаен личен ангажимент. Той поръча за Асен Големанов също да бъде подготвена грамота, с каквато бяха отличени най-заслужилите дейци от инициативния комитет за честванията, а той ще следи тя да стигне по най-бързия начин до ветерана от село Камен.
Завидната памет на ветерана пази спомени от не една битка от Втората световна война. Едно след друго изплуват имената на негови бойни другари. Той помни дори селата, където са родени, помни и много дати, когато вражески куршуми пред очите му са покосявали хора от неговата рота. И се моли днешните млади да живеят в мир и никога да не изпитват ужасите на войната.
02.10.2012 г.   10:30
ЖИВЕЕМ С ДУХА НА ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ

В Деня на народните будители ученици от СОУ „Ангел Каралийчев” и ПГ по транспорт „Васил Друмев”, учители и родители се събраха в спортната зала на града, за да се преклонят с благодарност и да отдадат отново заслужена почит пред непреходното дело на всичките онези наши видни сънародници, които с делата си в различните епохи умножават силата на българския дух и ни завещават едно категорично послание – да носим гордо в сърцата си и навред по света името България. Със запалени факли и със знамената на Европейския съюз, Република България, Стражица и на двете училища бяха посрещнати химните на родината ни и на Европейския съюз.
Кметът на общината инж. Детелина Борисова поздрави по повод на големия празник колективите на двете училища, а директорката на СОУ „Ангел Каралийчев” Пенка Димитрова изнесе слово за значимостта на делото на народните будители. Сред празнуващите училищни колективи бяха и председателят на Общинския съвет Илиян Маринов и зам.-кметовете инж. Йордан Димитров и Стефан Иванов. Ученици от СОУ изнесоха празнична програма.
В празничния ден група ученици от СОУ „Ангел Каралийчев” гостуваха на клуба на пенсионерите „Златна есен”и изнесоха програма за хората от третата възраст. Минаха през страниците на Паисиевата история и през страниците на просветното дело в Стражица, подариха и по цвете на своята публика. Точно сред тази публика не са никак малко тези, които целия си трудов път са изминали в класните стаи и в детските градини, а днес пак са признати будители на националния дух. Благодарение и на тях живеем с духа на най-великите българи.
И двете стражишки училища носят имената на народни будители, но Ангел Каралийчев е този, който с вълшебствата на своето творчество събужда красотата и съзидателната енергия за добри дела в умовете и сърцата на всички днешни поколения стражичани. На този ден с венци и цветя те пак дойдоха пред бюст-паметника на писателя, издигнат в едноименния парк в центъра на града.


29.10.2012 г.   16:00
Министър Тотю Младенов посети Стражица и Асеново

На 27 октомври министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов беше на работно посещение в Стражица е Асеново, заедно с изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов, изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова и ръководителя на проект „Красива България” Валерия Ботева. Те бяха посрещнати от кмета на общината инж. Детелина Борисова, Илиян Маринов, председател на Общинския съвет, зам.-кметовете и от служители в общинската администрация. Заедно с министър Тотю Младенов пристигнаха областният управител проф. Пенчо Пенчев, народните представители Христо Христов, Аспарух Стаменов и Николай Костадинов. Министърът и представителите на Министерството на труда и социалната политика имаха работна среща с директорите на ОД „Социално подпомагане” от областта, с шефовете на бюрата по труда, на Инспекцията по труда, както и експерти в общината.
Министър Младенов беше запознат подробно със социалните услуги в община Стражица, както и с мерките, които екипът на инж. Детелина Борисова осъществява за намаляване на високото ниво на безработица, за схемите по които се изпълняват проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Той увери домакините, че по проект „Социално включване на уязвими деца от община Стражица” в началото на 2013 година ще бъде доставено оборудването и ще се оптимизира работата на екипа от специалисти. Този проект е приоритетен пред останалите социални услуги. Министър Младенов оцени високо работата на общинския екип за поредния спечелен проект – „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той предвижда подпомагане на 150 самотни възрастни хора и хора с увреждания от 16 селища в общината. Министерството ще съдейства и за осигуряване на заетост по Националната програма за заетост и обучение на хора с увреждания за 30 инвалиди от общината. Гостът наблегна на все още неизползваните възможности малките фирми да участват по програмите, които подпомагат разкриването на нови работни места.
Официалните гости посетиха Центъра за социални дейности и услуги в Стражица, който включва Дом за деца, лишени от родителски грижи, Център за настаняване от семеен тип и Център за обществена подкрепа. Те бяха посрещнати от възпитаниците на дома, които изпълниха няколко от любимите си песни. Министър Младенов подари ученически пособия за дома. Гостите разгледаха ремонтите по проект „Красива България” в размер на 61 000 лева. С тези средства са построени гаражни клетки за автомобилите на центъра и аварийна стълба, цялостно е ремонтиран кухненския блок. Министър Младенов се срещна и с екипа и възпитаниците на Центъра за обществена подкрепа. Тук гостите бяха много приятно изненадани от обстановката, която отговаря на всички европейски стандарти. Любими приказни герои, изрисувани от колектива на този център по стените, са превърнали стаите в галерия, където си дава среща доброто. Децата поднесоха изненада с приготвените от тях самите кулинарни изделия. Топла беше и срещата в най-новото защитено жилище за деца, което е еталон за създаването на нови защитени жилища в Стражица.
Съботният ден беше зареден с особена празничност в Асеново. Тук хората си спомнят, че министър за последен път е стъпвал преди повече от 25 години, в тревожните месеци след разрушителното земетресение от 7 декември 1986 година. Министър Младенов, инж. Борисова и кметът на Асеново Никола Павлов прерязаха лентата на обновената по проект „Красива България” детска градина. Кметът на общината изрази личната си благодарност и благодарността на жителите на Асеново лично към министъра, към специалистите от регионалните звена и фирмата изпълнител. Сградата на детската градина беше ремонтирана за по-малко от 90 дни. За цялостен ремонт на покрива, за смяната на дограмата, за саниране и други по-дребни и неотложни ремонти бяха вложени 83 305 лв. без ДДС. С една трета ще бъдат намалени разходите за отопление, а за учебно-възпитателния процес в детската градина има създадени прекрасни условия. Министър Младенов подари копие на несебърска икона от 13 в. - „Света Богородица с Младенеца”, на директорката на дома Ваня Косева. Жителки на Асеново от третата възраст си споделиха болките пред министъра, а той търпеливо ги изслуша и още в хода на срещата разпореди на специалистите от социалната служба в Стражица да изпълнят всичко, което е обещал в Асеново.
23.10.2012 г.   15:15
В ход е укрепването на десния бряг
на Стара река в Кесарево

В Кесарево още не са стихнали коментарите на хората от селото за наводнението от лятото на 2005 година, когато мътните води на Стара река навлязоха по улиците на селото от югоизток, от високото, поради задръстването на моста. Като по чудо нямаше жертви, но в някои от домовете нивото на водата достигна 2.20 м и дни наред хората изгребваха тиня и се опитваха отчаяно да спасяват покъщнината от похабяване.
През февруари тази година в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при бедствия и аварии към Министерския съвет беше одобрен проектът на Община Стражица за укрепване на десния бряг на Стара река на стойност 997 320 лева. Той предвижда изграждането на подпорна стена с дължина 186 м и височина 15 м. Освен строителните работи се включват почистване на речното корито от наноси и тиня, почистване на дървета и храсти, които пречат за правилното оттичане на придошлите води, и допълнителни залесителни дейности за укрепване на брега и за противодействие на ерозията. След като приключиха тръжните процедури, работата вече се извършва ускорено, за да се използват благоприятното време и ниските води на реката.
Само за броени дни се оформи новата визия на десния бряг и в Кесарево всички се молят за благоприятно време, за да е спорна работата на строителите от „ВТ Инженеринг” – Велико Търново.


17.10.2012 г.   12:00
Над 1000 човека събра първото издание
на Фестивала на Житената питка в Стражица

Повече от 1000 жители на Стражица и общината се събраха тази сутрин на градския площад в Стражица за първото издание на Фестивала на Житената питка. Празникът засега е единствен в България, който се празнува на Световния ден на хляба и е посветен на него. 23 групи участници от Стражица и селата Балканци, Лозен, Кесарево, Сушица, Камен, Виноград, Бряговица, Ново Градище, Царски извор и Хлебна къща - Златарица взеха участие във фестивалния конкурс.
На оригинално аранжирани щандове домакини, пенсионерки, членове на пенсионарските клубове и на читалищата, колективи на детски и социални заведения предивикаха интереса и възтогра на зрителите. На щандовете бяха изложени домашно омесени краваи, уникални погачи с флорални мотиви, битови орнаменти, с декоративни цветя, птици, ангели, печива във формата на прасенца и пилета, зелници, баклави, спаначници, пирог, гевречета, питки, баници и екологични хлябове със семена и ядки. На щанда на ЦМЕД „Амалипе” девойки пържиха мекици и топли ги раздаваха на посетителите. Изобилието от хлебни изделия и сладки изкушения привличаше зрителите като магнит.
Щандовете представяха и различни обичаи и народни ритуали, в които обредният хляб заема централно място като Великден, омесване на питка 40 дни след раждането на бебе, Коледа и други. Те бяха аранжирани с цветя, здравец, икони на Св. Богородица, предмети от бита и дори земеделски сечива.
Атракции на изложението бяха „Веселата пекарна”, в която общински служители облечени като готвачи и кулинари раздаваха на присъстващите хляб, козунаци и червено вино, и огромна пита, аранжирана със здравец и мед, заобиколена от още 16 погачи, символизиращи 16 октомври. Питката бе осветена ритуално за начало на празника от енорийските свещеници отец Димитър и отец Николай. След покана от страна на организаторите присъстващите да си отчупят от нея, тя изчезна буквално за 10 минути.
Празникът бе открит от кмета на община Стражица инж. Детелина Борисова, която подчерта амбицията на общината той да стане традиционен и да се превърне в национален фестивал. Фестивалът е по едноименната приказка на Ангел Каралийчев, роден в Стражица, който с нея възпитава у най-малките почитта към хляба. Гости на празника бяха още народният представител от ГЕРБ Христо Христов, председателят на Обс Златарица Таня Лазарова, заместник-кметът на Горна Оряховица Йорданка Кушева, общински съветници от община Алфатар, председателят на Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите Жени Сапунджиева и др. Христо Христов също приветства организатори и участници и припомни мъдроста, че никой не е по-голям от хляба. Поздравителен адрес бе прочетен и от министър Мирослав Найденов, който приветства организаторите на този уникален фестивал.
Компетентно жури с председател Лъчезар Лазаров, собственик на Хлебозавод „Стражица”, оценяваше щандовете на участниците. По същото време талантливите деца от ОДК представиха драматизация на приказката „Житенат питка”. Изпълненията на танцьорите от ансамбъл към НЧ „Искра” във Велико Търново и на таланти от Общинския детски комплекс радваха присъстващите.
Журито бе много затруднено в избора, като критериите бяха за най-естетични изделия и добре аранжиран щанд и за най-добри вкусове качества.
Първа награда грабнаха жените от Пенсионерски клуб -гр. Стражица, те получиха 250 лв. и брашно. Втората награда отиде при жените от читалище „Станчо Станчев” в с. Сушица, които бяха представили великденски обред с хляб и козунаци, а третата награда - при читалище „Възпитател” с. Кесарево.
С индивидуална награда за най-голяма питка бяха отличени Емилия Ангелова и Веска Ангелова, които получиха по 10 кг брашно. Четири извънредни награди бяха дадени на двете детски градини в Стражица, на ЦДГ „Калинка” в Кесарево и на Хлебна къща в Златарица. Те бяха осигурени от спонсора – Хлебозавод Стражица и имаха парично изражение от по 100 лева. Всички участници получиха грамоти за участие и поощрителин награди - рекламни материали и брашно.
Концертът от самодейни състави продължи и след награждаването, а участниците в конкурса с удоволствие поделиха вкусните си експонати с публиката.
Следобяд над 20 хлебопроизводители, зърнопроизводители и мелничари участваха в дискусионен клуб, посветен на проблемите и актуалните въпроси в бранша. Според хлебопроизводителят Лъчезар Лазаров, драстичен скок в цената на хляба не трябва да се очаква, тъй като тазигодишната реколта е добра и е осигурен зърненият баланс на страната. В същото време конкуренцията в страната е голяма и с оглед повишеното предлагане, цената на хляба би трябвало да запази сегашните си нива.
15.10.2012 г.   12:00

ПЪРВИ ФЕСТИВАЛ НА ЖИТЕНАТА ПИТКА

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
12.10.2012 г.   16:15
Светъл пример за всички поколения българи

На тържествено заседание, посветено на 100-годишнината от началото на Балканската война, във Велико Търново на 11 октомври се събраха 27 ветерани от различни селища на областта, които са участвали във Втората световна война. Сред тях бяха и двама представители на Община Стражица – столетникът от Камен Асен Големанов и Никола Николов от Сушица, който е на 92 години. В срещата участваха още двама столетници – Ангел Ванков от Лесичери и Ангел Алексов от Морава.
Представители на различни медии проявиха интерес и към ветераните от Камен и Сушица, които се върнаха в спомените си към паметните дни на Втората световна война. Дядо Асен тръгва за фронта от Малко Търново, където е бил мобилизиран за трета поредна година, а с гордост споделя, че редовната си войнишка служба е изкарал в 18-ти пехотен Етърски на Негово величество полк във Велико Търново. Оживяват картини от боевете, в които е загубил свидни бойни другари. Ветеранът още помни имената на своите командири и на повечето от бойците, с които е воювал. На 23 октомври дядо Асен навършва 101 година. Никола Николов тръгва за фронта една седмица след женитбата си, а неговата памет го прави желан събеседник на многото срещи в двата клуба на пенсионерите в Сушица и в Стражица.
Областният управител проф. Пенчо Пенчев връчи грамоти от министъра на отбраната Аню Ангелов на ветераните, а от Съюза на ветераните те получиха подаръци. Особено радостен и горд от осъществената среща беше секретарят на Областния съюз на ветераните Иван Коев, който преди една година се зарече, че ще събере на едно място тримата столетници от Великотърновско при подходящ повод.
Особен патриотичен заряд имаше срещата, защото в залата бяха и 37 ученици от почти всички общини, които са участвали със свои рисунки или литературни творби в националния конкурс на тема „Балканската война от 1912-1913 г. – война освободителна. Сред тях беше и Ралица Радева от СОУ „Ангел Каралийчев” в Стражица, която е тазгодишната носителка на наградата на името на Ангел Каралийчев и е отличена за доброто си представяне с литературно съчинение. Учениците получиха грамоти от областния управител проф. Пенчо Пенчев и награди от Съюза на ветераните в освободителните войни.
Зам.-кметът на Община Стражица инж. Йордан Димитров, който също участва в тържественото заседание, беше горд да е сред достойните живи ветерани, които с целия си живот и дела са светъл пример за всички следващи поколения българи.


01.10.2012 г.   13:52
Община Стражица спечели проект
за защитено жилище за младежи в риск

Проект за защитено жилище на община Стражица бе одобрен от Експертната комисия за осигураване на прозрачност /ЕКОП/ във ДФ „Земеделие”. Проектът е разписан по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и е на стойност 343 254,74 лева. Финансирането е 100% от фонда по Програмата за развитие на селските райони. Проектът предвижда изграждане на защитено жилище за осем потребители – младежи с увреждания. За целта е избран вторият етаж на панелна сграда, която е в груб строеж, без водопровод, канализация и ел. инсталация. Обектът е и без замазки и мазилка, както и без монтирана дограма. Проектът предвижда строително-монтажни работи за довършване на сградата, обзавеждане и оборудване, както и закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на „Защитеното жилище”. Подборът на потребителите ще се извършва от дирекция „Социално подпомагане”.

29.09.2012 г.   13:52
Фестивалът „Житената питка” подготвят за
Деня на хляба в Стражица

Община Стражица слага началото на нов празник, който ще бъде включен в общинския и областния културни календари – фестивалът „Житената питка”. Проявата ще протече под мотото „Никой не е по-голям от хляба”, като датата на провеждането й не е избрана случайно -16 откомври, когато се отбелязва Международният ден на хляба. Символът на фестивала - житената питка, пък е заимствана от едноименната приказка на Ангел Каралийчев, който е родом от Стражица. През миналата седмица работна група с участието на зам.-кмета Йордан Димитров, шефът на дирекция „Хуманитарни дейности” Дилян Братованов, общински експерти, директорът на Общински детски комплекс Антоанета Чукурова и енорийският свещеник отец Димитрий, приеха регламента на фестивала. Празникът има конкурсен характер и ще даде възможност фирми и производители на хляб и сладкарски изделия да се състезават със своята продукция. Желаещите фирми трябва да подадат документи за участие до 12 октомври в информационния център на Община Стражица. Изложението ще започне от 10:30 часа на централния площад, където ще има осигурени от общината щандове. Условието към участниците е да аранжират подхоящо своите павилиони. Ще бъдат изложени традиционни за българската трапеза хлебни и сладкарски изделия- погачи, краваи, баници, козунаци. При аранжирането на щанда следва да се пресъздадат чрез различни елементи народен обичай или местен празник, в който питката участва като символ. Технологичния процес на производството на хляб също може да се представи чрез подходяща презентация. Жури от специалисти ще оценява изложените изделия напълно анонимно. Предвидени са награди за всички участници, като победителят ще получи 15 кг браншо. В празника ще се включат още зърнопроизводители и арендатори от региона. Предвиден е и дискусионен форум, в който производителите на зърно и хлебарите ще обсъждат актуални проблеми. Очаква се на празника да присъстват експерти от Министерство на земеделието и храните, от ДФ „Земеделие”, браншовици от Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите. Една от атракциите на изложението ще е гигантска питка с диаметър 1,20 м. около която ще са наредени 16 малки погачи, символизиращи датата 16 октомври, произведена от местния хлебозавод. Богата концертна програма на местни самодейни състави и много изненади ще съпътстват празника.

19.09.2012 г.   16:30
В новата учебна година – с Вяра, Надежда и Любов

В първия ден на новата учебна година 154 първокласници от Община Стражица прекрачиха прага на своето първо училище и с грейнали усмивки прибавиха слънце под облачното небе. По 23-те стръмни стъпала на най-голямото средищно училище – СОУ „Ангел Каралийчев”, се изкачиха 76 първолаци, за да преминат през една много гостоприемна цветна шестица и да поемат с Вяра, Надежда и Любов по дългия път към храма на знанието. Сред многобройните гости и родители бяха кметът на общината инж. Детелина Борисова и председателят на общинския съвет Илиян Маринов. „Пожелавам на всички учители, които поемат първи клас, да сбъднат мечтите и очакванията на всеки един родител, който иска да даде на своята рожба най-доброто възпитание и най-много знания” – така инж. Борисова кратичко подсказа, че най-големите предизвикателства ще бъдат за учениците от първи клас, които идват от различни места. И докато в първи „а” още се чудеха как да различават усмихнатите близначки Айтен и Айсел, те разрешиха проблема – едната се представи, че е от село Мирово, а другата – от град Мирово.
Цялата в бяло беше учителката по информатика и информационни технологии Таня Петрова, която беше рожденичка и колеги я полюляха на магичната шестица за късмет. Тя е една от вдъхновителките на учителите и учениците, които в последните години натрупаха солиден опит в разработване и осъществяване на интересни и полезни училищни проекти. В първия учебен ден тук показаха на гостите си мултимедийно работата по последния си международен проект.
С много вълнения за ученици и учители започна учебната година и в новосъздаденото СОУ „Св. Климент Охридски” в Камен, което обединява от 1 септември досегашното основно училище и професионалната гимназия по селско стопанство.


19.09.2012 г.   16:30
Пречистващата сила на вярата
е духовен страж и в Стражица

В празничното утро на 8 септември много стражичани дойдоха в новоизградения и осветен преди близо пет години православен храм „Рождество на Света Богородица”, за да запалят свещици за здраве и да се помолят на своята небесна закрилница, призвана да пази майчинството и най-ценните семейни добродетели. Празничната света литургия по повод Рождество на Пресвета Богородица отслужи йеромонах Димитрий, предстоятел на храма, в съслужение с отец Димитър от Сушица, отец Николай от Кесарево и отец Йоан от Драганово. Беше отслужен и водосвет за здравето на стражичани, а малко по-късно отците осветиха и празничния курбан, приготвен от ранни зори в двора на храма от ранобудните домакини, благодарение на милосърдието на отзивчиви дарители.
Пречистващата сила на вярата помага на мнозина в трудни дни, но в такъв празничен за Стражица ден в храма идват с родителите си и много деца, които се зареждат със светлината от стотиците свещи и с желанието да усетят жива частица от бог в себе си, която да ги води винаги уверено по избрания път.
В ранното утро на храмовия празник свещи запалиха кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова и зам.-кметовете инж. Йордан Димитров и Стефан Иванов. Продължава и едно богоугодно дело – набирането на средства за стенописването на храма, което е една от многото грижи и на кметския екип.


19.09.2012 г.   16:30
Благоево си има столетник

На 3 септември в Благоево се събраха близки и роднини на Сава Николов Грешев, за да го поздравят по повод на неговия 100-годишен юбилей. Много усмивки, наздравици и благопожелания бяха в красивата броеница за празника на този достоен син на Благоево, който с гордост си спомня, че предците му са дошли от Буйновци в Еленския Балкан. На родното си село отдава целия си трудов път, а през 1960-а до 1963 година е бил и кмет на селото. Синът му Николай припомня и такъв щрих от биографията му – в младите си години два пъти е пътувал с велосипед чак до Бургас, където поработил известно време в кирпичена фабрика. А само допреди няколко години слизал и на Голяма река под Благоево, където през десетилетията е доказан страстен рибар с абсолютно изряден риболовен билет.
Да поздравят Сава Грешев лично дойдоха в неговия дом с поздравителен адрес, торта и подаръци кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова, зам.-кметовете инж. Йордан Димитров и Стефан Иванов, кметът на Благоево Иван Йорданов, представители на общинската администрация и на кметството. Поздравителни адреси до юбиляра изпратиха също президентът на Република България Росен Плевнелиев и областният управител на Великотърновска област професор д-р Пенчо Пенчев. Много емоционален разговор имаше Сава Грешев с вицепрезидента Маргарита Попова, която го избра на мобилния номер на внучката му Галя. „Изключително много Ви благодаря, че ме поздравихте за моя юбилей!” – така се обърна столетникът и към вицепрезидента, и към своите гости, не се затрудни да духне свещите от празничните си торти, както и да вдигне наздравица с пожелание всички присъстващи гости на празника му да достигнат неговите години.


31.08.2012 г.   13:52
Дядо Сава село Благоево ще
празнува стотния си рожден ден на 3 септември

Сто години навършва на 3 септември Сава Николов Грешев от стражишкото село Благоево. Най-възрастният жител на Стражишко е роден в Благоево и целият му трудов стаж е изминал в селото. Още от малък остава сирак, тъй като баща му емигрира в САЩ, където загива в мина при трудова злополука. Дълги години дядо Сава е работил в земеделската кооперация като бригадир и като заместник-председател на кооперацията, а в периода 1959- 1963 г. е бил и кмет на селото. Юбилярят има двама синове и една дъщеря, шест внуци и правнуци. Съпругата му и единият му син вече не са между живите. В момента той живее със семейството на малкия си син. Въпреки, че навършва един век, дядо Сава е в добро здравословно състояние, никога не е попадал в болница, всяка вечер пийва и по малко ракийка. Навръх стотния му рожден ден кметът на Oбщина Стражица инж. Детелина Борисова лично ще го посети и ще поднесе своите поздравления. Кметът на Благоево Иван Иванов също подготвя изненади за юбиляря.

16.08.2012 г.   17:00
Празникът на Стражица

С тържествена литургия в църквата „Рождество Богородично” в утрото на 15 август започна празникът на град Стражица. На празничната служба, изпълнена от йеромонах Димитрий, присъстваха кметът на Общината инж. Детелина Борисова, председателят на Общинския съвет Илиян Маринов, заместник-кметовете инж. Йордан Димитров и Стефан Иванов, общински съветници, служители в общинската администрация и много граждани.Още в 9.30 започнаха да пристигат гостите. Официалните лица преминаваха пред специално издигната цветна арка с приветствие „Честит празник”.Пред сградата на Общината бе строена почетна рота и военният духов оркестър на НВУ „Васил Левски” под ръководството на полк. Тодор Дочев, зам.-началник на НВУ. Гостите бяха посрещнати с питка и закичвани със значка с герба на Стражица от служители на общинската администрация.


Тържествата уважиха вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, председателят на ПК по земеделие и гори в 41-то НС Десислава Танева, местните депутати Мирослав Петков, Христо Христов, Евгени Стоев, Аспарух Стаменов и Бойко Великов, областният управител проф. Пенчо Пенчев и заместниците му, кметовете на Велико Търново, Елена, Лясковец, Павликени и Дряново, председателите на общинските съвети във Велико Търново, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Павликени, директори на териториални звена и държавни институции, гости от Никопол и Горна Оряховица. Под звуците на химните на Република България и на Европейския съюз тържествено бяха издигнати националното знаме, флагът на Европейския съюз и знамето на Стражица.


С тържествено слово инж. Детелина Борисова поздрави своите съграждани и гости. Тя припомни в ретроспекция как преди повече от четвърт век унищожителното земетресение е оставило Стражица в руини, но оттогава досега с усилията на цялото гражданство, местните власти и бизнеса Стражица се възражда уверено. Инж. Борисова подчерта ролята на средствата от европейските програми за благоустрояването на града и за повишаване на качеството на живот.


„Към този момент община Стражица е бенефициент и управлява девет проекта за над 20 милиона лева. Всички те ще доведат до благоустрояване на градската среда, до повишаване качеството на живот на жителите от града и селата, както и до повишаване на социалните услуги за най-уязвимите групи от населението и децата в риск”, подчерта тя и представи проектите, които в момента се реализират в общината, и ползите за населението от тях. В словото си инж. Борисова посочи като важен приоритет за новото ръководство на общината и изграждането на културен център, тъй като градската художествена галерия и читалището са разрушени от трусовете през 1986 година.


В заключение тя сърдечно благодари на своите съграждани. „Искам да кажа огромно „Благодаря” и на моите съграждани, които вярват в Стражица и с ежедневния си труд и родолюбие доказват, че я обичат! Благодаря ви, че сте верни на родното място и въпреки изкушенията и по-добрите условия на живот и работа в големите български градове и в чужбина, не напускате малката ни, но китна община и отдавате своите сили и съзидателна енергия заедно да я направим по-красива и по-сигурно място за живот”. В своето приветствие към стражичани министър Цветанов също подчерта значението на средствата по оперативните програми на ЕС. „Без енергията на кметския екип и администрацията няма как да бъде изпълнена тази амбициозна програма за управление и да се реализират толкова много проекти, също и с подкрепата на правителството”, каза още той. Поздравителни адреси за празника бяха получени от президента на Република. България Росен Плевнелиев, от вицепрезидента Маргарита Попова, от министрите Николай Младенов, Мирослав Найденов, Десислава Атанасова, Нона Караджова, Свилен Нейков, от кметове на общини и шефове на различни институции и организации.


След приветствията, председателят на Общинския съвет Илиян Маринов изчете решенията от тържествената сесия, която се проведе на 13 август и по силата на които със званието „Почетен гражданин” бяха удостоени двама бивши кметове на Стражица – Трифон Ралчев и инж. Цанко Цанев. Приносът и на двамата градоначалници е неоспорим, през мандата на Ралчев Стражица е обявена за град, тогава селището се развива с големи темпове и е в икономически подем, а през мандата на Цанев е разрушителното земетресение и той успява да мобилизира сили и средства да започне бързото му възстановяване. Новите почетни граждани благодариха на стражичани както днес, така и във времената на тяхното управление.
Гостите поднесоха венци и цветя на признателност пред паметника на Ангел Каралийчев. На 21 август се навършват 110 години от рождението му. След това разгледаха изложението на занаяти „Който може, си го може”, а на сцената в съседство танцуваха малки изпълнители от самодейния състав в с. Камен и от читалището в Горна Оряховица. Министър Цветанов си закупи 2 буркана с домашен мед и ръчно изработени сувенири. Официалните гости се отправиха към градската картинна галерия. Там кметът инж. Борисова запозна министър Цветанов с богата сбирка от картини и скулптури, с шедьоври от български майстори, както и с условията, в които са експонирани и се съхраняват картините, след като културната институция бе поразена от силните трусове. Министърът обеща по този проблем да продължат разговорите, като се търси неговото решаване. Вечерта стражичани се забавляваха в Лятното кино със скечовете на Краси Радков и изпълненията на Борис Солтарийски и Силвия Кацарова, а красива заря завърши тазгодишния празник.


14.08.2012 г.   16:30
Първото издание на конкурса „Мини-мис и мини-мистър - Стражица”
премина при голям интерес

С много емоции, настроение и при голям интерес премина в събота вечер първото издание на конкурса „Мини-мис и мини-мистър – Стражица”, който е част от тържествата, посветени на празника на града, който се отбелязва в деня на Свето Успение Богородично. Спортната зала бе препълнена и едва побра всички желаещи да гледат детския конкурс за красота. По регламент в надпреварата се включиха малчугани на възраст от 3 до 9 години, като момиченцата бяха 22, а момчетата - 5. Част от децата показаха артистичен талант, като изпълниха стихотворение или песен. В този кръг журито оценяваше сценично поведение, артистични умения и талант. Вторият кръг трябваше да оцени музикалност, пластичност и танцови умения на малчуганите. В него хлапетата танцуваха под звуците на популярни шлагери. Седемчленно жури с председател Борислав Иванов от МДТ „Константин Кисимов” включваше зам.-кмета на Община Стражица инж. Йордан Димитров, собственик на модна агенция, представител на Агенция за закрила на детето, стилист- коафьор, педагог и представител на световноизвестна козметична компания. Конкурсът вдигна градуса на настроението, като участниците бяха подкрепяни от роднински агитки в публиката и всички бяха аплодирани бурно. Част от децата не успяха да скрият своето притеснение, но това ги правеше още по-чаровни. Сред участниците имаше деца с изразителен артистичен талант, които публиката подкрепи категорично. Състезанието бе много оспорвано. Председателят на журито призна, че всички са били много затруднени при избора. Наградата на публиката бе присъдена на 4-годишната Ивайла Димитрова. Първи подгласник на мини-мистър Стражица стана Михаил Добрев, а втори подгласник - Никълъс Иванов. За мини-мистър Стражица бе избран 7-годишният Даниел Цонев. Първата подгласничка на мини-мис Стражица бе Преслава Георгиева, а втора подгласничка стана Радостина Маринова. За мини-мис Стражица журито единодушно обяви 5-годишната Преслава Ганчева. Кметът на Стражица инж. Детелина Борисова лично окичи с коронки малките красавици и сложи ленти на победителите. Мини-мис и мини-мистър получиха и мобилен телефон от спонсори.
Чаровни, притеснени, оригинално гримирани и фризирани, малките кандидати за короната на красотата бяха поощрявани и наставлявани от майки и баби, преди да излязат на червения килим. Те бяха извеждани на сцената от две девойки, костюмирани като феи, а там беседваха с професионална аниматорка и оперна певица, които водеха изкусно шоуто. Участието на малките кандидати за мис и мистър премина в два кръга. В първия всеки един от тях дефилираше на сцената и отговаряше на няколко въпроса.
Инж. Борисова връчи поощрителни награди на всички участници в конкурса. След края на конкурса започна концерт с участието на популярната попизпълнителка Мариана Попова, „Гласът на България” Стелияна Христова, Иван Иванов, финалист в детската Евровизия и вокален състав „Нова музика” от Горна Оряховица с ръководител Аделина Колева. Концертът и наградите за малките участници в конкурса бяха изцяло осигурени от спонсори, предимно местни фирми.


06.08.2012 г.   10:50
На Голяма Богородица Стражица отбелязва своя празник

С почетна рота и военния духов оркестър на НВУ „Васил Левски” ще бъдат отбелязани тазгодишните тържества по случай празника на Стражица. Те ще започнат рано сутринта на 15 август. В Деня на Свето Успение Богородично празникът се отбелязва от 1998 г. Тогава е и храмовият празник на Стражица, тъй като църквата носи името на Света Богородица. Тази година програмата за 15 август е по-богата, с амбиция да даде по-високо самочувствие на стражичани. От една седмица градът е украсен с национални трикольори, знамената на Община Стражица и на ЕС, с гирлянди от разноцветни флагчета. На централната улица е издигната специална арка, която е окичена с цветя. Рано сутринта кметът инж. Детелина Борисова и нейният екип ще присъстват на тържествена литургия в храма „Рождество на света Богородица”, след което ще посрещнат официалните лица и гостите в сградата на Общината. Сред тях ще бъде и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По програма в 10.00 часа пред общината ще започне ритуалът по тържествено издигане на знамената. На специална церемония кметът инж. Борисова ще връчи наградните знаци на новоизбраните почетни граждани на Стражица. Тържествената сесия се проведе на 13 август и удостои със званието „Почетен гражданин на Стражица” двама бивши градоначалници. Това са Трифон Ралчев /1966-1969/ и Цанко Цанев / 1986-1990/. Годините на тяхното управление са емблематични за Стражица. С името на Трифон Ралчев се свързва икономическият подем на Стражица, както и фактът, че село Стражица през 1969 г. е обявено за град. По онова времe за да бъде обявено едно село за град е било нужно да отговаря на определени критерии: да бъдат изградени комуникации, пътна и ВиК инфраструктура, да има болница, училище, културни институции. Другият кмет - инж. Цанко Цанев, пък управлява точно по време на унищожителните трусове. Месец след като става кмет на Стражица, земетресението на 7 декември 1986 г. връхлита града и го превръща в руини. Под негово ръководство се създава безпрецедентна организация, мобилизирано е цялото население и в продължение на месеци, без почивен ден, започва наново изграждането на Стражица и другите най-силно пострадали селища. След награждаването гостите и стражичани ще почетат паметта и делото на известния български автор на детски приказки Ангел Каралийчев, който е родом от Стражица. Ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност на неговия паметник в центъра на града. Само след седмица се навършват 110 години от неговото рождение. След това присъстващите ще разгледат изложение на занаятите „Който може, си го може“. След кратка художествена програма, гостите ще посетят Градската художествена галерия и ще разгледат най-новата експозиция от картини на български класици, част от богатия фонд на галерията. Вечерта за всички граждани на Стражица общината подготвя голям концерт. Спектакълът е осигурен благодарение на спонсори и дарители. Очаква се стражичани да се забавляват с изпълненията на Краси Радков, Борис Солтарийски и звездата на родната естрада Силвия Кацарова.


07.08.2012 г.   16:30
Бряговица и Кесарево ни представиха на „Фолклорен извор”

От 2 до 5 август в село Царевец, община Свищов, се проведе Вторият Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор”, в който участваха близо 5000 колективни и индивидуални изпълнители от цялата страна. Професионално жури под председателството на Юлия Цанкова, радиоводеща в Българското национално радио, оценяваше участниците. На сцената на фестивала Община Стражица беше представена достойно от битовата група при народно читалище „Самообразование 1921” – Бряговица, и от народния хор от читалище „Възпитател – Кесарево – 1895”. Журито присъди първа награда и златен медал на Бисер Борисов от Бряговица за индивидуалното му участие. С първа награда и златен медал бяха отличени и изпълнителите от Кесарево с ръководител маестро Петьо Кирев. Възторжени аплодисменти заслужи малката певица Деница Кирова, която знае всички песни от репертоара на народния хор от Кесарево и не пропуска възможностите за изява на сцена по различни поводи.


06.08.2012 г.   10:50
На Илинденска седянка в Балканци

Над село Балканци на свечеряване в петъчната вечер на 3 август ухаеше на сушени билки. Продължителната суша и жегите тук отстъпват само пред волята на трудолюбивите хора от селото, а от селския площад се вижда магистралата София - Варна с автомобилния поток, на който никой не обръщаше внимание. В селото имаха пак празник, но този път двоен – Илинденската седянка, която тук подготвят и празнуват с голямо усърдие, сега беше съчетана с откриването на новия клуб на пенсионера, за който си избрали името Детелина.
Съвсем празнично се вписа в цветната символика кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова, която дойде на този празник, за да усети още веднъж, че и в малките селца здравите корени на българския дух раждат силата, която може да ни даде усещането за съзидание. Инж. Борисова и зам.-кметът на общината инж. Йордан Димитров прерязаха лентата, а водосвет отслужиха йеромонах Димитрий от Стражица и отец Василий, предстоятел на храм „Св. Св. Кирил и Методий” в Балканци. На клуба бяха връчени подаръци от общината и от клуба в Кесарево.
В богатата програма и в танците на площада участваха всички поколения – от баба Добринка, най-главната баба на селото, до малката Мартина, която направи най-голямата реклама на варената царевица, балканско производство. Самодейците от местното читалище бяха поканили изпълнители и от съседните села Владислав и Благоево, но най-масово участваха децата, за които отреждат специално място на всеки празник тук – от Бабинден, през Великден, та чак до Коледа. И всички усещат, че дължат признание и на кметския наместник Даринка Бонкова, която е и активна самодейка, и добър организатор, че и цялото си семейство е привлякла да помага, за да стават празниците.
Едва на притъмняване се прибраха от паша селските стада, за да допълнят пасторалната картина на това китно селце и да светне и една селска лампичка в обсега на електронните ни сензори – без тези стада нито край селската, нито край градската трапеза ще усетим силата на онзи Илинденско-Преображенски обединяващ дух. Преди 109 години той е запалил огньовете, които ни топлят през десетилетията и ни светят като ориентири по свидния път към родното село, за да не го изгубим.


16.07.2012 г.   15:45
В Камен отпразнуваха 135 години
от Освобождението на селото

В петък жители и гости на село Камен отпразнуваха 135-ата годишнина от освобождението на селото, край което по време на Руско-турската освободителна война се води една от решаващите битки за крайния изход на войната. На Чаиркьойската позиция, наречена така по тогавашното име на селото, с безпримерния героизъм на 6000 руски воини под командването на генерал Сергей Татишчев и подкрепящото ги българско население от съседните села на 9 /21/ септември 1877 година е отблъсната дълго готвената атака на три пъти по-многобройната турска войска под командването на Мехмед Али паша. Повече от 500 загинали руски воини и три пъти повече загинали войници от противника остават завинаги на тази земя. И днес в м. Табията стои укреплението за 46-те руски оръдия, което е издигнато само за седмица в съдбовните дни преди битката, наречена от военни стратези „Малката Шипка”. Седем братски могили има само в Камен и землището на селото.
В следобедните часове в Камен дойде Андрей Малакей, културен аташе на Генералното консулство на Русия в Русе, за да посети мястото на битката отпреди 135 години. Инж. Детелина Борисова, кмет на Община Стражица, зам.-кметът инж. Йордан Димитров и кметът на селото Димчо Димов придружиха госта до местата на епичните боеве, а за развоя на битката му разказа Веселин Терзиев, учител пенсионер и почитан краевед и общественик, който е съхранил и спомените на своя дядо, участвал като 17-годишен помагач дни наред заедно със стотици българи в работата по изграждане на отбранителната позиция. Те помагали всеотдайно с всичко, което било по силите на местното население. Българите на други места изпитали горчиви съдбини в случаите, когато свободата не била защитена и в тях се върнали озверелите башибозушки орди.
Сред гостите на каменчани бяха народните представители Евгени Стоев, Христо Христов и Николай Костадинов, който е с родови корени от Нова Върбовка, двамата председатели на общински съвети - Илиян Маринов от Стражица и Николай Ашиков от Велико Търново. Уважиха празника и зам.-кметът на Община Стражица Стефан Иванов, общински съветници, кметове от съседните села.
Празничната вечер започна с програма от детския танцов състав при читалище „Възпитател” и поднасяне на венци и цветя на паметните места в селото. Пред мемориала на четниците от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, сред които е и четникът от Камен Никола Гюдженов, за героичните събития от историята на селото говори учителката Елена Данаилова. После шествието с иконата на св. Георги Победоносец и църковните хоругви се придвижи пред мемориала на загиналите във войните каменчани, където друга учителка – Анна Терзиева, припомни страници от героичния летопис. В двора на православния храм „Свети Георги” Веселин Терзиев отново припомни с разказа си събитията отпреди 135 години. Заупокойна молитва отслужиха йеромонах Димитрий от Стражица, отец Тодор от Камен и отец Николай от Кесарево. Тук бяха поднесени венци и цветя пред паметниците, издигнати в чест на загиналите руски воини, а факелно шествие се включи към колоната и отведе множеството в центъра на селото. Приветствени слова към каменчани имаше от кмета на селото Димчо Димов, от кмета на Община Стражица инж. Детелина Борисова и от госта от Генералното консулство на Русия Андрей Малакей. В знак на почит към паметта на всички загинали руски воини кметът на Камен подари на госта икона на св. Георги Победоносец.
Кметът Димчо Димов обяви специално учредената награда за заслужил деятел на село Камен и неин първи носител стана Веселин Терзиев, определен от специално създадена комисия към кметството. Всеобщата радост продължи с илюминации и богата концертна програма за всички каменчани и гости.


16.07.2012 г.   15:45
В Камен отпразнуваха 135 години
от Освобождението на селото

В петък жители и гости на село Камен отпразнуваха 135-ата годишнина от освобождението на селото, край което по време на Руско-турската освободителна война се води една от решаващите битки за крайния изход на войната. На Чаиркьойската позиция, наречена така по тогавашното име на селото, с безпримерния героизъм на 6000 руски воини под командването на генерал Сергей Татишчев и подкрепящото ги българско население от съседните села на 9 /21/ септември 1877 година е отблъсната дълго готвената атака на три пъти по-многобройната турска войска под командването на Мехмед Али паша. Повече от 500 загинали руски воини и три пъти повече загинали войници от противника остават завинаги на тази земя. И днес в м. Табията стои укреплението за 46-те руски оръдия, което е издигнато само за седмица в съдбовните дни преди битката, наречена от военни стратези „Малката Шипка”. Седем братски могили има само в Камен и землището на селото.
В следобедните часове в Камен дойде Андрей Малакей, културен аташе на Генералното консулство на Русия в Русе, за да посети мястото на битката отпреди 135 години. Инж. Детелина Борисова, кмет на Община Стражица, зам.-кметът инж. Йордан Димитров и кметът на селото Димчо Димов придружиха госта до местата на епичните боеве, а за развоя на битката му разказа Веселин Терзиев, учител пенсионер и почитан краевед и общественик, който е съхранил и спомените на своя дядо, участвал като 17-годишен помагач дни наред заедно със стотици българи в работата по изграждане на отбранителната позиция. Те помагали всеотдайно с всичко, което било по силите на местното население. Българите на други места изпитали горчиви съдбини в случаите, когато свободата не била защитена и в тях се върнали озверелите башибозушки орди.
Сред гостите на каменчани бяха народните представители Евгени Стоев, Христо Христов и Николай Костадинов, който е с родови корени от Нова Върбовка, двамата председатели на общински съвети - Илиян Маринов от Стражица и Николай Ашиков от Велико Търново. Уважиха празника и зам.-кметът на Община Стражица Стефан Иванов, общински съветници, кметове от съседните села.
Празничната вечер започна с програма от детския танцов състав при читалище „Възпитател” и поднасяне на венци и цветя на паметните места в селото. Пред мемориала на четниците от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, сред които е и четникът от Камен Никола Гюдженов, за героичните събития от историята на селото говори учителката Елена Данаилова. После шествието с иконата на св. Георги Победоносец и църковните хоругви се придвижи пред мемориала на загиналите във войните каменчани, където друга учителка – Анна Терзиева, припомни страници от героичния летопис. В двора на православния храм „Свети Георги” Веселин Терзиев отново припомни с разказа си събитията отпреди 135 години. Заупокойна молитва отслужиха йеромонах Димитрий от Стражица, отец Тодор от Камен и отец Николай от Кесарево. Тук бяха поднесени венци и цветя пред паметниците, издигнати в чест на загиналите руски воини, а факелно шествие се включи към колоната и отведе множеството в центъра на селото. Приветствени слова към каменчани имаше от кмета на селото Димчо Димов, от кмета на Община Стражица инж. Детелина Борисова и от госта от Генералното консулство на Русия Андрей Малакей. В знак на почит към паметта на всички загинали руски воини кметът на Камен подари на госта икона на св. Георги Победоносец.
Кметът Димчо Димов обяви специално учредената награда за заслужил деятел на село Камен и неин първи носител стана Веселин Терзиев, определен от специално създадена комисия към кметството. Всеобщата радост продължи с илюминации и богата концертна програма за всички каменчани и гости.


16.07.2012 г.   15:20
Изложбените зали в Стражица
с обновена експозиция

Месец преди празника на Стражица, който се отбелязва на 15 август – Успение на света Богородица, временните изложбени зали показват малка част от фонда на художествената галерия в града, сградата на която е със сериозни разрушения от земните трусове през далечната 1986 година. Ефектно осветление усилва възприятието и магията на багрите се предава на посетителя още от първите му стъпки в залите. А те са побрали нищожно малка част от целия фонд, в който се съхраняват близо 1000 живописни, скулптурни и графични творби и ценни творби от приложния раздел. Сред авторите им са имената на проф. Васил Стоилов, Владимир Димитров – Майстора, Димитър Казаков – Нерон, Илия Петров, Михалис Гарудис и десетки още от страната. Към тях в годините се прибавяха и участниците в организирания до 1985 година международен пленер по живопис в Стражица. Целия фонд преди земетресенията беше показан в 7 просторни изложбени зали, екскурзионни групи включваха стражишката художествена галерия в маршрутите си.
Сегашната експозиция в трите малки залички в подблоково пространство е заслуга на Валентина Стойнева, възпитаничка на факултета по изобразителни изкуства във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, която с прекъсване от десетина години отново отговаря за фонда на художествената галерия. Общината отдели средства за наложителния ремонт и освежаването на залите, а Валя, като тънък познавач на скритото богатство, се постара да аранжира новата експозиция така, че най-стойностното от него да бъде достъпно за ценителите, които ще прекрачат прага на временната галерия. За две от известните платна на Димитър Казаков специални рамки поръчала – всичко да си дойде на мястото и да радва окото.
Деца от Стражица се изкушили да погледнат още преди да се подреди новата експозиция. Много им харесало видяното. Не само заради тях, а най-вече заради тръпката Валентина Стойнева е замислила галерията да има и електронен сайт в интернет, за който ще ? помогне нейният племенник Валентин. Той също е художник, но е вещ и в компютърните магии. И понеже Община Стражица неотдавна предложи художествената галерия да бъде включена в маршрути на туроператорите, сайтът и на тях ще бъде верен помощник.
В първата зала, в специални витрини, са съвсем малка част и от експонатите на музейната сбирка. Те напомнят, че Стражица и от музей има нужда – заради паметта на предците и заради онзи светъл лъч, който ни изпращат през десетилетията.

28.06.2012 г.   10:06
В Стражица четоха стихотворения
на Иван Вазов на рождения му ден

Вчера ученици от литературен клуб „Ангел Каралийчев” в едноименното СОУ в Стражица, макар и в лятна „прегръдка” с ваканцията, се върнаха към традиционните училищни емоции и отбелязаха 162-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов с четене на избрани негови стихотворения. Творчеството на големия творец и патриот беше представено и в интересна мултимедийна презентация от учителката по български език и литература Тодорка Цонева. Тази идея се зародила на семинар в Албена, където г-жа Цонева се запознала с директорката на Центъра за работа с деца в Сопот, родното място на Иван Вазов, където си го тачат целогодишно. С мисълта „Какво от това, че не е кръгла годишнина и че децата са във ваканция – нали Човекът заслужава”, тя споделила идеята и учениците я харесали.
Някои от учениците в литературния клуб от следващата учебна година ще се учат в елитни паралелки в областния град, но следят с интерес какви литературни конкурси има през ваканционните месеци и се готвят за участие и за награди.

28.06.2012 г.   10:02
Жетвата в Сушица

И тази година в първите дни на лятото самодейците от народно читалище „Станчо Станчев 1896” в Сушица излязоха на полето и спазиха дългогодишната традиция за откриване с песни и наричания на най-важната кампания в земеделието – жетвата. Докато мощните комбайни изчакваха своя ред, притихнали в края на жътвената нива, веселият глъч на хората в празнични носии се настани в полето на земеделската кооперация „Златен клас” и пак оживяха повтарящи се всяка година вълнения. Сред жетварките отново се нареди и председателят на кооперацията Илия Ламбев, а кметът на Сушица Димитранка Калева пожела на хората и техниката безаварийна работа и високи добиви. А снимките за спомен край ритуалния ожънат сноп припомниха времето, когато след жетвата е имало и вършитба, за която поне две поколения само са чували от по-възрастните или са виждали в по-старите филми.


28.06.2012 г.   08:30
НПО-та от Горски Сеновец кандидатстват с проекти
за Център от семеен тип и за стенописване на църквата

Две неправителствени организации от с. Горски Сеновец, община Стражица кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ пред „МИГ Лясковец- Стражица” Това са сдружение „Приятели на детски дом - Горски Сеновец” и фондация „Свети Архангел Михаил- с. Горски Сеновец.”. Сдружението е входирало свой проект в местната иницитивна група за обособяване на Център за настаняване от семеен тип в с. Горски Сеновец. Проектът е разписан по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на „МИГ- Лясковец- Стражица” и ще се финансира по ПРСР. Центърът да бъде обособен в къща, предоставена на сдружението от дарители, предвижда проекта. С отпуснатата безвъзмездна помощ сградата ще се дооборудва и ще се изгради конструкция на оранжерия за храсти и цветя, както и дърводелно помещение за производство на декоративни елементи за огради и детски площадки. Идеята на сдружението е, в социалното заведение да бъдат настанени младежи от уязвими групи. В проекта е предвидено още и закупуването на автомобил, като той възлиза на близо 130 хил. лева. Общинският съвет в Стражица вече одобри проектното предложение, което отговаря на Общинския план за развитие на общината. Проектът на фондация „Св. Архангел Михаил” също получи одобрението на общинските съветници в Стражица. Предложението на фондацията е по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от стратегията на местната инициативна група и ще се финансира по Програмата за развитие на селските райони. Проектът предвижда извършването на довършителни работи в църквата „Св. Архангел Михаил”в селото и е остойностен за близо 140 хил. лева . Със средствата ще се направи стенописна украса на храма, изписване на олтарни икони, изработка на църковна мебел от дърворезба и вертикална планировка на площта около него.

28.06.2012 г.   08:20
Кънтри -базар „Който може – си го може” ще представя
местни продукти и заняти от стражишките села

Първото по рода си изложение - базар на занаяти, местни стоки и hand-made продукция от стражишките села организира на 11 август община Стражица. Инициативата е част от програмата послучай празника на Стражица, който се отбелязва на 15 август, на християнския празник Успение Богородично. Кънтри –базарът се провежда за пръв път и е под мотото „Който може - си го може”. Общинският кмет инж. Детелина Борисова е разпратила писма до всички кметове на населени места, за да заявят участие и да аранжират собствен щанд с характерна продукция и местни специалитети. Организаторите са осигурили щандове с размери 6 / 8 кв. м. и логистика- ел.захранване, минерална вода, озвучаване и др. Целта е жителите и гостите на Стражица да се запознят с местните традиции и творчеството на майстори, както и с продукция от областта на леката промишленост и занаятите: млекопроизводство, пчеларство, сладкарство, хлебпроизводство, стъклопис, грънчарство, каменоделство, плетива и др. Изискването към участниците е да аранжират своите щандове в битов и автентичен български дух. Фирмите от леката промишленост ще представят своя производствен процес чрез подходящи презентации и артикули като включат и битови елементи на щанда. Рекламни материали, пана и транспаранти също могат да допълват визията на щандовете. Екопродукцията, произведена на село ще може да се дегустира и закупува.
Символична такса от пет лева на участник ще покрива извършените разходи по време на базара. Записването за участие стартира от 2 юли и ще продължи до 3 август в Информационния център в общинската администрация.

25.06.2012 г.   11:30
Шести фестивал „Еньовче” в Стражица

Под мотото „Пейте, не старейте!” на 23 юни в Стражица за шести пореден път на своя летен фестивал „Еньовче” се събраха певческите групи от клубовете на пенсионера в общината, както и гостуващи представители на „втората младост” от Джулюница, Козаревец, Долна Оряховица, Попово. Домакините откриха празника с „Песен за Стражица” по стихове и музика на Нина Проданова от клуб „Златна есен” в града. Приветствени думи и пожелания да бъдат здрави отправиха към участниците във фестивала кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова и Иваничка Петрова, председателка на клуба домакин. Празника уважиха и зам.-кметовете на общината инж. Йордан Димитров и Стефан Иванов. Прекрасна погача за домакините бяха изпекли гостите от клуба в Козаревец, които преди една година заедно със стражишкия клуб представиха проекти в „Панаира на добрите идеи” и получиха финансиране чрез МИГ „Лясковец – Стражица” за подобряване на клубната си база.
Жегата в първата лятна събота преди Еньовден не изплаши ентусиазираните представители на тези клубове, за които изявите на сцена са не само място за срещи и нови приятелства, а и за послания към по-младите. Общините от Великотърновска област си създадоха традиционни фестивали и те следват своя ход, но на „Еньовче” се радват всички, защото е първи в началото на лятото и знаят, че всяка изпята песен е билка и лек за всяка болка.


21.06.2012 г.   10:00
И в Бряговица зажънаха ечемика

С много мощ разполагат днешните комбайни, но когато се появят в жътвеното поле дузина жетварки в бяло, това си е бяла магия. Така се появиха край Бряговица в първия ден на жътвата някогашните пъргави жетварки, които днес се изявяват повече като певици от народно читалище „Самообразование” в селото и на по-далечни сцени. В ечемичената нива дойдоха с невероятни погачи. И както е било в младите им години, скочиха с паламарки и сърпове, но и с жетварски песни, за да бележат първия жътвен ден с аромат на дъхав хляб, с мелодия от пробуден детски свят, с неукротим дух, предаван от поколение на поколение винаги по време на жътва.
Докато жънат, в полето се носи двугласата им песен, докато пеят - поклон правят и на арендатора Красимир Коев, и на всички, които ще тръгнат след тях с тежката техника. Красимир Коев и той завъртя сърпа – бряговско момче е. Кметът на селото Георги Георгиев също се включи в надпреварата. Председателят на Общинския съвет в Стражица Илиян Маринов и той не изложи силната бряговска школа по жетварско изкуство. И вече остава да се радват на високи добиви всички, които са расли на тази плодна земя и са свързани завинаги с нея – като нейни деца и като нейни стопани.


13.06.2012 г.   11:50
На викторина като на празник

На 5 май в българските училища стартира инициативата „Патронът на моето училище”. Тя е на Сдружението за семейни ценности, традиция и култура „Българче” и дава възможност на малки и по-големи ученици да се включат за пореден път в нови интересни начинания.

В СОУ „Ангел Каралийчев” в Стражица още не е отшумяло ехото от „Каралийчеви дни – 2012”, но на живота и творчеството на патрона на училището и литературния клуб в 110-годишнината от рождението на Ангел Каралийчев беше посветена викторина, в която вчера показаха своите знания учениците, участващи най-активно в сбирките на клуба.

Свои стихове, наградени в последните конкурси, прочетоха Биляна Никифорова, Велислава Боянова и Анджела Наку, а за най-добре представилите се във викторината учителките по български език и литература Тодорка Цонева, Галина Русева и Дарина Райчева бяха осигурили награди.

13.06.2012 г.   11:50
Участвам и променям

Дни преди да дойде ваканцията и за по-големите ученици в СОУ „Ангел Каралийчев” – Стражица, се състоя състезание за майсторско управление на велосипед. В него се включиха не само момчета, но и момичета, които през лятото ще бъдат сред активните участници в движението с права, но и със задължения. Това състезание е малка част от проявите в училището в рамките на националната кампания на образователното министерство „Участвам и променям”.

13.06.2012 г.   11:50

Носителите на годишната награда „Стражица” ще се излъчат след обществено допитване

За първа година носителите на годишната награда „Стражица” ще се определят след допитване сред гражданите на Стражица и населенитe места. Ръководството на общината е взело решение гражданите да посочват своите фаворити с принос в различни области на обществения живот чрез анкети. Ще бъдат отпечатани достатъчен брой анкети, които ще се разпространяват за периода от 20 юни до 20 юли сред населението в града и по селата. След това предложенията ще бъдат разглеждани от нарочно създадена временна комисия със заповед на кмета, като събралите най-много гласове номинации ще бъдат предложени за утвърждаване от Общинския съвет. Тази година за наградата „Стражица” ще бъдат номинирани личности с принос в областите „Култура и спорт”, „Икономика и инвестиции”, Образование”, „Социална и хуманна дейност”. Носителите на приза ще бъдат наградени на церемония по време на празника на община Стражица, който се чества на 15 август, в деня на Успение Богородично. Кметът инж. Детелина Борисова ще връчи тържествено наградите на заслужилите й съграждани.

Годишната награда Стражица е учредена през 1978 г., когато Стражица е обявена за община. През годините носители на престижната награда са били хора, работещи в областта на изкуството, здравеопазването, образованието, бизнеса и др.

05.06.2012 г.   16:40
В Кесарево поддържат православната традиция

Православният празник Свети дух е един от традиционните почитани празници в Кесарево. На този ден православната църква прославя Светата Животворна Троица и Светият дух освещава човешките души и тела. И тази година в двора на храм „Свети Димитър”, който е възрожденски паметник на културата, беше отслужен водосвет и беше осветен курбан за здравето на хората от селото. В началото на Русалската седмица хора се събраха и на паметника над селото, издигнат от местни дарители в прослава на големия православен празник, където също беше осветен курбан. С надеждата да са здрави и да ги подминават природните стихии кесаревчани спазиха за пореден път традицията да се обединяват в името на добротворството и живота.

04.06.2012 г.   16:10
Празник с много слънчев заряд

Първи юни – Международният ден за защита на децата, е един от най-очакваните в детските заведения. Най-големите са готови да станат ученици в първи клас, а всички се включват в празника и с много весели игри и неукротима енергия.

Тази година отново имаше подаръци и почерпка за всички малчугани от общината. В ОДЗ „Ангел Каралийчев” гост на децата беше кметът на общината инж. Детелина Борисова. Настроение и слънчев заряд имаше на спортната площадка. Децата показаха отново драматизацията по приказката „Майчина сълза”, с която спечелиха първа награда по време на „Каралийчеви дни – 2012”,а палавниците от всички групи се включиха в програмата на празника да покажат пред родителите и гостите на празника най-доброто, което са научили през годината. Подарък за децата и целия колектив на ОДЗ „Ангел Каралийчев” е и поредният спечелен проект, който ще им помогне да направят още по-приветлив и красив този детски рай, в който приказките оживяват и се раждат вълшебствата.

28.05.2012 г.   15:49
Официално изпратиха випуск 2012 в Стражица

С много емоция и вълнение премина официалното изпращане на 27-те абитуриенти от СОУ „Ангел Каралийчев”в Стражица. Изпращането се състоя в Спортната зала на града и на него присъстваха кметът инж. Детелина Борисова и председателят на Общинския съвет Илиян Маринов. Ръководството на училището бе представено от заместник- директора Цветанка Захариева, в залата присъстваха много учители и възпитаници на учебното заведение. Балетна композиция под надслов „Доброто побеждава” изпълниха възпитаници на училището по време на тържеството. От името на абитуриентите дванадесетокласничката Гергана Райчева отправи топли думи на благодарност към всички педагози. Инж. Борисова пожела на младите хора щастието да бъде техен неизменен спътник в живота и подчерта, че всички успехи се раждат в предизвикателствата и трудностите. Тя благодари на родителите и на учителите на младежите и девойките, затова че са обучили и възпитали в тяхно лице достойни личности. За пръв път кметът връчва на всеки един абитуриент букет цветя и юбилейна значка с лика на Ангел Каралийчев.

28.05.2012 г.   15:45
Млади артисти станаха
приказни герои в Стражица

В конкурса за най-добра драматизация по приказка на Ангел Каралийчев в рамките на „Каралийчеви дни – 2012” на 15 май се състезаваха младите артисти от детски градини и училища в Стражишка община. Най-любимите приказки на децата оживяха в спортната зала на града, а жури под председателството на актьора Виктор Терзийски от МДТ „Константин Кисимов” – Велико Търново, определи безпристрастно най-добрите и обяви победителите.
Първата награда спечелиха малките възпитаници от ОДЗ „Ангел Каралийчев” в Стражица, които представиха „Майчина сълза”. Втора награда беше присъдена на учениците от ОУ „Св. Климент Охридски” от Камен за играта им в приказката „Мечката и дърварят”, а трета на учениците от ОУ – Виноград, които играха в „Мечката и мравките”. Журито определи и индивидуални награди за най-добре пресъздадена роля от младите артисти, а на организаторите председателят пожела да превърнат в хубава традиция този конкурс. Наградите на победителите връчи лично кметът на общината инж. Детелина Борисова, а сред публиката бяха и председателят на Общинския съвет Илиян Маринов и зам.-кметовете инж. Йордан Димитров и Стефан Иванов.

28.05.2012 г.   15:40
Представиха билингвистичен сборник с приказки
на Каралийчев на английски и български език

Юбилейно двуезично издание с приказки на Ангел Каралийчев на български и английски език бе представено официално днес в Стражица. Това се случи по време на научната конференция „110 години от рождението на Ангел Каралийчев”, която е част от инициативите за честването на годишнината на популярния детски писател. Луксозният билингвистичен сборник включва най-известните приказки на Каралийчев и е илюстриран от художничката Дешка Денева, английският превод е на Светлана Попова, а съставител е Иван Александров. Изданието е придружено от електронен носител /диск/. Книгата е спечелила конкурса на Министрество на културата „Помощ за книгата”. Инициатор на издаването на книгата е НБ „П. Р. Славейков”, като тя излиза с помощта на Община Стражица, СОУ „Ангел Каралийчев”, библиотеката и програма „Глобални библиотеки- България”. Сборникът с приказки, който е в тираж 1000 броя, представи гл. ас. д-р Живка Радева от катедра „Библиотекознание” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В научната конференция днес взеха участие проф. Радослав Радев, председател на Общото събрание на ВТУ и преподавател, който представи в своя доклад мотивът „нашенци” в творчеството на Каралийчев, специалистът по детска литература доц. Петър Стефанов, чиито доклад бе посветен на „детските истини на Каралийчев” директори на учебни заведения в Стражица, Иван Александров, директор на великотърновската библиотека, директори на учебни заведения, педагози и ученици. Местната управа бе представена от кмета инж. Детелина Борисова и нейните заместници Йордан Димитров и Стефан Иванов, както и от експерти от дирекция „Хуманитарни дейности”. Спомени за Каралийчев разказа еленският краевед и изследовател Христо Медникаров, в чието семейство в Разпоповци писателят е гостувал няколко лета, и който също участва конференцията.

28.05.2012 г.   14:20
Общинари, ученици, военни и роми
се включиха в голямото чистене на 12 май

Близо 57 тона строителни и битови отпадъци събраха на 12 май доброволците в кампанията „Да почистим България за един ден”, която се проведе в Стражица. Преди старта на кампанията в града бяха определени три „мръсни зони” - в района на общинския пазар, в градския парк и отбивката за паркиране, която се намира на пътя Стражица- Кесарево. Мащабната екоакция се координираше от общинският еколог Паша Илиева; желаещите да почистват предварително получиха близо 800 чували, дарение от фирмите „Екопак”, „Мегапорт” и „Екстрапак”, и ръкавици за еднократна употреба. В голямото чистене се включиха учениците и учителите от 12-те училища в общината, както и колективите на пет детски градини. Повече от 200 ученика с ентусиазъм почистваха тревните площи и училищните дворове. 50 служители на общинската администрация в града също излязоха, за да направят своя град по-чист и приветлив. В акцията рано сутринта се включиха и кметът на града инж. Детелина Борисова, която за целта облече рекламна фанелка на кампанията, заместниците й Йордан Димитров и Стефан Иванов, общински съветници. Те чистиха основно в централната част на града - общинския пазар и градския парк. Сред участниците в екоакцията бяха и 25 военнослужащи от поделението в Стражица. Фирма „Пименс” предостави техника, с която бе запръстено нерегламентирано сметище с площ близо половин декар. В 22 населени места доброволци също се включиха в голямото чистене. С ентусиазъм в акцията се включиха и възпитаниците на Дома за лишени от родителска грижа, както и от дневните центрове за деца без родители, които почистиха дворното пространство и тревните площи. Стотици жители на ромския квартал участваха в акцията заедно с три-четири годишни малчугани след като кметът инж. Борисова лично посети квартала, за да ги мотивира да го направят по-чист и приятен. До края на деня ромите събраха 100 чувала с боклук и пет контейнера отпадъци.

28.05.2012 г.   14:11
За пръв път откриха изложба на занаятите в Стражица

Изложба на занаятите като част от събитията в програмата на Каралийчевите дни бе открита днес/19 май/ в Стражица. Събитието уважи и кметът на Общината инж. Детелина Борисова. Инициативата се провежда за пръв път в Стражица и се радва на голям интерес. В експозицията със свои творби и сувенири участват дърворезбарят Марин Бумбалов, Катержина Стоева, която представя саморъчно тъкани ризи, кърпи и текстилни изделия, Дочка Димитрова, която излага многоцветни декоративни пана, Василка Събева –оригинални плетива, а стражичанките Силвия Атанасова и Румяна Василева се представят с релефни гоблени.. Уникално есенно дърво от прежда е сред акцентите в изложбата. То е направено от Слава Янева. Майстори от с. Балканци представят сувенири от дърво, сред които и дъски за рязане във формата на различни животни. Оригинални картини-апликации от семена също са част от експозицията. Изложбата продължава до 24 май с възможност ценителите на творбите на талантливите занаятчии да си закупят харесн от тях експонат.

17.05.2012 г.   11:30
Десетокласничката Николинка Атанасова стана ученически омбудсман в Стражица

Николинка Атанасова от X Б бе избрана за училищен ученически омбудсман на СОУ „Ангел Каралийчев” в Стражица на 9 май. Точно на Деня на Европа се състоя изборът за училищен ученически омбудсман на учебното заведение, като кандидатурите за „обществения защитник” бяха общо четири- на петокласничката и двете деветокласнички Ралица Радева, Мадлен Тодорова, и Мария Стефанова. Атанасова спечели с 288 гласа състезанието. Нейните конкуренти получиха по 40, 55 и 79 гласа.И четирите момичета имаха свои щабове, застъпници, отделно бяха обучени членове на секционните комисии, както и членове за централната ученическа избирателна комисия. В хода на кампанията те се подготвиха сериозно, разучавайки различни нормативни документи на МОН, както и правилниците на учебното заведение. Бяха проведени съвсем реални предизборни дебати. Изборът на омбудсман в стражишкото СОУ се провежда по проекта на МОН „Иновативни подходи в управлението за развиване на граждански и социални компетенции у учениците”.

Целта на проекта е чрез създаване на продуктивна и образователна среда в училище да се подпомогне утвърждаването на младия човек като гражданин, който е свободна и автономна личност, способна да поема отговорност за себе си и за другите, и да отстоява своите права, свободи и отговорности, да има осъзнати отношения с държавата и обществото, да владее механизми за конструктивно социално участие промяна. Освен това чрез проекта ще се стимулира взаимодействието и екипната работа между педагози, ученици и родители като предпоставка за създаване на иновативни модели в управлението и повешаване качеството на образователно- възпитателния процес. От великотърновска област в проекта участват 4 учебни заведения- освен СОУ „Ангел Каралийчев” и СОУ „Вела Благоева”, Държамната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” в Свищов. и СОУ „Иван Момчилов” от Елена.

17.05.2012 г.   11:30
Асоциацията на шефовете на местни парламенти
отпуска средства за ремонт на опожарен храм в Бесарабия

Националната асоциация на председателите на общинските съвети да отпусне 2000 лв. църквата Спасо-Преображенски събор в Болград, Украйна, реши на последното си заседение Управителния съвет. Това съобщи Илиян Маринов, председател на Обс – Стражица и член на управителния орган на НАПОС. Спасо-преображенския събор е строен през 1838 г. с парите и труда на български преселници, а днес е паметник на културата. На 29 октомври е неговият храмов празник, като още през 30-те години на миналия век се ражда идеята на тази дата да се отбелязва Деня на бесарабските българи.

В Болград живее голяма диаспора от наши сънародници, за които храма е светиня. През януари т.г. обаче в него избухва пожар и нанася големи щети, като купола на катедралата изгаря напълно. Спасителните служби обаче успяват да изнесат иконите. След бедствието във Фейсбук се създава страница и Инициативен комитет за възраждане на Спасо-Преображенския събор. Повече от 20 изпълнители и творчески формации организират благотворителни концерти за набиране средства за възстановяването му. От България общините Тунджа, Генерал Тошево, Добрич, Търговище, Сливен също оказват финансова подкрепа. От НАПОС също решиха да се включат в благородната кампания за възсатновяването на храма.

На заседанието на УС, което се състоя в края на миналата седмица в Созопол още бяха приети стратегически план за мандат 2012 -2015 г., работен план за 2012 г. и мероприятие в изпълнение на работния план. Бе прието предложение постоянната комисия по Местни политики и регионално развитие към НСОРБ да не се оглавява от кмет на община, а от председател на общински съвет, информира още Маринов.

11.05.2012 г.   16:36
Каралийчевите герои оживяха в Стражица

На 11 май в Стражица тържествено бяха открити „Каралийчеви дни – 2012”. Пред бюста на Ангел Каралийчев в детския парк, който носи неговото име, ученици поднесоха венци, а после на централната улица по десетилетна традиция оживяха героите от любимите приказки на световноизвестния писател. Тази година дните, посветени на Ангел Каралийчев, минават под знака на 110-годишнината от неговото рождение.

Героите от 30 приказки на вълшебника на приказното слово доставиха радост на многобройната публика, която е неизменна част от празника. Много от вече порасналите стражичани също са участвали като ученици в шествията на приказните герои. Затова и сега с вълнение посрещат малките пчелици на дядо Медарко, трудолюбивите копачи и жетвари и всички други познати наши приказни приятели, които учат на доброта и човечност читатели от поне пет поколения в родината ни и в много страни по света.

За представянето си в шествието на приказните герои бяха отличени и наградени всички участници от детските заведения и училищата в общината, но журито отреди първата награда за 8-ми клас от СОУ „Ангел Каралийчев”, които представиха „Крали Марко освобождава три синджира роби”. Втората награда отиде при 7-ми „б” клас от същото училище за представянето на „Тримата братя и златната ябълка”, а учениците от начално училище „Иван Вазов” в Царски извор спечелиха трета награда с приказката „Чорбаджията и жътварят”. Трите награди, които са плакети с образа на Ангел Каралийчев, бяха връчени от кмета на общината инж. Детелина Борисова. Освен тях имаше и парична награда за победителите.

Поздравителен адрес до всички участници в „Каралийчеви дни – 2012” изпрати областният управител проф. Пенчо Пенчев.

10.05.2012 г.   11:27
В Стражица четоха поезия на Лучиан Блага

В Деня на обединена Европа в Общинския детски комплекс в Стражица участниците в клуб „Пегас”-чета” към комплекса и членове на литературен клуб „Ангел Каралийчев” от едноименното СОУ посрещнаха група студенти по балканистика от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и техните преподаватели гл. ас. Роксандра Ламбро и ас. Добромир Андреев. Целта на срещата бе учениците да се запознаят с магията на поетичното слово на един от големите румънски поети – Лучиан Блага /1895 – 1961/, който е роден на 9 май.
За първи път на подобна сбирка в детския комплекс учениците се срещат с творчеството на известен литературен творец от Румъния. Студентите четоха на румънски език, а на български език четоха домакините. Докосването до поезията на Лучиан Блага беше емоционална тръпка както за учениците, така и за студентите. Млади поетеси от СОУ „Ангел Каралийчев” прочетоха свои стихове по темата „Автопортрет”, вдъхновени от едноименното стихотворение на Лучиан Блага. Срещата приключи с обещанието за бъдещи творчески изяви, които да допринасят за укрепването на културните връзки между двата съседни народа и за раждането на истински приятелства. Наши ученици вече имат приятели в Румъния от съвместната работа по международен проект за магията на водата и растенията. Магията на поезията е необятно поле, което също ражда трайни приятелства.

10.05.2012 г.   11:23

Всяка година на 9 май пред мемориала „Майка” в центъра на Стражица се събират живи участници в Отечествената война от общината и синове и дъщери на загиналите и починалите. Тази традиционна среща в Деня на победата над хитлерофашизма е повод за общинския съвет на ветераните от войните да отбележи и Деня на обединена Европа.

С приветствие към живите ветерани се обърна Илиян Маринов, председател на общинския съвет. Цветя на признателност бяха поднесени пред мемориала.

10.05.2012 г.   11:19
Пътят към всеки нов успех
минава през учение и труд

В начално училище „Иван Вазов” – Царски извор, работят по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”. За малките ученици винаги има по нещо ново, което се случва в клубовете „Приказен свят”, „Млад еколог” и „Искам да успея”. То ги събира и за екипна работа, и за съвсем лична изява. А в един от поредните жеговити дни на пролетта имаха задачата да направят училищния двор по-приветлив. Богато разнообразие от цветя и декоративни храсти трябваше да разсадят и да си ги полеят, а и да запомнят правилните съвети на учителите за отглеждането им.
На децата гостува със съвсем непозната приказка баба Еленка, сладкодумна разказвачка на приказки от селото. Всяко дете си избра само каква илюстрация да нарисува по нейната приказка, а после всички се постараха с магията на цветовете да съхранят вълшебствата от приказката. За награда на своята нова приятелка те изиграха прекрасната приказка за три сестрички пеперуди.
В края на този празничен следобед, в който се включиха и няколко родители, децата си признаха, че всички искат да успеят. Вече знаят и тайната на успеха – труд, който да създава красота и много старание, за да опазят създадената от самите тях красота.

10.05.2012 г.   11:10
Кметът инж. Детелина Борисова и заместник-кметът Йордан Димитров
участваха в среща на местния бизнес с търговския аташе на Р. Австрия

Кметът на община Стражица инж. Детелина Борисова и заместник-кметът Йордан Димитров участваха на 9 май в работна среща на общините и местния бизнес с търговския аташе на посолството на Република Австрия у нас Михаел Ангерер. Срещата се проведе по иницатива на австрийското посолство и Областна администрация- Велико Търново. Заедно с тях във форума участва и г-н Лъчезар Лазаров, управител на „Хлебозавод”- Стражица. В срещата се включиха фирми от областта на военната промишленост, леката промишленост- шивашки предприятия, опаковъчна индустрия, производство на матраци, производство на осветителни тела и системи, дървообработване, от хранително- вкусовата промишленост / производство на вина, хлебни и сладкарски изделия/, от областта на земеделието / декоративна растителност/ от област Велико Търново участваха в днешната работна среща за създаване на контакти между местния бизнес и партньори от Р. Австрия. Гост- лектор на форума бе Михаел Ангерер, търговски съветник към посолството и представител на Австрийската стопанска камара. Във форума взеха участие и представители на общините от региона – кметове, заместник –кметове или експерти. Г-н Ангерер представи мултимедийна презентация с актуални данни за развитието на стокообменът между Австрия и България. Той изнесе данни, според които износът от Австрия към България е скочил двойно за последните 4 г. В същото време български фирми изнасят своя продукция в Австрия интензивно за 2010 – 2011 г. Над 400 австрийски фирми имат свои представителства и бази в България , информира още той. Те изнасят производството си в България заради добрата производствена база, квалифицираната работна ръка, по-ниските данъци и разходи. Основен интерес австрийския бизнес към България има в областта на транспортната инфраструктура, енергийната ефективност, околната среда, туристическата инфраструктура. Със свои кратки презентации се представиха общините Велико Търново, Полски Тръмбеш, Горна Оряховица, Златарица, Павликени и Стражица. Инж. Борисова представи накратко икономическия профил на общината. Тя информира, че най-големият работодател е дружество „Корадо”, в което са заети 120 работници. „Търсим чужди партньори за индустриалната ни зона, която е с изградена модерна инфраструктура- ВиК, ел. инсталации и паркинги, и е разположена на 108 дка площ. Тя може да се превърне в логистичен център със складови бази и производствени халета, посочи още тя. В неформална обстановка, на чаша вино участниците в срещата размениха координати и фирмена реклама с търговския аташе на Р. Австрия. От своя страна търговският аташе ги покани да изпратят свои фирмени презентации, които да се публикуват в най-големия бизнес- сайт на Австрия, който е с над 140 хил. корпоративни абонати. Инж. Борисова и останалите представители на общини получиха от Ангерер покана за Форума на австрийски фирми която посолството на Р. Австрия организира на 14 -16 май в София, Банско и Пампорово на тема „Туристическа инфраструктура- ноу хау и оборудване”.

09.05.2012 г.   11:27
Официално оповестиха кандидатурата на регион Велико Търново за Европейска културна столица 2019

Инж. Детелина Борисова, кмет на Община Стражица, участва в пресконференция заедно с кметове и заместник-кметове от десетте общини, на която официално бе оповестено, че Велико Търново ще кандидатства за Европейска културна столица през 2019 г. като регион. На пресконференцията присъства и областният управител проф. Пенчо Пенчев, а символичен домакин бе кметът на Велико Търново Даниел Панов. „За да имаме по-големи шансове да спечелим престижното отличие, десетте общини ще се обединят в инициативен комитет, който ще предложи номинацията като „Регион Велико Търново - кандидат за Европейска столица на културата".Мотото на нашата кампания ще бъде „Духът на България" и заедно със специално лого ще бъдат отпечатани върху официалните бланки за документи на десетте общини от областта, обясни кметът на Велико Търново. Предстои обединението да бъде регистрирано като сдружение или асоциация, като следваща стъпка е Инициативен комитет, в който да влязат известни у нас и в чужбина авторитетни личности от регион Велико Търново. Подкрепа за тази инициатива вече сме получили от няколко държави, сред които Австрия, Германия и Унгария, посочи още Даниел Панов. Всяка община има различни фестивали и културни събития, които могат на ротационен принцип да гостуват в други общини. По този начин взаимно ще се обогати културната програма и ще се разшири туристическият потенциал на целия регион, категоричен е търновският кмет.За първи път общините в региона се обединяват заедно, подкрепяйки областния град в една обща кауза. Всеки един от кметовете или заместник-кметовете, които представляваха общините, приветстваха идеята. Инж. Борисова подчерта, че чрез поканата от страна на кмета на Велико Търново, се дава възможност на останалите по-малки общини също да популяризарт своите забележителности, местни традиции и фестивали. Тя припомни, че Стражица има уникална художествена галерия, която в контекста на новия проект и кауза, може да се обнови и да се превърне в културен център.

Сред културните събития в регион Велико Търново са празникът на горнооряховския суджук, античният фестивал „Орел на Дунава" в Свищов, празникът на градинарската чорба в Златарица, на еленския бут в Елена, традиционният Трифон Зарезан в Сухиндол и още много други фолклорни фестивали, с които е наситен културният календар на целия регион. Критериите, по които ще бъдат оценявани градовете и регионите, кандидатстващи за Европейска културна столица, ще станат ясни до края на 2012 г. От България вече официално са заявени кандидатурите на София Пловдив, Варна, Бургас, Шумен и Велико Търново. През 2013 - 2014 г. ще бъде сформирана 13-членна комисия, с шест представители от българска страна и седем от ЕК, която ще оценява кандидатите и ще направи селекцията. От всички номинации накрая трябва да останат само две или три за финалното класиране, след което ще бъде излъчен победителият. В рамките на 5 г. от 2014 г. до 2019 г. на финалиста по различни проекти ще бъдат отпуснати около 150 млн. евро за подготовката му за Европейска културна столица за 2019 г.

08.05.2012 г.   10:40
С европейски и общински пари се извършват ремонти по селата в Община Стражица

По 3 500 лева са осигурени за кметствата от Община Стражица за неотложни ремонти на общинските пътища след приключилия зимен сезон, съобщи заместник-кметът Йордан Димитров. В момента по селата се изкърпва уличната мрежа и се извършва рехабилитация на най-увредените участъци. Съвсем наскоро бе ремонтирана и асфалтирана отсечката към гробищния парк в Стражица на стойност 26 868 лева. Средствата за подхода към гробищния парк бяха заложени в инвестиционната праграма за тази година и бяха одобрени от общинските съветници. Гробищният парк в с. Кесарево е с напълно ремонтирана ограда, като вече има прекарана и течаща вода. До седмици ще бъде официално открита и обновената по Програмата за развитие на селските райони църквата „Св. св. Кирил и Методий” в с. Балканци, съобщи Красимира Желязкова, директор дирекция „Регионално развитие и устройство на територията”. Проектът за храма е на стойност 68 102 лева, като включва довършителни строително-ремонтни дейности, изработка и монтаж на иконостаси и стенописване на църквата. В момента се рисуват олтарните икони, като местната управа и жителите на Балканци се надяват за откриването на храма да дойде Великотърновският митрополит Григорий. Продължава работата по друга църква, също финансирана безвъзмездно по ПРСР - тази в с. Горски Сеновец. Храмът „Св. Архангел Михаил” се укрепва и ремонтира по проект на стойност 210 998 лева. Проектът стартира през март и ще приключи в края на годината.

04.05.2012 г.   08:36
Футболния отбор на общинските съветници грабна купата на кмета в Стражица

Отборът на общинските съветници в Стражица спечели общинския футболен турнир "За купата на кмета". Финалните срещи се проведоха пред многобройна публика, наситени с емоции на 27 април вечерта. Финалната среща бе между отборите на "Съветниците" - Общински съвет, Стражица и Кесарево - кметство Кесарево. Съветниците успяха с лекота да намерят слабите места на кесеровчани, като още в първото полувреме резултата бе 3 : 1 за съветниците, а във второ полувреме те отбелязаха още два брилянтни гола, с които затвърдиха своята победа. За трето и четвърто място се бориха отборите на ГЕРБ - Стражица и младежкия отбор "Магьоснииците". С човек по-малко, "Магьосниците" успяха да надвият в последната минута на срещата отбора на ГЕРБ- Стражица с резултат 1:2. На финалите присъстваха кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова, под чиито патронаж се провежда турнира, заместник -кметовете Йордан Димитров и Стефан Иванов. Специален гост на турнира бе Георги Велинов, председател на Зоналния съвет на БФС във Велико Търново. Той връчи награди на най-добрия защитник на турнира Красимир Стефанов от отбора на ГЕРБ - Стражица и на голмайстора на турнира Кристиян Костадинов от отбора на Кесарево. Велинов подари и по една оригинална футболна топка на спечелилите първо и второ място отбори в турнира. Специална награда за най-млад участник в турнира получи Венцислав Нойков от отбора на кметство Горски Сеновец. Същият отбор получи и награда за демонстрация на феърплей. Призиран бе и участникът с най-голям житейски опит - Петър Николов, състезател от отбора на ,Съветниците". Генералният спонсор на турнира - фирма "Вароша", с. Камен подари на първия и втория отбор по един оригинален футболен екип и калци.

СТАТИСТИКА:
общо голове в турнира - 118 гола
общо картони - 7
общо жълти - 5
червени - 2


25.04.2012 г.   18:47
Карнавално шествие и конкурс за драматизация
на приказки в програмата за Каралийчевите дни

С карнавално шествие под мотото "Приказния свят на Каралийчев" през май продължават честванията на 110 години от рождението на популярния детски писател в Стражица. По традиция в карнавала, който ще се проведе на 11 май от 10 часа сутринта, ще участват възпитаниците на основните и средни училища и на детските градини в общината, като ще има изненади и призове за най-оригинални костюми и маски. На 15 май в Летния театър в града, ще се проведе общинския конкурс за най-добра драматизация на приказка на Каралийчев. Жури ще отличи трите най-добри постановки на приказки и ще връчи статуетки на победителите. За 18 май е предвидена кръгла маса под надслов "Имаше един вълшебник". В нея ще участват специалисти по детска литература от ВТУ "Кирил и Методий", членове на Съюза на българските писатели, директори на учебни заведения, преподаватели и ученици. В научния форум ще участва и Христо Медникаров, изследовател и краевед. Той ще разкаже спомени за писателя, който е гостувал със съпругата си в семейството на Медникаров в Елена няколко лета подред. За 21 май е предвидена среща на ученици с български писатели и автори на детско творчество. В програмата за честванията са предвидени още и награждаване на участниците в конкурса за есе, приказка и стихотворение, както и на най-талантливите ученици в общинския конкурс за рисунка по приказка на Каралийчев.

25.04.2012 г.   18:40
Община Стражица е готова с организацията за
кампанията "Да почистим България за един ден"

Община Стражица също ще се включи в голямото еднодневно почистване на 12 май, което се организира в рамките на националната кампания "Да почистим България за един ден" от bTV и партньори. Вече са определени мръсните зони в града, които ще чистят граждани, служители на администрацията и доброволци. Екоакцията ще обхване основно централните градски части - пазара и градския парк в Стражица. Предвижда се и отбивката за паркиране на третокласния път Стражица - Кесарево, която е собственост на "Пътно поддържане" АД, също да бъде почистена. Акцията в Стражица ще започне в 9.00 часа, като сборния пункт на желаещите да се включат, ще е в района на пазара. Служителите на общинската администрация ще тръгнат оттам и ще почистват двата обекта. Към тях ще се присъединят доброволци. Един от партньорите на националната кампания - фирма "Екопак", осигурява по сто броя чували и ръкавици за почистването, но доброволците допълнително ще си осигуряват. Учебните заведения, детските градини и Дома за деца, лишени от родителски грижи в Стражица също ще отбележат деня на голямото почистване. Ученици и учители ще направят оборка на дворовете и зелените площи в учебните заведения, а колективите в детските градини ще почистят дворовете и ще боядисат люлките и съорженията за игра в тях. Направена е координация и със сметопочистващата фирма "Титан", информира Паша Илиева, старши експерт в общината. Автомобилите на фирмата ще са в готовност още от 9.00 сутринта да събират и извозват събраните отпадъци.

25.04.2012 г.   18:35
Дами оглавиха регионалното сдружение на общините "Янтра"

Нови ръководни органи бяха избрани на последното заседание на Регионалното сдружение на общините "Янтра", което се проведе на 11 април във Велико Търново. За председател на сдружението бе избрана инж. Детелина Борисова, кмет на община Стражица. За нейн заместник бе избрана д-р Ивелина Гецова, кмет на Община Лясковец. В управителния съвет влязоха кметът на Велико Търново Даниел Панов, кметът на Павликени Емануил Манолов и председателят на Общинския съвет в Полски Тръмбеш д-р Емил Енчев. Контролната комисия оглави Таня Лазарова, председател на Общинския съвет в Златарица. На заседанието бяха приети отчет за дейността на сдружението за м.г. и отчет на Контролната комисия. Към момента в сдружението членуват девет общини от великотърновска област, а община Свищов е представена от неправителствената организация Дунавски център за обучение и развитие.

17.04.2012 г.   12:30
ОБЩИНСКА ИЗЛОЖБА В СТРАЖИЦА

В Стражица беше открита общинска изложба, посветена на 130-годишнината на предучилищното възпитание. В снимки от различни периоди, в рисунки и творби на приложното изкуство двете обединени детски заведения от града и десет целодневни градини от селата показват богатството на един вълшебен детски свят, от който всяко пораснало дете отнася магия и вдъхновение за цял живот.
Кратък преглед на развитието на родното предучилищно възпитание направи Петя Стоянова, директор на ОДЗ „Сава Цонев” в Стражица. Евгения Станчева, главен експерт „Образование” при община Стражица приветства присъстващите, а деца от ОДЗ „Сава Цонев” и от ЦДГ – Владислав, с песни и стихове се включиха в празника. На директорките на детските заведения бяха връчени грамоти за приноса на ръководените от тях педагогически колективи във възпитанието и обучението на най-малките наши сънародници. Днес за повече от 520 деца от 12-те детски заведения в общината 50 висококвалифицирани детски учителки и 60 души помощен персонал усърдно влагат знания, умения и опит.


17.04.2012 г.   12:10
В село Балканци баби и деца заровиха яйца под
дърво и месиха козунак с ягодово сладко

Самобитни обичаи и оригинални рецепти за великденски козунак споделиха днес възрастните самодейки от читалище „Надежда” в с. Балканци с децата от селото. Още сутринта те червиха яйца заедно с малчуганите, като запазеното от миналогодишния Великден червено яйце заровиха под дърво в градината, за да има здраве, плодородие и благополучие в дома. „Това е традиция, която всяка година се спазва в селото - останалите от миналата година великденски яйца да се заравят в двора под дърво за здраве и берекет, обясни Дилян Братованов, директор дирекция „Хуманитарни дейности” в община Стражица. Първите яйца, които начервиха тази сутрин жените пък бяха получените от лазарките на Лазаровден”. Децата с любопитство участваха и в ритуала по месене на великденски козунаци. В Балканци има местна рецепта за великденското печиво. След като се омеси и приготви козуначеното тесто, в него се слага и сладко от ягоди, омесва се на плитка и тогава се пече. Малчуганите опитаха от пресния козунак, който става с неповторим вкус.

17.04.2012 г.   12:00
Заместник-кметовете на Стражица с изнесени приемни по селата

Липса на здравни услуги и нередовен транспорт са сред най-наболелите проблеми по селата.
Изнесени приемни по населените места стартираха от 2 април двамата заместник-кметове на Община Стражица Йордан Димитров и Стефан Иванов. Целта на срещите с жителите на селата е, да се формулират проблемите на населените места, да се анализират и да се предприемат действия за решаването им от кметския екип. До момента заместник –кметът Йордан Димитров се е срещал с граждани от Виноград, Царски извор, Николаево и Лозен. Един от най-спешните проблеми е липсата на здравни услуги в тези села. Здравните служби в повечето села стоят затворени, има незаети практики и трябва да търсим решение за хората от тези райони, коментира Димитров. Ще се търсят варианти, при които през юни, когато се прави смяната на личния лекар, някои от общопрактикуващите лекари от Стражица да поемат нови пациенти от тези населени места. Друга възможност е, по график джипита и специалисти да посещават селата на място и да преглеждат хората в определен ден. От основен ремонт се нуждае здравната служба във Виноград, като ще се търсят средства. Осветлението и в четирите населени места също е проблем, коментира още Димитров. Кметската управа ще търси цялостно решение на проблема с осветлението в Общината. Друг проблем е свързан с недостига на съдове за сметосъбиране или малкия им капацитет. Зам.-кметът вече е направил заявка за по-големи контейнери по селата. Междувременно в града върви подмяна на повредени или счупени малки контейнери с нови 30. След приемните в тези села, предстои да се изготви проект за ремонтиране на чешмата в с. Лозен, както и да се вземат мерки за възстановяване на бетонния парапет на моста над дерето във Виноград, който е бил напълно разрушен през тази зима. Като основен проблем от приемните в селата Камен, Горски Сеновец, Сушица и Нова върбовка, заместник-кметът Стефан Иванов посочва нередовния транспорт до общинския център. Проблемът е труднорешим и сложен, тъй като освен, че в повечето случаи линиите по селата са нерентабилни за превозвача и се налага закриването им, дейността му се възпрепятства и от нелегални превозвачи. Въпреки това ще търсим някакво решение, за да имат жителите на тези села по-редовна автобусна връзка с общинския център, коментира Иванов. В повечето села сградите на кметствата се нуждаят от основен ремонт, но в перото за капиталови разходи има предвидени средства за това. Предстои с общински пари да се направи чешма и в гробищния парк в Нова върбовка, коментира още Иванов, тъй като освен за нуждите на населението има такива изисквания от Районната здравна инспекция. Приемните на заместник –кметовете по селата продължават, като на 11 април Димитров ще се срещне с жители на Балканци от 10.00 часа и на Владислав от 13.00 часа. На 18 април Стефан Иванов има приемни в Благоево от 10.00 часа и в Бряговица от 13.00 часа. На 19 април Йордан Димитров ще приема граждани в Кесарево от 10.00 часа и в Железарци от 13.00 часа. Стефан Иванов ще посети селата Водно и Теменуга на 23 април съответно от 10.00 и 13 часа, а Йордан Димитров- селата Асеново и Мирово на 25 април от 10.00 и 13.00 часа. На 30 април Стефан Иванов ще приема жители на три села- Любенци, Кавлак и Ново градище съответно от 10.00 ч., 13.00 часа и 15.00 часа.

09.04.2012 г.   13:30
Отборите на "ГЕРБ" Стражица и Община Стражица
откриха турнира за "Купата на кмета"

На 06.04.2012г. започна общинския футболен турнир "Купата на кмета", по инициатива на кмета на община Стражица инж. Детелина Борисова. В 17:30 инж. Борисова даде официалния старт.
В турнира участват десет отбора, които представляват различни частни фирми и държавни учредения. Всеки делничен ден след работно време се играят по две срещи на градския стадион в гр. Стражица. При лоши метеорологични условия срещите се играят в общинската спортна зала.
Първата среща след тегления жребий на техническа конференция играха отборите на "ГЕРБ" Стражица и Община Стражица. Крайния резултат 3:2 в полза на отбора на ГЕРБ.
Втората среща се игра от отборите на ВЕЛПА -91 /SPIRIT UNITED/, която завърши с по един отбелязан гол от двата отбора - 1:1.
Финала на турнира е на 27.04.2012г.

04.04.2012 г.   11:05
С лекоатлетическа щафета откриват
Каралийчевите дни в Стражица

С лекоатлетическа щафета по традиция и тази година ще бъдат отбелязани Каралийчевите дни в Стражица. През 2012 г. се навършват 110 години от рождението на известния детски писател. Щафетата се организира на 5 април и в нея ще вземат участие 105 ученици от основните училища в селата Сушица, Асеново, Камен, Виноград и Кесарево, от СОУ „Ангел Каралийчев” и Професионалната гимназия по транспорт „Васил Друмев” в Стражица, както и от Професионалната гимназия по селско стопанство в с. Камен. В спортната проява ще се включат деца от пети до осми клас от учебните заведения. Сборният пункт е Спортната зала в Стражица, където в 15 часа ще се съберат всички участници. Кметът на общината инж. Детелина Борисова ще поздрави учениците и ще даде официален старт на проявата. Щафетата ще премине по централната ул. „Дончо Узунов ”, която ще е затворена за преминаващи автомобили в този час и ще финишира до кръстовището с ул. „Ангел Каралийчев”. Община Стражица е подготвила спортни фанелки за участниците с юбилейно лого, както и подкрепителни напитки.

29.03.2012 г.   15:12
Започват работа изнесени офиси на
„Бюро по труда” в селата от община Стражица

Изнесени офиси на „Бюро по труда” по селата в Община Стражица започват работа от началото на април. Мобилните екипи ще посещават пет населени места по силата на споразумение, сключено преди дни от дирекция „Бюро по труда”- Горна Оряховица и Община Стражица. Целта е по-бързо и гъвкаво обслужване на безработните и правоимащите, и спестяване на транспортните им разходи до общинския център. Споразумението предвижда експертите да предоставят всички услуги по заетостта и да осъществяват нормално протичане на работния процес. Мобилните офиси ще работят по график в селата Кесарево, Камен, Царски извор, Сушица и Асеново. Община Стражица осигурява помещения по селата, интернет и телефонна връзка, поема разходите за отопление и поддръжка, както и за транспорт на екипите на „Бюро по труда”. На 2 април от 9.00 до 16.00 часа ще работи изнесения офис в Сушица, на 4 април- в с. Асеново. На 5,6 и 9 април, в интервала от 9.00 до 15.30 часа ще функционира изнесения офис в село Камен. На 11 април безработните в с. Царски извор ще бъдат обслужвани от мобилния екип на ДБТ, а на 18 и 19 април ще работи изнесен офис в с. Кесарево. За следващите месеци на т.г. също има изготвени графици за дейността на експертите на „Бюро по труда”по селата.

16.03.2012 г.   17:01
В Стражица футболни аматьори ще се състезават за Купата на кмета

Футболен турнир „За купата на кмета” ще се проведе за първа година в Стражица на 6 април. Състезанието между аматьорските състави ще е под патронажа на кмета на Общината инж. Детелина Борисова и се организира в навечерието на Великденските празници. Регистрацията на отборите вече започна от 12 март и ще продължи до 30 март, информира Дилян Братованов, директор на дирекция „Хуманитарни дейности” в общината. Право на участие ще имат мъже и жени на възраст от 14 до 50 години, като в състава на всеки отбор ще бъдат включени по девет състезатели. Допуска се в отбор максимум до три от участниците да са картотекирани във футболен клуб. Друго изискване за кандидатите е, те да имат адресна регистрация в Община Стражица. Регистрационните формуляри за участие се попълват и подават в Информационния център на общината.

16.03.2012 г.   16:45
С проект ще укрепват бреговете на Стара река в Кесарево

Проект за укрепване бреговете на р. Стара река в с. Кесарево бе одобрен през февруари от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Община Стражица кандидатства с проекта пред междуведомствената комисия по бедствия и аварии заради опасност от ерозия по десния бряг на реката.
Спешно се налага изграждането на подпорна стена, тъй като евентуална ерозия би заплашила домовете и семействата на жители от Кесарево, коментира инж. Детелина Борисова, кмет на Общината. Проектът е на стойност 997 320 лв. Той предвижда изграждане на подпорна стена с дължина 186 метра на реката, която да укрепи и защити откоса на ската от ерозионни процеси. Изпълнението на проекта предвижда освен строителните работи по изграждането на подпорната стена и съпътстващи дейности. Участъкът от реката ще бъде почистен от наноси и тиня, ще бъдат изсечени дървета и захрастяване, след което допълнително ще се извършат залесителни мероприятия.

13.03.2012 г.   13:43
Напредък за подобряване на социалната инфраструктура
отчита докладът за общинския план за развитие на Стражица

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на Община Стражица предстои да бъде приет на следващата сесия, съобщи председателят на Обс Илиян Маринов. Всеки момент доклада, свързан с изпълнението на стратегическите цели на общината ще бъде внесен за разглеждане в Икономическата комисия и в комисията по ТСУ към Обс. В момента тече петата година от изпълнението на Общинския план за развитие, който е за период 2007- 2013 г. През м.г. бе изготвена Междинна оценка и бе приет актуализиран документ за изпълнение на приоритетите за периода 2011 – 2013 г. Освен това бяха приети Стратегия за развитие на социалните услуги в Общината/ 2011- 2015/, както и годишни планове за развитие на тези услуги. Във връзка с Приоритет I „Постигане на устойчив растеж и увеличаване на заетостта чрез повишаване на конкурентноспособността на общинската икономика”от общинския план Продължава...

07.03.2012 г.   10:36
В Сушица честваха 47 години от
саможертвата на Димитър Атанасов

47 години от саможертвата на старшина I степен матрос Димитър Атанасов Димитров бяха чествани днес в родното му село Сушица. Димитър Атанасов проявява храброст на 4 март 1945 година, спасявайки кораба, на който служи като моряк и който се завръща от далечно плаване, и колегите си, като гаси разразилия се пожар в погреба, който заплашва да взриви боеприпаси. На 6 март той заплаща с живота си проявеното самообладание. Всяка година в Сушица се отбелязва неговото дело. Пред къщата музей на моряка се събраха да почетат паметта му председателят на Общинския съвет в Стражица Илиян Маринов, кметът на Сушица Димитрана Калева, служители на общинска администрация, подполк. Георги Бянов, командир на поделение 28 130, офицери и сержанти от резерва и граждани. Учениците от ОУ „Отец Паисий” изнесоха рецитал в памет на героя. Венци и цветя на признателност бяха поднесени на барелефа на Атанасов в къщата- музей в селото.

07.03.2012 г.   09:50
С възстановка на епични битки ученици
отбелязаха Трети март в Стражица

С възстановка на боевете край Елена от 5 декември 1877 г. възпитаниците на СОУ "Ангел Каралийчев" в Стражица отбелязаха националния празник 3 март, съобщиха от областната управа във Велико Търново.
В двора на училището около 80 ученици пресъздадоха паметните събития от отбраната на Еленския проход преди 135 години. Част от децата бяха в ролите на руски и турски войници, а друга част – на цивилно население.
Със специално ушити униформи на казашки части и турската войска, както и на 36 Орловски полк, учениците изпълниха зрелищно епизодите от епичните битки. За подготовка на възстановката с младите стражичани е работил Стефан Стефанов от клуб "Традиция”. Бутафорни пушки и саби, и три оръдия, много звукови и сигнални ефекти допълниха автентичната атмосфера от боевете.
Честването започна сутринта със заупокойна молитва, отслужена от енорийски свещеници пред паметника на загиналите руски войници в двора на църквата "Рождество Богородично”. На службата присъства кметът инж. Детелина Борисова, нейните заместници, общинари, представители на граждански и политически организации и граждани.
Инж. Борисова поздрави съгражданите си и припомни значението на 3- ти март в най-новата история на България. Венци и цветя на признателност бяха поднесени от името на община Стражица, от името на Общинския съвет, от името на Съюза на ветераните от войните, от партии и обществени организации.

05.03.2012 г.   10:19
Мартенско дърво с над сто мартеници
пред сградата на общината в Стражица

Мартенско дърво, накичено с над 100 саморъчно мартеници украсява двора пред сградата на община Стражица. Мартениците са изработени от служителите на общинската администрация по идея на кмета инж. Детелина Борисова. Със съдействието на художничката и уредник в градската художествена галерия Валя Стойнева в близост до дървото има и изработени фигури на два щъркела - символ и предвестник на идващата пролет. Всеки гражданин или гост на града може да закичи своята мартеничка на мартенското дърво. Послучай Баба Марта, инж. Борисова изпрати и по една мартеничка на всички деца в детските градини. Децата, лишени от родителска грижа също получиха от червено-белите артикули- подарък от кмета и неговия екип. Днес заместник-кметът Стефан Иванов посети Защитеното жилище за възрастни хора в Стражица и зарадва пенсионерите с мартеници, а характерните герои от българския фолклор Пижо и Пенда посетиха сутринта кметския кабинет и подариха подкова, украсена с бели и червени конци за здраве и късмет.

27.02.2012 г.   10:44
БАБА МАРТА ПАК СЕ Е РАЗБЪРЗАЛА!

Знае си отколе добрата баба, че още в първия ден на нейния месец за всеки трябва да има мартеничка. И уж има тази година един ден повече за подготовка, а никак не я свърта на едно място. Вчера посети защитеното жилище за възрастни хора в Стражица и донесе на обитателите му по едно голямо кълбо с бял и червен конец. Йорданка Николова, която живее в този задружен дом, показа на сръчните млади момичета от Центъра за социална рехабилитация и интеграция с директор Анжелика Техеда как се плетат мартенички без нито една кука. И подготовката потръгна, за да достави много радост на малки и големи след седмица.
За да се знае, че приятелството е белязано от неподвластни на времето духовни знаци, Йорданка Николова подари на гостите от центъра за социална рехабилитация и интеграция сувенири, за изработването на които е използвала даровете на земята – зрънца леща, ориз и най-обикновен бял боб, оцветени “на вкус”, както биха казали кулинарите. И така се раждат красиви поздравителни картички, дори и цели пана за всички възможни празници. Чакат ги при най-големите, но празниците носят изненади и за малките обитатели на детските градини, при които ще отидат една част от изработените в дома за възрастни хора мартенички.

27.02.2012 г.   10:08
На Сирни Заговезни в Сушица и Камен
правят мъжки сватби за берекет

Две мъжки сватби организираха читалищни самодейци и ентусиасти в селата Камен и Сушица, Стражишко на 25 февруари. В Камен традицията се чества още от 30-те години на миналия век. Мъжката сватба се прави само във високосна година на Сирни Заговезни за здраве, берекет и късмет. Тази година обаче трактовката на венчавката беше по-съвременна, разказа Атанас Стоянов, общински съветник в Стражица и сътрудник в Център „Амалипе”, който е родом от Камен. „Младите” решиха да живеят на семейни начала, без да подписват в гражданското и без да бъдат венчани от поп. На колоритния ритуал присъстваха и кметът на Стражица инж. Детелина Борисова, нейните заместници Стефан Иванов и Йордан Димитров, кметът на Камен Димчо Димов, общинари,самодейци и жители на селото. Следващата мъжка сватба в Камен ще е през 2016 г.В другото голямо село на общината - Сушица, ритуалът бе изпълнен по всички правила. Там младоженците се разписаха в кметството и бяха венчани тържествено от поп. Изпълнители на обредния ритуал за берекет и здраве бяха самодейците от НЧ „Станчо Станчев” в селото - от пенсионерския театрален състав и от младежката трупа. Един от най-важните персони, бе лекар- специалист по уши, нос и гърло, който провери „статута”на булката, преди тя да влезе под венчило. Особено активна в изпълнението на ритуала бе и кметицата на Сушица Димитранка Калева, която поощрява самодейните изяви на читалищните дейци. Кметът на Стражица, нейният екип и председателят на Общинския съвет Илиян Маринов също бяха сред „сватбарите”.


19.02.2012 г.   05:40
Съветниците приеха единодушно бюджета на община Стражица

Бюджетът на Община Стражица за т.г. бе приет с пълно мнозинство на 16 февруари. В залата присъстваха 15 от общо 17 съветника и всички те подкрепиха финансовият документ на общината и инвестиционната програма. В залата колегите бяха конструктивни, дебатите и споровете приключиха в комисиите, коментира председателят на Общинския съвет Илиян Маринов. През 2012 г. общинският бюджет е в размер 9 711 513 лв. или с близо 150 хил. лева по-голям от миналогодишния. Размерът на републиканската субсидия е 5 322 709 лева, а още 2 584 591 лева чакат от местни постъпления в хазната общинарите. От данък сгради и автоданъци са заложени приходи от 300 хил. лева, от общински такси – за детски градини, за ясли, за ползване на домашен социален патронаж, от такса смет, администрацията планира приход от близо 1 130 000 лева. От републиканската субсидия, средствата за капиталови разходи възлизат на 2 792 000 лева. За зимно почистване и поддържане са заделени 68 800 лева. Съветниците подкрепиха и проекта за инвестиционна програма на общината, като почти не бяха правени промени и корекции в залата. Финансовата й рамка е 878 518 лева, като основен приоритет за 2012 г. е инфраструктурата. Най-много средства са заделени по това перо - 187 500 лева. Парите са предвидени за ремонт на „Разклон III -407” околовръстен път – А. Каралийчев” . Като предложения в програмата влизат още: ремонт на гробищния парк в града, за който са заделени близо 60 хил. лева, проектиране на 7 детски площадки за 12 600 лв., проектиране на Защитено жилище за младежи, изграждане на отоплителна инсталация в селата Виноград и Камен, ремонт на мост в с. Балканци, ремонт на пътя в с. Кавлак по главен път София- Варна и др. 21 хил. лв. са заложени за ремонт на покрива на хотела в с. Камен. На сесията още беше приет и отчета на бюджет 2011 г., като общинските приходи в него са били изпълнени спрямо годишния план на 93.05%. От тях данъчните са в преизпълнение – 125%, а неданъчните – 86,88%. От разходите 44% са били изразходвани за заплати и осигуровки на работниците и служителите, които са заети в дейностите, финансирани от общинския бюджет, 13,32%- за капиталови разходи, 11,39%- за горива, ел. енергия и вода.

15.02.2012 г.   16:17
Инж. Детелина Борисова празнува Трифон Зарезан
с жителите на Стражица, Камен и Асеново

Стотици стражичани празнуваха на централния площад в града празника на лозарите и винарите Трифон Зарезан. Кметът на Общината инж. Детелина Борисова поздрави съгражданите си, пожела на земеделските стопани берекет и изобилна година, символично заряза лозова пръчка и първа се хвана на хорото, което се изви на площада. За настроението на жителите на града се погрижи самодейният състав към народно читалище „Развитие”. Инж. Борисова посети и пенсионерския клуб в Стражица, където бе изненадана от таланта на възрастните хора, които изпълниха песни и представиха малък скеч. Тя ги почерпи с пита, вино и баница. Заедно с председателят на Общинския съвет Илиян Маринов и заместник- кметовете Стефан Иванов и Йордан Димитров, инж. Борисова бе гост и на празненството в с. Камен. Там домакини на празника бяха винарите от местната изба „Тотал Вини”. След символичното зарязване на масива, гостите почерпиха с баница и питки жители на Камен. Общинският екип посети и село Асеново, където на центъра също се извиха кръшни хора.

15.02.2012 г.   15:14

Първи брой на вестник за Община Стражица

08.02.2012 г.   16:30
След четвърт век Великотърновската митрополия
върна иконите на църквата в с. Сушица

Великотърновската митрополия върна 57 икони на църквата “Св. Параскева” в Сушица, съобщи кметицата Димитранка Калева. След земетресението през 1986 г. по нареждане на великотърновския митрополит Стефан заедно с цялата църковна утвар те са били преместени за съхранение в Капиновския манастир, тъй като църквата е била разрушена. Там са престояли 24 години.
.   С помощта на дарения и спечелени проекти изградихме църквата отново и сега иконите са на мястото си, каза още Калева. Най-голямата сума от 203 000 лв. за възстановяване на храма е отпуснала Правителствената комисия за защита на населението от бедствия и аварии. Сега църковното настоятелство на “Св. Параскева” е спечелило проект от 124 000 лв. за зографисване на стенописите и изграждане на иконостас. Финансирането от ДФ “Земеделие”, а срокът за изпълнение на проекта е тригодишен.Строителството на църквата в Сушица започва през 1862 г., като 12 години след това тя е завършена и осветена от Иларион Макариополски, тогава Търновски митрополит. Храмът е бил разрушен от голямото стражишко земетресение през 1986 г., но камбанарията в двора остава здрава. След бедствието селото остава без църква, затова се сформира инициативен комитет за събиране на средства за възстановяване на храма. Едни от първите дарения тогава е направил българският цар Симеон в Мадрид, който е превел 5000 лв. Така започва новото строителство на светата обител.Макар църквата да няма още стенописи, хората идват да запалят свещичка по повод на големите християнски празници, коментира кметицата. И независимо че срокът за изпълнение на новия проект да е по-дълъг, Калева се надява до една година стените да бъдат зографисани.

08.02.2012 г.   16:15
Кметът инж. Детелина Борисова и заместник-кметът Стефан Иванов
участваха в работна среща на Асоциацията по ВиК във В. Търново

Кметът на община Стражица инж. Детелина Борисова и заместник-кметът Стефан Иванов участваха на 7 февруари в работна среща на членовете на Асоциацията по ВиК в Областна администрация- В. Търново. На срещата присъстваха представители на част от деветте общини – членове на Асоциацията –В. Търново, Стражица, Лясковец, Павликени и Елена, представени от техните кметове, заместник-кметове, главни секретари и експерти по Териториално и селищно устройство. В срещата взеха участие и ръководството на ВиК „Йовковци” и експерти от областна администрация. Целта на срещата бе да се обсъдят процедурни моменти преди да започне да функционира Асоциацията. Доц. Пенчо Пенчев, който е председател на местната асоциация припомни на участниците, че бъдещият бюджет на местната асоциация по ВиК ще се формира от средства от МРРБ в размер на 35% от една страна, и 65% - от общините- членки. Този бюджет ще бъде приет на Общото събрание на Асоциацията, като той ще обезпечава технически персонал, външни експерти,техническа база и консумативи. Областният управител информира и че звеното, което ще обслужва дейността на асоциацията, ще бъде настанено в сградата на областна администрация. За тази година от МРРБ не предвиждат залагане на разхода за вноски на общините- членки в техните общински бюджети с оглед формиране на общия бюджет на Асоциацията, уточни още доц. Пенчев. Предстои обучение на техническия персонал в МРРБ, като по предложение на Никола Русев, директор на ВиК „Йовковци”, обучението следва да е по единни стандарти за техническите лица от всички асоциации и в него да се включат още експерти от общините. Участниците в срещата ще излязат с такова предложение от името на асоциацията до МРРБ. Освен това Русев информира подробно участниците за резултатите от срещата между шефове на Вик- дружества и областни управители, която се проведе на 26 януари в МРРБ, и на която присъства и заместник-директора на отдела за България в Главна дирекция „Регионална политика” Карстен Расмусен. На срещата е бил обсъждан хода на изработването на генералните /мастер/планове за развитието на ВиК-сектора в регионите, конкретно в общините. Молбата на фирмите, които изготвят мастер-плановете е, общините, както и ние, от ВиК- дружествата да съдействаме максимално на тези фирми с данни и техническа помощ, уточни Русев. Освен, че тези планове са максимално полезни и влизат в проектната документация за водните проекти, те ще бъдат и основен гръбнак за бъдещата работа на асоциациите по ВиК, обобщи той.

08.02.2012 г.   16:08
Вече 25 години картинната галерия в Стражица стои в руини

Във фонда се съхраняват творби на Владимир Димитров – Майстора, Димитър Казаков – Нерон, Йоан Левиев, Михалис Гарудис, Васил Стоилов, Енчо Пиронков и др. Повече...

30.01.2012 г.   11:58
В СТРАЖИЦА ОБСЪДИХА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2012

В петъчната вечер в Центъра за услуги и информация в гр.Стражица беше обсъден публично проекта за бюджет 2012 г. на община Стражица. Присъства цялото ръководство на общината, служители от администрацията и граждани.
Срещата откри инж. Детелина Борисова – кмет на община Стражица.
Директорът на Дирекция „Общинска финансова политика и икономика” Петя Атанасова представи кратък отчет за изпълнението на бюджет 2011 г. и основните параметри на проекта за бюджет 2012 г.
През 2011 година общинският бюджет беше 9 562 825 лева, от които приходи с държавен характер 5 703 515 лв. и приходи с общински характер – 3 859 310 лева. През годината на основание на писма от Министерството на финансите за актуализация при различни дейности към 31 декември 2011 г. бюджетът се измени на 11 043 287 лв.
В проекта за бюджет 2012 за основните параметри са предвидени 9 711 513 лв. Приходите с държавен характер са 5 811 150 лв., тези с общински характер – 3 900 363 лв.
Лимитите за разходи са близки до миналогодишните. За подпомагане на лицензирани спортни клубове и за общински мероприятия проектът предвижда 23 000 лв. /за футболните клубове – 13 000 лв., за общински спортни мероприятия – 8000, за хандбалния клуб в Стражица – 2000./ Клубовете на пенсионера, които станаха с три повече през годината, ще получат 19 900 лв., за чествания и празници в общината ще има 64 200 лв. За читалищата субсидията е 144 400 лв. Капиталовата програма предвижда целева субсидия 279 200 лв., в това число 187 500 лв. за изграждане и ремонт на общински пътища. Собствени приходи на общината в размер на 314 759 лв. се предвиждат в проекта, преходен остатък са 182 255 лв. и от фонд „Приватизация” – 102 304 лева.
Ще има възможност и в близките дни за текущ анализ на заложеното в проекта, а на поканата на кмета инж. Детелина Борисова за по-голяма активност Илиян Маринов, председателят на общинския съвет, обеща да бъдат включени в дневния ред на постоянните комисии всички стойностни предложения и до 17 февруари, за заседанието на общинския съвет, всичко да бъде готово в изряден вид.

24.01.2012 г.   16:25
Председателят на Общинския съвет в Стражица
започва изнесени приемни по селата

Изнесени приемни по населените места стартира от тази седмица председателят на Общинския съвет в Стражица Илиян Маринов. Първата приемна с граждани ще се проведе на 25 януари от 10 ч. в кметството на с. Кесарево. В село Сушица приемната се организира на 26 януари, също от 10.00 ч. , а в с. Камен приемната ще бъде на 27 януари в същия час. Основна цел на приемните е в разговор с гражданите и със самите кметове да се формулират проблемите по населените места, преди приемането на Бюджет 2012 на Община Стражица, коментира Маринов. Публичното обсъждане на проекто-бюджета на Общината е насрочено за 27 януари от 17.00 часа.
Приемането на бюджета най-вероятно ще се осъществи на сесия в средата на февруари. С кметовете на трите големи села Маринов ще обсъди въпросите за осветлението, сигурността, заетостта, опазването на околната среда, текущите ремонти и пр. Някои от най-наболелите проблеми ще могат да бъдат включени и в инвестиционната програма на Общината. През следващата седмица Маринов предвижда да се срещне с граждани и в селата Бряговица, Асеново, Благоево, Царски извор и др.

24.01.2012 г.   16:10
Кметът и заместник- кмета на Стражица обмениха
опит с колеги от общини в Германия

Кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова и заместник-кметът Стефан Иванов бяха на работно посещение в Германия от 16 до 21 януари. Двамата участваха в обучение на тема „Модерен управленчески административен мениджмънт в градове и населени места в Германия. Закони, основни тенденции и опит”, който е част от проект, реализиран със съдействието на ММ Груп. Проектът цели обмяна на добри практики между областите и общините- административно обслужване, общински политики, управление на стопанските дейности и др. В българската делегация от великотърновската област участваха още кметът на Павликени Емануил Манолов и на Сухиндол Пламен Чернев, както и техните заместник-кметове. Първият ден делегацията посети община Сторков, където се срещна с кмета Корнелия Шутц Лудвиг и където бе представена лекция на тема „Управленческа структура на общината, права и задължения на отделите, туристически мениджмънт с обекти- членове на европейската организация ESGO”. Кметовете посетиха и община Клостер Лехнин, където кметът Бернд Крекенбом представи на своите гости управлението на икономическите и финансови дейности в администрацията.През следващите дни на българската делегация са били представени темите „ Правови основи и структура на управление на общината. Влияние на решенията на ЕС върху управлението на области, общини и населени места”, „Политически обмен на опит за общинска политика на една община в район Берлин. Обсъждане и приемане на параметрите на общинския бюджет” и „Гражданинът като клиент на общината и като гражданин. Управление и обслужване на едно гише- данъци, жилища, пенсии, наеми и др. услуги”. Сред лекторите са били членът на сдружението „Германски съюз на общините” Франц Райнхард Набел, кметът на община Ноехаген Юрген Хенце и др. Ръководител на проекта от българска страна бе проф. Красимир Петров, директор на ММ груп, а от немска- д-р Манфред Хайнрих.
След завръщането си от Германия, инж Борисова коментира, че обучението е разкрило и много добри практики, свързани с управлението и изпълнението на проектите по Програмата за развитие на селските райони, като немските проекти се отличават с прозрачност, стриктно спазване на финансовите правила, високо качество на управлението и коректно изпълнение.

24.01.2012 г.   15:10
На Бабинден в село Балканци

Балканци са, обаче празника го направиха като европейци! Даже и магаренцето се държа достойно по европейски и не обърна каруцата, препълнена с празнуващите малки и по-големи дечица. И такъв междучиталищен дует видяхме, какъвто не може да се случи навсякъде.
От няколко години народното читалище „Надежда” в село Балканци и побратименото читалище „Иван Кожухаров” от село Благоево делят радости и трудности от съвместните изяви по различните фестивали и многото празници на народното творчество и бит. Така си помагат и с идеите, и с организацията, че и със скромните читалищни субсидии от държавата по-добре си плащат сметките. А придвижването от едното до другото село в община Стражица става с личните автомобили на читалищните дейци, в които на равни начала се включва и целият семеен кръг. Всичко за празника – всичко за победата НА ДУХА! Ако ви е по-удобно, може и направо по мускетарски: Един за всички – всички за един! Точно така го направи съвсем новият кметски наместник на Балканци Даринка Бонкова. Двете и момчета, Станислав Стефанов и по-малкият Добромир, бяха оркестърът на живо, а големият в читалищния салон стана и дисководещ с ярко изразено пристрастие към фолклорните ритми на „Канарите”.
Читалищен салон в малко село с две мощни печки за отопление – ако не сте виждали другаде, елате в Балканци. И телата, и душите ще си стоплите! А един висящ над богато наредената празнична маса цветен плакат с двете думички „Честит празник!” неизменно ще стои там и за следващото събиране по новия празничен повод, който е на дневен ред. Не се чудете много – на Бабинден в Балканци беше подранил народният любимец Трифон Зарезан! Още е с недозаздравял нос от миналогодишния празник на лозарите и винарите, но се вписа с доброто си магаренце в сложен маршрут за придвижване към дома на най-главната баба на селото – баба Добринка. Богато я надариха празнуващите с какви ли не дарове плюс печена кокошка с ориз. За да бъде щастието и пълно, за новата година и пожелаха поне още две нови правнучета, та да се оживи още село Балканци по всякакви бъдещи народни празници.
Сега се мъти и намерението на читалищните ръководства от двете села още през февруари да участват с проектна идея за възстановка на друг празник от списъка на онези, които младите не са виждали, но все още са живи в народната памет. За финансиране по одобрената стратегия на МИГ „Лясковец – Стражица” ще вложат всички сили, да я защитят на поредния панаир на добрите идеи и да прибавят нова свежа струя обич към силата на духа български.


19.01.2012 г.   12:36
Кметът на Стражица Детелина Борисова
подкрепи талантливо сираче

Благодарение кмета на Стражица Детелина Борисова, талантливо момче от местния Център за настаняване на деца, лишени от родителски гpижи, получи шанс да участва в кастинг за подбор на артисти. Екип на една от националните телевизии извършваше подбора в областния център В. Търново. Сиракът Ицо Алианов, който е познат с артистичните си дарби в цяла Стражица, изразил съжаление, че няма възможност да се яви на кастинга.
Кметът на общината инж. Детелина Борисова незабавно реши да сбъдне мечтата на момчето. В деня на снимките тя откара с личния си автомобил 17-годишния кандидат-артист до старата столица. За да подкрепя сирачето и да му вдъхва кураж, тя остана с него през цялото време.
„Чувствам се много щастлив, че има на кого да разчитам. Благодарен съм на кметицата, че е толкова човечна и отзивчива”, каза 17-годишния Ицо.

19.01.2012 г.   12:20
Пътни настилки и указателни табели поискаха в
приемната на общинския съветник Иван Иванов

Жители на община Стражица порявиха интерес към първия приемен ден на общински съветник за тази година. Това бе приемната на Иван Иванов от групата на ГЕРБ, който е член на Комисията за младежта и спорта. Приемната се състоя в „стаята на общинския съветник” в сградата на кметската администрация.
Сред най-интересните предложения, които бяха отправени към местния парламентарист е идеята за закупуване и поставяне на сферично огледало, което да показва движението на пътя в насрещното платно на входа на с. Николаево. Според местните жители на влизане в селото има 90-градосув завой, който е много стръмен и е предпоставка за чести ПТП. Поставянето на такова огледало би било добра превенция, смята посетител на съветническата приемна.
ОбС в Стражица да вземе решение за закупуване на указателни табели с имената на улиците в града и номерата на домовете, тъй като това се оказва проблем на много места, поискаха граждани.
От дълги години в района на жп-гарата в Стражица липсва каквато и да е пътна настилка в междублоковите пространства, алармираха в приемната. Освен, че газят в кал, живеещите там се оплакват и от много бездомни кучета.
Приемните на съветниците от ГЕРБ продължават по график до края на януари.

19.01.2012 г.   11:10
Кметът на Стражица вече изпълнява
предизборните си обещания

По предложение на кмета от ГЕРБ на община Стражица инж. Детелина Борисова, жилищните и нежилищни имоти в общината, които не се обитават, ще се освобождават от такса битови отпадъци. Решението бе гласувано на сесия на Обс.

Преди месеци десетки оплаквания от граждани, които са с необитаеми имоти по селата, а плащат такса смет, бяха отправени към сегашния кмет инж. Детелина Борисова. В предизборните си срещи тя пое ангажимент ако влезе в ръководството на Общината да предложи на общинските съветници това да се коригира. Преди собственикът да бъде освободен от таксата, комисия ще констатира дали имотът се използва или не на база неплащане на ел. енергия и вода в продължение на 18 месеца. Собствениците на такива имоти, без значение дали са юридически или физически лица, ще подават декларации в Общината и ще бъдат освобождавани от налога. Размерът на таксата в Стражица е един от най-ниските във великотърновска област и през 2012 г. ще се запази. За жилищните имоти той е 2,88 промила, а за нежилищните- 6,30 промила. От т.г. ще се допуска и заплащане на таксата по друга методика- на брой контейнери. Някои от местните фирми вече са заявили в Общината желание да се възползват от тази услуга.

19.01.2012 г.   11:00
Общинските съветници на ГЕРБ
в Стражица с регулярни приемни

Дневник на общинския съветник бе създаден по инициатива на членовете от ГЕРБ в Общинския съвет в Стражица. В специалната тетрадка местните парламентаристи ще вписват проблемите, поставени им от хората по време на съветническите приемни. Дневникът ще е на разположение на всички членове на Общинския съвет, като така съветниците от различните групи винаги ще знаят върху какви казуси работят колегите им.
Групата общински съветници на ГЕРБ са първите, които започват регулярни приемни. Те вече изготвиха график за провеждането им. Срещите ще се състоят в т. нар. „стая на общинския съветник" в сградата на кметската администрация.
На 16 януари се проведе приемната на Иван Иванов, член на комисията за младежта и спорта. Д-р Емилия Георгиева, която е зам.-председател на Общинския съвет, ще изслушва жители на общината на 20 януари от 10,00 до 11,30 часа.
На 24 януари е приемният ден на д-р Стефка Ламбева - в същите часове. На 27 януари от 10,00 до 11,30 ч. в стаята на общинския съветник ще приема икономистът Георги Крумов.
Стаята на общинския съветник, която вече не се използва, предстои да бъде и официално открита до дни. Ремонтираната стая ще се обособи като място, в което общинските съветници и народни представители ще организират своите приемни. Освен това там ще заседават и постоянните комисии към Общинския съвет. Всеки съветник ще разполага със своя поща, в която да съхранява материалите си за сесиите. Стаята се намира до кабинета на председателя на Общинския съвет Илиян Маринов. Самият Маринов пък подготвя график за изнесените си приемни с граждани по селата. Той сподели още, че обмисля напролет сесиите да се провеждат в електронен формат, като всички материали се качват на електронен носител. Освен това е възможно Общинският съвет в Стражица да направи и собствен сайт.

13.01.2012 г.   10:10
Експерти обсъдиха организацията
на традиционните Каралийчеви дни

Работна среща с участието на експерти от общинска дирекция „Хуманитарни дейности”, директори на учебни заведения, ръководството на РБ „П. Р. Славейков” от В. Търново, културни дейци и педагози се проведе в община Стражица във връзка с организацията на традиционните Каралийчеви дни. На срещата присъства и заместник-кметът на Стражица Йордан Димитров.
Тази година се честват 110 години от рождението на големия български писател Ангел Каралийчев, който е родом от Стражица. Участниците в срещата обсъдиха предложения за културната програма, която ще включат честванията. Най-вероятно т.г. те ще се проведат след 11 май и ще приключат до 18 май, тъй като след тази дата има външни оценявания на учениците и матури.
Сред акцентите в програмата са карнавалното шествие с участието на ученици и малчугани от детските градини, маскирани като приказните герои на Каралийчев. Сред събитията са и конкурс за най-добра драматизация на приказка на Каралийчев, конкурс за есе „А имаше един вълшебник”, конкурс за най-добра рисунка „В приказния свят на Ангел Каралийчев”. Тази година нов момент в честванията ще е изработване на хвърчила с мотиви от каралийчевите творби.
Заедно с присъстващия директор на НБ „П. Р. Славейков” Иван Александров бе уточнена организацията по провеждането на кръглата маса с участието на преподаватели от ВТУ и специалисти по детска литература. Александров предложи и да се издаде юбилеен билингвистичен сборник на български и английски, свързан с живота и делото на писателя. Идеята бе подкрепена от присъставщите, както и от педагозите от местните учебни заведения, тъй като сборникът е подходящ подарък на партньори по проекти от чужбина.
Сред другите събътия ще бъдат общинска лекоатлетическа щафета „110 г. от рождението на Каралийчев”, среща на ученици с български писатели, както и издаване на юбилеен вестник. Сред направените предложения още бяха в рамките на Каралийчевите дни да се организира експозиция на народните занаяти, етнографска сбирка, конкурс за най-добра погача „Житенат питка” и др.

08.01.2012 г.   17:41
Община Стражица се включва като партньор
в кампанията „Да изчистим България за един ден”

Заместник - кметът на Община Стражица Стефан Иванов участва в работна среща, свързана с реализация на националния проект „Да изчистим България за един ден”. Срещата се проведе на 5 януари в Областна администрация- Велико Търново и на нея присъстваха потенциални партньори на кампанията – кметове, заместник - кметове и експерти от 10-те общини на областта, институции като РИО,РИОСВ, РЗИ и ОД „Охранителна полиция”, екоорганизации, туристически дружества и медии.По време на форума великотърновското училище „Владимир Комаров”получи знамето на кампанията заради участието на учениците от СИП „Екология” в инициативата „ Не изхвърляй! Украси Коледата!”. От областния управител доц. Пенчев децата получиха като подарък и живо елхово дръвче. По време на срещата инициаторите от btv представиха акценти в кампанията, която тази година ще се проведе на 12 май. Те информираха, че в момента се изготвя „Карта на мръсните зони в България”, на която вече са нанесени 2 000 нерегламентирани сметища. Картата ще бъде база за анализ и логистика, свързани с организация на сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците. Всеки един от желаещите да се включат в кампанията общини или организации, може да се регистрира на сайта „Да почистим България за един ден” или да потърси контакт чрез Областна администрация. Чрез тази кампания България вече членува в Световното движение „Lets do it” заедно с още 100 държави, които прилагат еднодневен модел на почистване, стана ясно още по време на срещата. След форума Стефан Иванов коментира, че заедно с колегите си ще обмислят инициатива, с която да станат партньори по кампанията.

04.01.2012 г.   10:00
2012-та дойде с много радост

С кротък снеговалеж и вихрен новогодишен хоровод дойде новата година в Стражица. За всички, които дойдоха малко след полунощ пред сградата на общината, имаше песни, любими хора от българската фолклорна класика и силен заряд от позитивни чувства. Приветствие към множеството отправи кметът на общината инж. Детелина Борисова, а млади сурвакари отправиха към нея своите пожелания за здрава и плодородна година. Цветната магия на илюминациите и истината във виното, потекло от две бурета на берекет, вдигнаха градуса на народното веселие до познатата точка на кипене!
Бяла, предизвикателна и високосна, 2012-та дойде с много радост в Стражица! Да ни е честита!


23.12.2011 г.   16:11
ТРАДИЦИИТЕ – В НОВА ПРЕМЯНА

В края на юли самодейки от клуба на пенсионера „Златна есен” в Стражица защитиха успешно представения проект „Да съхраним традициите” на панаира на добрите идеи в Стражица. Панаирът беше организиран от сдружението с нестопанска цел „МИГ Лясковец – Стражица”, а одобрените проекти бяха подкрепени финансово от Фондация „Америка за България”. Партньори на жените от втората младост бяха дванадесет деца от СОУ „Ангел Каралийчев”, които за петте месеца научиха много за магиите и колорита на българските обреди и празници. За да бъдат още по-вълнуващи бъдещите им празници, средствата по проекта бяха похарчени за закупуване на народна носия, която на 22 декември за първи път беше показана по време на празник.
На заключителния празник по този проект, посветен на коледната обредност, гости на клуба бяха кметът на общината инж. Детелина Борисова, председателят на Общинския съвет Илиян Маринов, зам.-кметовете Йордан Димитров и Стефан Иванов. Инж. Борисова приветства множеството в препълнената зала, благодари им за обществената активност и за всичко, на което успяват с много умение и такт да научат децата по време на общите им празници. За всеки член на клуба имаше и по един прекрасен календар за следващата 2012 високосна година – подарък от общинската администрация. Богата кулинарна изложба бяха подредили работливите домакини, а вкусотиите бяха класиката в жанра.

23.12.2011 г.   15:56
ПРИКЛЮЧИ КОЛЕДНИЯТ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ

От 12 до 22 декември се проведе общинският коледен турнир по футбол на малки врати, който има почитатели в Стражица през всичките години от 1998 насам и минава при голям интерес. Тази година премериха футболно майсторство 10 отбора, разделени в две групи. С два отбора се представиха участниците от Джулюница, с пет отбора - Стражица, а Камен, Кесарево и Бряговица имаха по един отбор. На единия полуфинал се срещнаха „Кесарево” и „Гладиатори” от Стражица. Победа с 11: 2 извоюваха футболистите на „Кесарево”. Вторият полуфинал сблъска „Ринго – Джулюница” с другия отбор на Джулюница и завърши 2 : 4 след дузпи.
В битката за третото място „Ринго – Джулюница” победи „Гладиатори” със 7 : 1, а в големия финал „Кесарево” надделя над „Джулюница” с 5 : 2. Отборът на първо място получи купата на турнира и парична награда от 170 лева, а отборите на второ и трето място – плакети и парични награди съответно по 130 и 120 лева. Капитанът на „Левски” от Стражица Красимир Пройнов бе отличен с индивидуална награда за най-коректен състезател.
Наградите на победителите в турнира връчи председателят на Общинския съвет Илиян Маринов.

22.12.2011 г.   12:28
Дядо Коледа донесе много подаръци

Дядо Коледа донесе много подаръци за най-малките стражичани от ОДЗ „Ангел Каралийчев” и ОДЗ „Сава Цонев”, а по негово поръчение кметът на общината инж. Детелина Борисова им осигури още подаръци, защото са били най-послушни през 2011 година. Така беше умножена коледната магия за децата, които с много песни и танци изживяха своя неповторим празник.


22.12.2011 г.   12:15
Коледна изложба в Общинския детски комплекс

Традиционната коледна изложба в Общинския детски комплекс събра на 21 декември както авторите на прекрасните рисунки и художествени произведения от керамика, така и техни учители, родители и почитатели. Много слънца и коледни звезди озаряват посетителите в залите на комплекса, а това най-силно говори за усещането на младите творци за светлина, красота и обич, умело пресъздадени с изобразителните техники, които овладяват в школите по интереси към детския комплекс.


22.12.2011 г.   12:06
Откриване на клуб „Горски кът” - с. Горски Сеновец

На тържеството за откриването на клуб „Горски кът” на 21 декември дойдоха, за да споделят радостта на хората от третата възраст, кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова, председателят на Общинския съвет Илиян Маринов, зам.-кметовете на общината Йордан Димитров и Стефан Иванов. За членовете на клуба имаше много подаръци, а поздравителен адрес им връчи инж. Борисова. Със специално приветствие към тях се обърна и председателката на общинския съвет на Съюза на пенсионерите Иваничка Петрова.


22.12.2011 г.   09:04
Кметът на община Стражица инж. Детелина Борисова
изпрати коледари в отдалечените села на общината

Кметът на Стражица инж. Детелина Борисова изненада десетки семейства в няколко от най-отдалечените села на общината, като им изпрати коледари. Деца от Танцов клуб „Традиция” при читалището в Стражица с радост приеха предложението на кмета да посетят домовете на хора, откъснати от цивилизацията. Коледарчетата пристигнаха първо в село Мирово, където живеят 183 човека. Пътят до там е в окаяно състояние и за местните хора пътуването до общинския център е истинско приключение.
С неописуема изненада стопаните посрещаха в домовете си младите коледари, които носеха поздрави лично от кмета. Много здраве, берекет и благоденствие пожелаха те на семействата, които останаха трогнати до сълзи. След Мирово коледарчетата оживиха селата Ново градище и Кавлак.
Зам.-кметът Йордан Димитров придружаваше младежите от Танцов клуб „Традиция” по време на обиколките им из селцата. С този жест кметската администрация показа на хората, че през настоящия мандат ще проявява грижа и отговорност за всяко населено място в региона.
В община Стражица има цели 22 населени места и е разположена на повече от 500 квадратни километра площ. Заради занемарената пътна мрежа някои от селата са трудно достъпни.

07.12.2011 г.
ЗАДРУЖИЕТО – РАВНО НА УСПЕХ

В общините Лясковец и Стражица предстои „закриването” на добрите идеи, реализирани в рамките на сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”. Общо 15 идеи за двете общини бяха одобрени и финансирани от Фондация „Америка за България” на проведения в Стражица Панаир на добрите идеи в края на юли, осем са на вносители от нашите селища.
Читалище „Развитие 1895” в Стражица прие под крилото си една ентусиазирана група ученици, в която водещата идея беше да се срещнат с успели хора от различни сектори на живота и да трупат опит в израстването си като лидери. Последната им среща беше на 7 декември с председателя на Общинския съвет Илиян Маринов, който им каза най-важните неща за работата на един общински съвет, сподели своите вълнения от времето, когато е бил ученик и студент и ги посъветва да следват упорито своите цели и мечти. От поредицата проведени срещи младите хора се убедиха, че задружието наистина води до успехите във всяко начинание и че съвсем правилно са избрали името на своя първи проект. Заслужена е радостта и от купената по проекта дигитална видеокамера, с която ще могат да съхраняват нови неповторими мигове от израстването си като лидери. Илиян Маринов подари нагледни материали за общината и по един малък сувенир с герба на Стражица на своите млади гости.ДЯДО КОЛЕДА ПОДРАНИ В СТРАЖИЦА
В СОУ „Ангел Каралийчев” имат най-модерния компютърен кабинет във Великотърновска област

Добрият старец този път се довери на ръководството на училището и със съдействието на Община Стражица и РИО – Велико Търново, подари на децата най-модерния компютърен кабинет във Великотърновска област. В петък пристигнаха гости на тържественото откриване не само от общината, а от цялата област. В Стражица дойдоха инж. Розалия Личева, началник на Регионалния инспекторат по образованието, Анна Павлова, старши експерт. Да споделят радостта на ученици, учители и родители тук бяха кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова и председателят на Общинския съвет Илиян Маринов.
Една от водещите фирми по обзавеждане на компютърни кабинети само за две седмици завърши кабинета, само за два дни обучи учителките Таня Петрова и Милена Дончева за работа с най-съвременен софтуер и интерактивна дъска. И пред гостите се представиха блестящо както деветокласниците, така и третокласниците. Един компютър, много мишки и „котараци” – това в СОУ „Ангел Каралийчев” вече не е приказка, а сбъдната мечта.ГРЕЙНА ПРЕМЯНАТА НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В СТРАЖИЦА

На 1 декември в центъра на Стражица грейнаха светлините на коледната елха. На тържественото им запалване се стекоха от ОДЗ „Ангел Каралийчев”, ОДЗ „Сава Цонев” и от двете училища стотици малки и по-големи деца, които станаха съпричастни на празничното настроение. Общинската администрация за първи път организира подобно тържество, а студеното време не стана пречка за масовото участие на децата в богатата програма. От двете детски градини развълнувани малки певци и танцьори се представиха с много песни и танци и с усмивки сгряваха малки и големи от публиката.
Час и половина продължи многоцветното детско шоу, а за раждането на истинските вълшебства се погрижиха артистите от „Евротурс – ВТ” ЕООД. Истински илюзионист събра погледите на детското множество, а всички деца се надпреварваха да станат негови асистенти. Няколко дечица дори успяха да направят първи стъпки в тънкостите на това изкуство.
С приветствие към всички по повод началото на коледните и новогодишните празници се обърна кметът на Община Стражица инж. Детелина Борисова, която пожела да има радост и щастливи празнични мигове за всички, независимо от вяра или етническа принадлежност. Специална изненада и подарък за най-малките бяха и празничните илюминации, на които винаги се възхищават.МЛАДИТЕ ПОЕТИ НА БЪЛГАРИЯ

Представянето на един поетичен сборник със стихове на 23 деца от литературен клуб „Ангел Каралийчев” при едноименното СОУ в Стражица събра младите творци в един от прекрасните им нови училищни кабинети. Дойдоха и деца, които вече се учат в елитни паралелки извън Стражица. Половин час преди да дойдат и гостите в кабинета бяха притихнали почти всички млади автори в очакване на този свой първи невероятен празник.
Ръководителката на клуба Тодорка Цонева, учителка по български език и литература в СОУ, и Нели Кръстева, учителка в началния курс и вдъхновителка за издаването на сборника едва ли са очаквали появата на това синьо книжле, побрало между кориците си 80 страници с най-добрите стихове на учениците от последните две години да стане повод за такъв неповторим празник на духа. Синът на Нели – Велизар Стоянов, възпитаник на училището, понастоящем адвокат, прегърнал тяхната идея и всичко се завъртяло като в приказка. Двете учителки се заели с подбора на творбите. Обединили ги в четири цикъла – „Българийо, родино моя!”, „Красота и вълшебства”, „Любовта е безкрайна” и „Празници”. Много от стиховете са наградени в национални ученически конкурси, а автори, извоювали първи награди, са получавали годишни стипендии.
Фондация „Граждани на Новата епоха” е издател на този поетичен сборник. Той е една уверена стъпка към честването на 110-годишнината от рождението на Ангел Каралийчев през 2012 година. Финансова подкрепа има от няколко фирми от Стражица, а и от СОУ по програмата за поощряване на талантливите деца. В Стражица дойде лично Александър Миланов, директорът на фондацията, който връчи на всяко дете грамота „Млад поет на България” и авторски екземпляр от колективния сборник. Децата усетиха не само силата на работата в екип, но и силата на едно послание от патриарха на българската литература Иван Вазов отпреди век, което дава и заглавието на сборника. Предаде им го Тодорка Цонева, ръководителката на литературния клуб, която по един магичен начин прекара духовния мост между Иван Вазов и днешните деца с обръщението на народния поет в предговора на стихосбирката „Легенди при Царевец”, издадена през 1910 година: „Млади поети, бъдете българи, синове на своя народ!”
„Макар литературоведи и методисти да смятат, че ученическото творчество не е част от националната литература, поради малкия жизнен и естетически опит на авторите, всеки читател би могъл лесно да открие активна и зряла жизнена и естетическа позиция в текстовете на нашите млади поети.”- така учителката защити духовната територия, която младите автори прибавят към 111-те хиляди кв. км от географската територия на България. А тази територия, която децата уверено завладяват, се простира от прозореца на детската им стая - до безкрая.

ТРИ ЗЛАТНИ СВАТБИ В БРЯГОВИЦА

Три златни сватби наведнъж отпразнуваха в Бряговица в Деня на християнското семейство. Йонка и Стоян Костадинови, Мария и Илия Белчеви, Иванка и Стоян Георгиеви събраха на едно място близки и приятели, за да потвърдят още веднъж своята привързаност към брачния партньор. Те доказаха, че и след 50 години брачен живот виното има нужда от подслаждане, а погачата – от добре смляно брашно и от правилно замесване.
Председателят на Общинския съвет в Стражица Илиян Маринов връчи на трите семейни двойки поздравителни адреси от Общинския съвет и общинската администрация, а самодейци от народно читалище „Самообразование” и клуба на пенсионера в Бряговица изнесоха програма.

ПРИЗНАНИЕ ЗА ВЕТЕРАНА ОТ КАМЕН

На импровизирано тържество в клуба на пенсионера в село Камен в петък се събраха общественици и близки на дядо Асен Големанов, който навърши 100 години в първия изборен ден на 23 октомври. Тогава рожденикът получи поздравителен адрес и букет от името на временния кмет на Община Стражица. Поради деликатната изборна ситуация беше отложено връчването на много почетни знаци и отличия, които ветеранът получи с голямо вълнение.
Иван Коев, зам. председател на Областния съвет на ветераните от войните – Велико Търново, връчи на юбиляря грамота за принос към отбраната на страната, за участието му във Втората световна война, за активна военно-патриотична дейност и във връзка със 100-годишния му юбилей. Тя е подписана лично от министъра на отбраната Аню Ангелов. Дядо Асен получи специален плакет и грамота на почетен член на Съюза на ветераните от войните в България – отличие, което се присъжда на много малко ветерани. Поздравителен адрес му изпрати и областният управител доц. д-р Пенчо Пенчев.
Дядо Асен разказа спомени за войната, за бойните другари и командири. Иван Коев обеща на ветерана да издири живи поне 4-5 бойци от Трета дружина на неговия пехотен полк и по повод на 9 май да ги събере за среща в село Камен. Особено горд беше дядо Асен, когато научи, че освен него във Великотърновска област има още двама живи столетници, които са участвали във Втората световна война.

Инж. Йордан Димитров и Стефан Иванов са новите заместник кметове на Община Стражица

Двама заместник кметове има вече община Стражица. Със заповед на градоначалника инж. Детелина Борисова са назначени инж.Йордан Димитров и финансистът Стефан Иванов. Областите на дейност на инж. Димитров са икономика, финанси, образование, здравеопазване, социални дейности, а също култура, спорт, туризъм, младежки дейности и вероизповедания.
Стефан Иванов е заместник кмет по регионално развитие и устройство на територията. В ресора му влизат още подготовката и кандидатстването с проекти, провеждането на търговете по ЗОП и реализация на общинската строителна програма.
И двамата нови зам.-кметове бяха в листата за общински съветници на ГЕРБ, като инж. Йордан Димитров е действащ съветник. С неговото излизане от местния парламент се освобождава място за шестия от листата на ГЕРБ – д-р Стефка Ламбева.

ИЛИЯН МАРИНОВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В СТРАЖИЦА

Точно в 11 часа вчера всички новоизбрани общински съветници и кметове от Община Стражица се събраха за тържественото първо заседание на Общинския съвет и за полагане на клетва. Тук пристигна и народният представител Христо Христов.
Областният управител доц. д-р Пенчо Пенчев откри заседанието, председателят на общинската избирателна комисия Дилян Братованов връчи удостоверенията на общинските съветници, на кмета на общината инж. Детелина Борисова и на кметовете на деветте кметства. След подписването на клетвените листове ръководството на сесията пое Вергил Митов – съветникът с най-голям житейски и обществен стаж. Под негово ръководство беше избрана комисията за избор на новия председател на Общинския съвет. С тайно гласуване 17-те съветници избраха за председател Илиян Маринов от БСП с подкрепа от 14 гласа. За втория предложен кандидат – Юлиян Иванов от ДПС, бяха дадени два гласа и една бюлетина беше недействителна.
Илиян Маринов благодари за гласуваното доверие, което на практика е подкрепено с гласове на всички политически сили, представени в Общинския съвет и изрази увереност, че волята, силите и уменията на колективния орган в общинското самоуправление ще бъдат вложени за надграждане, а не за противопоставяне. Новият председател обеща в най-кратък срок да свика следващото заседание за утвърждаване на състава на постоянните комисии и по другите неотложни организационни въпроси.
Изпълняващият длъжността кмет на общината по време на предизборната кампания Стефан Димитров връчи на инж. Борисова почетния знак на Стражица, а народният представител Христо Христов и подари икона на Богородица с Младенеца.

С ДУХА НА БЪЛГАРИЯ

За втора поредна година Денят на народните будители 1 ноември беше отбелязан с факелно шествие по централната улица на Стражица. Ученици от СОУ „Ангел Каралийчев” и ПГ по транспорт „Васил Друмев”, учители и родители се събраха в центъра на града, за да отдадат отново заслужена почит и да се преклонят пред непреходното дело на всичките онези наши сънародници, които с делата си в различните епохи умножават силата на българския дух и отправят към нас, днешните техни потомци, едно категорично послание – да носим гордо в сърцата си името България.

Слово за делото на народните будители прочете Мария Дякова, главен експерт в Общинската администрация. Новоизбраният кмет на Община Стражица инж. Детелина Борисова връчи наградите на победителите в литературния конкурс „С духа на България”, а за всички присъстващи литературно-музикална програма изнесоха ученици от СОУ „Ангел Каралийчев”. Пред бюст-паметника на вълшебника на приказното слово бяха поднесени венци.

ЗА ДУХА БЪЛГАРСКИ

На Деня на народните будители 1 ноември беше посветен празникът, който събра в Клуба на пенсионера в Стражица дейци на културата от общината, хора от третата възраст и ученици от СОУ „Ангел Каралийчев”. Със слово за възрожденците и техните последователи, на които е посветен един от най-българските ни празници, към присъстващите се обърна Мария Дякова, главен експерт в отдел „Култура, спорт, туризъм и младежки дейности” в общинската администрация. Красимира Желязкова, директор на дирекция „Икономически и хуманитарни дейности” връчи грамоти на изявени читалищни колективи и дейци от общината, работили през годината активно на полето на духовността.
В художествената програма участваха вокалната група при читалище „Развитие – 1895”и ученици от СОУ. Млади творци от литературен клуб „Ангел Каралийчев” при Общинския детски комплекс прочетоха свои творби, някои от които са отличени с награди в национални конкурси.   Покана

„Зад зелената ограда – детски смях и глъч”

В последния учебен ден преди първата есенна ваканция на учениците, озарена с настроение от предстоящия Ден на народните будители, малки и големи ученици от СОУ „Ангел Каралийчев” в Стражица, учители и родители се събраха на първия по рода си празник „Зад зелената ограда – детски смях и глъч”. Той е организиран благодарение на колективния ентусиазъм около едноименния проект, по който работят в училището. Голямо оживление и радост предизвикаха изложбата на домашни любимци, много състезателни игри и възможността за още един полезен урок по екология в слънчевия петъчен следобед.

НОВ ЕЗИКОВ КАБИНЕТ ЗА ДЕЦАТА ОТ СТРАЖИЦА

В деня на тържественото откриване на новата учебна година в Общинския детски комплекс в Стражица 3 октомври и само ден след Европейския ден на езиците ученици, родители и учители от града имаха възможност да влязат първи в един от най-модерните за Великотърновска област кабинети за езикова подготовка на учениците.

Община Стражица предостави помещението с близо 90 кв. м площ, което почти не се ползваше в последните 20 години, а е в съседство с кабинетите на детския комплекс. Беше извършен наложителния ремонт, създадоха се и съвременни условия за бъдещото му предназначение. Десет нови компютъра са купени за бъдещия кабинет със средства на общината. И тогава идва добрата идея, защитена пред сдружението с нестопанска цел „МИГ Лясковец – Стражица” по време на Панаира на добрите идеи през юли. „Реализираната иновативна идея за децата на Стражица – инвестиция в бъдещето” – това е дългото име на проектната идея, а зад него остават и дългите дни, през които директорката на детския комплекс Антоанета Чукурова търси съдействието на учители и родители за осъществяване на идеята. Всички са убедени, че децата от Стражица и общината заслужават съвременен езиков кабинет и със спечелените по проекта 5719 лв. са закупени интерактивна дъска, преносим компютър. Двата софтуера на български език дават възможност за ползване на неизчерпаем резерв от карти, схеми, химични и физични постановки и опити, които могат да бъдат обновявани. Има възможност за провеждане на изпити и тестове с деца от всички възрастови групи – от детската градина до 12 клас, какъвто е и обхватът на групите и школите в детския комплекс.

Новият езиков кабинет е награда за всичките повече от 350 деца в 27 постоянни и 5 временни групи, но първо тук ще опитат достойнствата на модерната техника участниците в школите по английски, френски и руски език. С навременна доброволна и компетентна помощ при тях и техните учители е Ивайло Николов, компютърен специалист на общинската администрация. Новите знания и умения, усвоени в последните пет години в групите на детския комплекс, донесоха 16 първи награди от национални конкурси и годишни стипендии за най-талантливите деца от общината. Новата учебна година в общинския детски комплекс започна с грижата да ги последват нови победители на полето на науката, изкуствата и спорта и с магията от един необикновен езиков кабинет.

ЗАДРУЖИЕТО – РАВНО НА УСПЕХ

Настоящата 2011 година е обявена за Европейска година на доброволчеството. Доброволците често са в центъра на уникални истории, които разкриват значението на човешката всеотдайност за постигане на невероятни резултати. Свидетели сме на ярки мероприятия, събития, изложби и демонстрации на живо. Необикновени истории на обикновени хора.

Читалище „Развитие -1895” – Стражица, осъзнава острата нужда от място, където младежите да запълват свободното време, да обогатяват знанията си, да споделят мнения и идеи, да получат практически умения за реализирането им. Това породи необходимостта от създаване на Младежки клуб, където с помощта на възрастните младите да се научат как сами да реализират идеите си, да получат знания за това, що е проект и умения да изразяват своите идеи с правилните думи. Привличането на младежи от различни групи ще допринесе за развитие на творчески и иновативни младежки дейности, които да доведат до повишаване качеството на живот, на социалното общуване и гражданското съзнание.

С добра подготовка и вяра в силите си инициаторите от читалище „Развитие – 1895” и партньорите им от СОУ „Ангел Каралийчев” представиха блестящо проекта си на Панаира на добрите идеи, организиран от сдружението „МИГ Лясковец – Стражица” през юли и вече са провели няколко обучителни семинара за младите доброволци от СОУ. На един от първите им семинари Алекзандра Спрингър, доброволка от Корпуса на мира на САЩ, беше техен събеседник на тема „Доброволчеството – опит, мобилност, сближаване”. Много интересни неща научиха учениците и от Елена Йорданова, секретар на Община Стражица, която ги запозна със структурата на общинската администрация, с целия спектър административни услуги, които общината извършва, с мястото на общинската администрация и общинския съвет в цялостния живот на Община Стражица. Тя ги увери, че всяка добра идея на младите хора може да получи реална подкрепа от общината и да се осъществи, но изрази съжаление, че само от ученическите среди са тези, които са готови да я подкрепят и да работят за нея. Полето за общата съвместна работа очаква и по-големите млади хора, които вече са завършили училище.

Вносителите на проекта спечелиха 2390.00 лева за неговата реализация, а цялата стойност на дейностите е за 3107.00 лева. Вече е създаден профил на Младежкия клуб в социалната мрежа Фейсбук, приключи и конкурсът за изработка на лого, а първите стъпки на клуба дават увереност в правилността на посоката.

ВЪЗРОДЕНИЯТ ДУХ НА ПРЕДЦИТЕ

Църквата „Света Параскева” в Сушица е изградена през далечната 1874 година с дарения и доброволен труд от тогавашните обитатели на селото. След 102 години е обявена от НИПК за архитектурен и исторически паметник на културата от местно значение. Повече от 110 години звънът на църковната камбана оглася селото при радостни и тъжни събития, а храмът приютявал млади и стари за православните празници, за много венчавки и кръщенета. След двата разрушителни земни труса през 1986 година църквата е сериозно повредена и е обявена за необитаема. Близо 25 години сушичани посещаваха храмовете в близки и по-далечни селища.

През 2009 година Община Стражица и кметството в Сушица успяха да осигурят нужните средства за възстановяване на храма,което приключи в началото на 2011 година. Миналата година беше почистен теренът от останките на разрушената църковна килия, а по идея на местната общност и предимно на младите хора от селото се стигна до решението на мястото на порутената килия да изградят беседка и малка каменна чешма, целият терен да бъде озеленен и цветни лехи да го превърнат в място за отдих, привлекателно за стари и млади.

В представянето на проектната идея наред с вносителите от всички възрастови групи участва и селският свещеник, а силните аргументи на инициаторите убедиха бързо журито на Панаира на добрите идеи в края на юли, че този проект наистина заслужава да бъде финансиран от Фондация „Америка за България” чрез МИГ „Лясковец – Стражица”. Включването на младите хора от селото в работата по проекта цели те да бъдат предпазени от влияние на секти и от употребата на наркотици, а в създадената с усет приветлива среда да се възроди духът на предците, издигнали храма преди близо 140 години. Осъществяването на проекта се превърна не само във въпрос на добро възпитание и осъзнаване. То активизира доброволното участие и беше ценен пример за ролята на всеки в укрепването на общността. За кратко време беше построена беседката, лехите с цветята грейнаха многоцветно. Така със спечелените по проекта 6500 лв. и с много вложен доброволен труд стана възможно предстоящото освещаване на обновения храм. Този ден ще бъде много светъл знак и за възродения дух на предците.

ПРАЗНИК, ПОСВЕТЕН НА РАН БОСИЛЕК

На 125-годишнината от рождението на именития детски писател Ран Босилек и на Международния ден на езиците беше посветен поредният празник в СОУ „Ангел Каралийчев” – Стражица. Деца от различни класове се появиха в една от своите най-любими детски роли – вездесъщите патиланци, които са се раждали изпод перото на писателя няколко десетилетия. Цялото Патиланско царство оживя, даже и на чужди езици проговори. На истинска „визита” при английската кралица беше баба Цоцолана и си поговориха на английски език. С вълнение малки и големи от емоционалната публика чуха отново „Родна реч”, „Я кажи ми” и други произведения на автора, който е малко известен с истинското си име Генчо Негенцов. Но в СОУ „Ангел Каралийчев” работи от дълги години като учителка по френски език и като възпитателка Стефка Негенцова, която е в роднинска връзка с писателя. Тя вложи много жар в подготовката на празника и сама се появи в ролята на любимката на всички деца - баба Цоцолана.

ПЧЕЛАРИТЕ ОТ СТРАЖИЦА ТЪРСЯТ ПОДКРЕПА

За 22-ри пореден път членове на общинското пчеларско дружество от Стражишка община се събраха на традиционната си среща – да обменят опит, да споделят радости и проблеми. Този път домакин на срещата им беше Халиибриям Ахмедов, пчелар от Стражица, който се грижи за 50 пчелни семейства, настанени в красив природен кът в помощното стопанство на „Велпа – 91” АД.

Отговорността да бъде председател на общинското пчеларско дружество през февруари пое Евгени Енев, потомствен млад пчелар. Добър пример за всеотдайност му остави старият дългогодишен председател д-р Васил Проданов, ветеринарен специалист, който и сега помага на колегията с информация и компетентни съвети.

Сред проблемите пчеларите откроиха трудното общуване със земеделските производители, които неконтролируемо и безразборно пръскат посевите с пестициди и тровят пчелните семейства, а защитата от страна на държавата я няма. Много е ниска изкупната цена на меда на едро – едва по 3,80 лева им предлагат фирмите за килограм качествен мед. Това води до невъзможност продукцията да се реализира веднага. Повечето от пчеларите оставят голяма част от произведения мед за продажба на дребно и така с повече излишен труд спечелват повече. Не е решен все още и въпросът за финансовото стимулиране на пчелоопрашването, а има примери, от които може да почерпи опит и нашата държава. Споделиха си, че в съседна Турция регистрираните пчелари получават субсидия по 7 турски лири за пчелно семейство и по 3,5 лири за опрашване за всяка рамка, изпълнена с пчели. Сега с каквото може им помага общината. Документи за регистрация на пчелините и пчелните семейства имат. Регистрирани са 51 пчелари, които се грижат за 683 пчелни семейства. А пчелните семейства на предишното преброяване са били 756. Няма го още силното рамо на държавата.

Все по-малко пчелари остават в оредяващите села. А те са по дух и природозащитници. Не посягат на кълвачи и пчелояди, макар че техните популации се увеличават и им причиняват щети. Доволни са от медоносната година, но знаят, че мудното задвижване на фондове и всякакви висши инстанции води до трайно намаляване на пчелните семейства и оредяване на пчеларските редици. Понякога организацията на работа в пчелния кошер е най-силният им стимул и точно той ги държи на поста, който им е завещан от по-старите пчелари.

ДОКЛАД ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 2007-2013 г.

СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2010 г. НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА ПЕРИОДА 2011 - 2013 г.

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА ЗА МАНДАТА