Информационен бюлетин

2016 година

Информационен бюлетин 1 изтегли Информационен бюлетин 3 изтегли

2014 година

Информационен бюлетин 3 Проект по ОПАК изтегли
Информационен бюлетин 1 Проект по ОПАК изтегли Информационен бюлетин 2 Проект по ОПАК изтегли

2013 година

Общински вестник Брой 23, Ноември 2013 г. изтегли
Общински вестник Брой 21, Септември 2013 г. изтегли Общински вестник Брой 22, Октомври 2013 г. изтегли
Общински вестник Брой 19, Юли 2013 г. изтегли Общински вестник Брой 20, Август 2013 г. изтегли
Общински вестник Брой 17, Май 2013 г. изтегли Общински вестник Брой 18, Юни 2013 г. изтегли
Общински вестник Брой 15, Март 2013 г. изтегли Общински вестник Брой 16, Април 2013 г. изтегли
Общински вестник Брой 13, Януари 2013 г. изтегли Общински вестник Брой 14, Февруари 2013 г. изтегли

2012 година

Общински вестник Брой 12, Декември 2012 г. изтегли
Общински вестник Брой 10, Октомври 2012 г. изтегли Общински вестник Брой 11, Ноември 2012 г. изтегли
Общински вестник Брой 8, Август 2012 г. изтегли Общински вестник Брой 9, Септември 2012 г. изтегли
Общински вестник Брой 6, Юни 2012 г. изтегли Общински вестник Брой 7, Юли 2012 г. изтегли
Общински вестник Брой 4, Април 2012 г. изтегли Общински вестник Брой 5, Май 2012 г. изтегли
Общински вестник Брой 2, Февруари 2012 г. изтегли Общински вестник Брой 3, Март 2012 г. изтегли
Информационен бюлетин месец Май 2012г. изтегли Общински вестник Брой 1, Януари 2012 г. изтегли
Информационен бюлетин месец Февруари 2012г. изтегли Информационен бюлетин месец Март 2012г. изтегли

2011 година

Информационен бюлетин месец декември 2011г. изтегли    
Информационен бюлетин месец септември 2011г.  изтегли Информационен бюлетин месец октомври 2011г.  изтегли
Информационен бюлетин месец май 2011г.  изтегли Информационен бюлетин месец юли 2011г.  изтегли
Информационен бюлетин месец януари 2011г.  изтегли Информационен бюлетин месец март 2011г.  изтегли

2010 година

Информационен бюлетин месец октомври 2010г. изтегли Информационен бюлетин месец ноември 2010г. изтегли
Информационен бюлетин месец май 2010г. изтегли Информационен бюлетин месец август 2010г. изтегли

2009 година

Информационен бюлетин месец ноември - декември 2009г. изтегли
Информационен бюлетин месец септември 2009г. изтегли Информационен бюлетин месец октомври 2009г. изтегли
Информационен бюлетин месец юли 2009г. изтегли Информационен бюлетин месец август 2009г. изтегли
Информационен бюлетин месец май 2009г. изтегли Информационен бюлетин месец юни 2009г. изтегли
Информационен бюлетин месец януари 2009г.  изтегли Информационен бюлетин месец март 2009г. изтегли

2008 година

2007 година

Информационен бюлетин месец ноември 2008г. изтегли Информационен бюлетин месец декември 2007г. изтегли
Информационен бюлетин месец септември 2008г. изтегли Информационен бюлетин месец ноември 2007г. изтегли
Информационен бюлетин месец юни 2008г. изтегли Информационен бюлетин месец октомври 2007г. изтегли
Информационен бюлетин месец май 2008г. изтегли Информационен бюлетин месец август 2007г. изтегли
Информационен бюлетин месец март 2008г. изтегли Информационен бюлетин месец май  2007г.

изтегли