Здравеопазване - болнични заведения, лекарски практики

 

Според утвърдената за общината здравна карта, от 2003 година доболничната помощ ще се осъществява от 14 индивидуални лекарски практики за първична медицинска помощ, позиционирани в 9 селища: 4 в гр. Стражица /вкл. с.Бряговица/, 2 в с. Камен /вкл. с. Нова Върбовка и с. Николаево/ и по 1 в с. Кесарево /вкл. с. Теменуга, с. Водно, с. Железарци/, с. Сушица, с. Владислав /вкл. с. Балканци и с. Благоево/, с. Царски извор /вкл. с. Горски Сеновец/, с. Ново Градище /вкл. с. Кавлак, с. Любенци, с. Мирово/, с. Асеново и с. Лозен и с. Виноград.

Стоматологичните практики са 12, позиционирани в 5 селища: 6 в гр. Стражица, 3 в с. Камен и по 1 в селата Сушица, Кесарево и Царски извор.

 

Образование - брой училища по видове

Общината има добре изградена училищна мрежа от 7 общообразователни училища и една професионална гимназия; НУ "Иван Вазов" с. Царски Извор, ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" с.Асеново, ОУ "Св. Климент Охридски" с. Виноград, СУ "Св. Климент Охридски" с. Камен, ОУ "Николай Райнов" с. Кесарево, НУ "Отец Паисий" с. Сушица, СУ "Ангел Каралийчев" гр. Стражица, ПГ по транспорт "Васил Друмев" гр. Стражица, Общински детски комплекс гр. Стражица.

Обучението в професионалните гимназии се извършва по следните специалности: автотранспортна техника, пътно-строителна техника, технология на облеклото.

В СОУ "Ангел Каралийчев" се извършва прием в профилирани паралелки по профил технологичен и хуманитарен.


Училищата прилагат системата на делегиран бюджет. Повече информация може да видите тук.


ЗАПОВЕД 147 ОТ 05.02. 2018 ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛА ЗА 2018 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ФОРМУЛА 2018.


В общината функционират 4 детски градини.

 

Култура - традиционни културни празници, паметници на културата

Четиринадесет читалища съхраняват и развиват културните традиции на района. Църквите в Сушица, Кесарево, Стражица и Асеново са обявени за архитектурни паметници на културата, но са разрушени или силно повредени от земетресението. Общината търси дарители за възстановяването им. Общината разполага с Картинна галерия в гр. Стражица със 7 изложбени зали. Сградата обаче не е конструктивно укрепена и възстановявана след земетресението през м. декември 1986 година. Галерията разполага с богат фонд - 546 живописни творби, 93 скулптури, 240 графики, 28 творби от приложния раздел. Сред особено ценените експонати са творбите на Илия Петров, Никола Манов, Владимир Димитров - Майстора, Димитър Казаков, Йоан Левиев, Михалис Гарудис, Васил Стоилов, Енчо Пиронков, Катя Гецова. От 1974 до 1985 година се е провеждал Международен пленер по живопис. Изготвеният проект за възстановяването на Картинната галерия предвижда освен експозиционна площ, да се преустроят част от помещенията в Кафе-театър и Дом на приказката. Търсят се партньори и донори за финансиране на проекта. На 24 май 2003 година общината откри Изложбена зала, в която са представени творби от фонда на галерията. В две от помещенията е подредена музейна сбирка "Духовния живот на Стражица през вековете". През месец май в град Стражица се провеждат Каралийчеви дни с разнообразни прояви. В село Сушица на 6-ти март се организират тържества, посветени на Димитър Атанасов - Матроса. Атрактивни и автентични са Илинденските седянки в края на м. юли в Благоево, Владислав и Балканци. Групата за автентичен фолклор от с.Виноград е носител на многобройни награди от съборите в Копривщица. С оригинални изяви се представят самодейните театрални състави към читалищата в Кесарево, Сушица и Стражица.

 

Социални дейности - детски градини и домове за соц. услуги

В общината функционират 4 детски градини; ДГ "Гинка Маркова" с. Камен, ДГ "Калинка" с. Кесарево, ДГ "Ангел Каралийчев". гр. Стражица, ДГ "Сава Цонев" гр. Стражица - всяка с по 2 филиала към тях.

В общината функционира Домашен социален патронаж, с капацитет 100 абоната.

Детска кухня - функционира от 01.09.2004г. и обслужва само град Стражица.

Защитено жилище за хора с физически увреждания с капацитет 10 места. Адрес град Стражица, ул. "Беласица" №1,Управител Станимир Енев.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с капацитет 8 места. Адрес град Стражица, ул. "Беласица" №1, Директор Ангелина Ковачева.

Център за настаняване от семеен тип с капацитет 9 места. Адрес град Стражица, ул. "Беласица" №1, Директор Ангел Димитров.

Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 50 места. Адрес град Стражица, ул. "Хаджи Димитър" №4, Директор Анжелика Събева.

Център за обществена подкрепа с капацитет 30 места. Адрес град Стражица, ул. "Беласица" №1, Директор Ани Бянова.

Домашен социален патронаж с капацитет 100 места. Адрес град Стражица, ул. "М. Друмев" №10, ОСД Даниела Михалева.

Дневен център за деца и младежи с капацитет 20 места. Адрес с. Горски Сеновец, ул. "Училищна" №7, Директор Бистра Ботева.