Поклонение за тримата ятаци организираха от БСП-Стражица