Символи

 

На 8-ми юли 1999 година Общинския съвет утвърждава символите на град Стражица и общината.

Протокол от заседанието на ОбС за обсъждане герба на и цвета на знамето на гр. Стражица.