ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество ЗПКОНПИ на община Стражица

Входящ №/дата Вид на декларацията Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
1. 1/10.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Галина Михова вътрешен одитор Декларация
2. 2/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Дияна Иванова гс. сп. ЧРК Декларация
3. 3/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Стефан Атанасов н-к отдел УТ Декларация
4. 4/23.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Анжелика Техеда-Събева Директор ЦСРИ Декларация
5. 5/23.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ивайло Николов гл. спец ИОТ Декларация
6. 6/25.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Дочка Дончева гл. е-т ПНО и ГС Декларация
7. 7/25.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Марияна Кръстева гл. е-т "ИК" Декларация
8. 8/25.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Стоян Стоянов ст. Спец. КРРДИБД Декларация
9. 10/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Мая Добрева гл. спец. „ИК” Декларация
10. 11/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Стоянова ст. е-т С и ОМП Декларация
11. 12/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Пенка Николова гл. спец. АООЦУИ Декларация
12. 13/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Анна Василева гл. е-т „Соц. дейности” Декларация
13. 14/30.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Мирослав Йорданов ст. спец. „Събирач данъци такси” Декларация
14. 15/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Антоанета Станева гл. спец. „Касиер” Декларация
15. 16/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Виктория Иванова гл. техн. сътрудник Декларация
16. 17/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Павлина Николова ст. е-т УКИДО Декларация
17. 18/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Красимира Желязкова директор дирекция ОРОПУТУС Декларация
18. 19/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Никола Кънев мл. е-т АООЦУИ Декларация
19. 20/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Катя Георгиева ст. спец. „Събиране на данъци и такси” Декларация
20. 21/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Васил Цонев мл. е-т УКСМДТВ Декларация
21. 22/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Савка Стоева гл. е-т Култура и МД Декларация
22. 23/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Радина Косева мл. е-т „ГЗ” Декларация
23. 24/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йорданка Тодорова ст. счетоводител Декларация
24. 25/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Атанасов мл. счетоводител Декларация
25. 27/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Галина Антова гл. е-т УКДОС Декларация
26. 28/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Нели Петкова гл. спец. „ООУС” Декларация
27. 29/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ренета Василева Секретар община Декларация
28. 30/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Марийка Дянкова ст. е-т ПНО и ГС Декларация
29. 32/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Красияна Христова гл. спец. Общ. бюджет Декларация
30. 33/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Клара Трифонова вътрешен одит Декларация
31. 35/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Атанасова Директор д-я „БИМП” Декларация
32. 37/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Евгения Станчева гл. е-т „Образование” Декларация
33. 38/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Найле Кясимова гл. е-т „Проекти и Програми” Декларация
34. 39/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Веселина Христова мл. е-т „Проекти и Програми” Декларация
35. 41/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Христова гл. спец. „Земеделие” Декларация
36. 42/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Дарина Стефанова мл. е-т „Екология и чистота” Декларация
37. 43/01.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Андриана Степанова гл. е-т УКМДТ Декларация
38. 44/01.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Валентина Байчева мл. е-т АМДТ Декларация
39. 45/01.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Станислав Статев гл. е-т „ССС” Декларация
40. 46/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Росица Иванова ст. е-т „Строителство” Декларация
41. 47/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Габриела Нотева ст. счетоводител Декларация
42. 48/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Станимир Енев управител „Защитено жилище” Декларация
43. 49/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ангелина Ковачева управител „ЗЖЛУИ” Декларация
44 50/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Диана Георгиева мл. е-т ЕСГРАОН Декларация
45. 51/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йоана Панова мл. е-т „МСКО” Декларация
46. 52/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Снежана Ризова ст. е-т ЧРАО на НПОЗ Декларация
47. 54/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Марияна Йорданова мл. е-т ОбС и К Декларация
48. 55/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Боряна Добрева н-к отдел „Общ. поръчки” Декларация
49. 56/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Пенка Славева гл. е-т „Общ. поръчки” Декларация
50. 57/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Боряна Анастасова гл. е-т „Общ. поръчки” Декларация
51. 58/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Анелия Петкова мл. е-т „Общ. поръчки” Декларация
52. 59/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Бистра Ботева директор ДУДМУ Г.Сеновец Декларация
53. 60/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Добромир Добрев директор д-я ОА Декларация
54. 62/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Янита Петрова кметски наместник с.Ново Градище Декларация
55. 63/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йордан Йорданов кметски наместник с.Кавлак Декларация
56. 65/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йордан Стоичков кметски наместник с.Железарци Декларация
57. 66/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Лилия Бозаджиева ст. спец. ПХИ, ГС, ЕСГРАОН - с.Царски Извор Декларация
58. 68/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Гинка Йорданова СС "Правно нормативно инф. обслужване" с.Сушица Декларация
59. 69/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Боянка Димитрова ст. спец. ПНО, ГС, ЕСГРАОН Декларация
60. 71/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Даниела Ангелова ст. спец. ПНО, ГС, ЕСГРАОН и чистач - с.Лозен Декларация
61. 72/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Рени Топалова ст. сп. финансист - с.Кесарево Декларация
62. 73/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Надежда Трифонова ст. сп. ПНО - с.Кесарево Декларация
63. 74/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Нели Стоянова ст. сп. ЕСГРАОН - с.Камен Декларация
64. 76/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Божана Митева ст. сп. - с.Мирово Декларация
65. 80/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йорданка Байчева гл. сп. ГС, ПНО, ЕСГРАОН - с.Благоево Декларация
66. 81/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Венелина Рачкова ст. сп. ГС, ПНО, ЕСГРАОН - с.Асеново Декларация
67. 82/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ваня Маринова ст. сп. ГС, ПНО - с.Г.Сеновец Декларация
68. 84/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йованка Стефанова директор детска градина "Ангел Каралийчев" Декларация
69. 85/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Снежана Миладинова детска градина "Гинка Маркова", с.Камен Декларация
70. 86/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Стоянова директор детска градина "Сава Цонев" Декларация
71. 87/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Цанко Цонев директор ОП "Странични дейности" Декларация
72. 89/17.09.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ваня Колева директор детска градина "Калинка", с.Кесарево Декларация
73. 90/01.11.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Димитринка Цонева мл. експерт Гражданска защита Декларация
74. 91/01.11.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Кремена Рашкова "Земеделие и гори" Декларация
75. 93/15.11.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Лилия Владова мл. счетоводител Декларация
76. 94/03.12.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Григоров главен архитект Декларация
77. 95/03.12.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Росен Енчев кметски наместник Декларация
78. 97/24.09.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Рашкова младши счетоводител Декларация
79. 98/24.09.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Цвета Димитрова мл. експерт "Общински съвет и канцелария" Декларация
80. 99/25.09.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Григоров главен архитект Декларация
81. 100/05.11.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Румен Цанев кметски наместник Декларация
82. 101/11.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Бянов заместник кмет Декларация
83. 102/12.11.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Катя Петрова заместник кмет Декларация
84. 103/19.11.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Радослав Петров кметски наместник Декларация
85. 104/20.11.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Стоянка Боева кметски наместник Декларация
86. 105/25.11.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Андрей Станчев кметски наместник Декларация
87. 108/05.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Росен Русев финансов контрольор Декларация
88. 109/05.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Стефан Колев кметски наместник Декларация
89. 110/10.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Цветелина Стефанова Мл. експерт ЧРАО на НПОЗ Декларация
90. 111/11.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Стефка Минчева старши счетоводител Декларация
91. 112/02.01.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Николинка Николова Специалист СМДТ и ГС Декларация
92. 113/02.01.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Маргарита Танева старши спец. СМДТ и ГС Декларация
93. 114/03.02.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Валентина Димитрова специалист Общински съвет и канцелария Декларация
94. 115/17.02.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Венцислав Нойков старши специалист ИОТ Декларация
95. 116/30.04.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Иванов кметски наместник Декларация
96. 117/15.05.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Виолетка Сиракова специалист СМДТ Декларация
97. 118/15.05.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Иван Иванов кметски наместник Декларация
98. 119/01.07.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Елмира Карадачева специалист УКДОС Декларация
99. 120/14.07.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Богдана Минчева старши специалист СМДТ и ГС Декларация
100. 121/01.10.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Марина Николова младши експерт АМДТ Декларация
101. 122/30.10.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Маринов кметски наместник Декларация
102 123/04.01.2021г. чл.35, ал.1, т.1 инж. Георги Гурсов Гл. експерт "Транспорт" Декларация
103 124/05.01.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Елмира Тихова Специалист "Обществени поръчки" Декларация
104 125/29.01.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Стефан Иванов Директор ОП "Странични дейности" Декларация
105 126/01.02.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Красимира Колева Специалист АМДТ Декларация
106 127/04.03.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Драгомир Тодоракев кметски наместник Декларация


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество ЗПКОНПИ на община Стражица

Входящ
№/дата
Вид на декларацията
по чл.35ал.1,т.2 и т.4
Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
1. 12/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Христова гл. спец. Земеделие Декларация
2. 23/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Нели Стоянова ст. спец. Есграон Декларация
3. 36/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Анелия Петкова мл. е-т ОП Декларация
4. 69/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Ваня Маринова ст. спец. ПНО; ГС Декларация
5. 94/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Йордан Стоичков Км. наместник с.Железарци Декларация
6. 95/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Росен Русев гл. е-т КРД Декларация
7. 97/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Соня Иванова гл. спец. ОП Декларация
8. 99/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Даниела Ангелова ст. спец. ПНО и Есграон Декларация
9. 101/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Гинка Йорданова ст. спец. ПНО Декларация
10. 6/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Красимира Желязкова Директор дирекция Декларация
11. 14/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Венелина Рачкова Ст. специалист ПНО, ГС, Есграон Декларация
12. 19/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Цанко Цонев Директор ОП "Странични дейности" Декларация
13. 25/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Андриана Степанова Главен експерт УКМДТ Декларация
14. 38/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Антоанета Чукурова Директор Общински детски комплекс Декларация
15. 48/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Стоянова Директор ДГ "Сава Цонев" Декларация
16. 52/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Клара Трифонова Вътрешен одитор Декларация
17. 55/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Мая Добрева Гл. специалист "Инвеститорски контрол" Декларация
18. 63/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Марияна Йорданова Мл. експерт "Общински съвет и канцелария" Декларация
19. 84/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Рени Топалова Ст. специалист финансист кметство Кесарево Декларация
20. 85/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Надежда Трифонова Ст. специалист ПНО, ГС, Есграон Декларация
21. 90/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Бистра Ботева Директор Дневен център за деца и младежи с увреждания Декларация
22. 106/22.11.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Кремена Рашкова мл. е-т Земеделие и гори Декларация
23. 107/26.11.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Димитринка Цонева мл. експерт Гражданска защита Декларация
24. 108/06.12.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Лилия Владова мл. счетоводител Декларация
25. 104/18.10.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Рашкова мл. счетоводител Декларация
26. 105/25.09.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Румен Цанев кметски наместник Декларация
27. 106/02.12.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Цвета Данева мл. експерт "Общински съвет и канцелария" Декларация
28. 107/02.12.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Андрей Станчев кметски наместник Декларация
29. 108/02.12.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Стоянка Боева кметски наместник Декларация
30. 109/04.12.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Радослав Петров кметски наместник Декларация
31. 1/06.01.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Радостина Петрова сарши специалист Финанси Декларация
32. 2/30.01.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Николинка Николова специалист СМДТ Декларация
33. 3/30.01.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Маргарита Ганева старши специалист СМДТ и ГС Декларация
34. 4/18.02.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Венцислав Нойков старши специалист ИОТ Декларация
35. 5/18.02.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Валентина Димитрова специалист Обшински съвет и канцелария Декларация
36. 7/05.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Нели Стоянова старши специалист ЕСГРАОН Декларация
37. 9/05.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Андрей Станчев кметски наместник Декларация
38. 10/05.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Ралица Кънчева старши специалист финансист Декларация
39. 11/05.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Надежда Трифонова старши специалист ПНО, ЕСГРАОН Декларация
40. 12/05.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Рени Топалова старши специалист финансист Декларация
41. 16/06.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Стоянка Боева кметски наместник Декларация
42. 17/06.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Маргарита Ганева старши специалист СМДТ и ГС Декларация
43. 21/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Катя Георгиева старши специалист СМДТ Декларация
44. 23/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Цанко Цонев директор Декларация
45. 24/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Валентина Байчева младши експерт АМДТ Декларация
46. 25/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Мирослав Йорданов старши специалист касиер МДТ Декларация
47. 26/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Виктория Николова младши експерт АМДТ Декларация
48. 27/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Валентина Рачкова старши специалист СМДТ и ГС Декларация
49. 29/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Гинка Йорданова старши специалист ПНИО Декларация
50. 30/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Радостина Петрова старши специалист финанси Декларация
51. 40/08.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Андриана Степанова главен експерт УКМДТ Декларация
52. 41/08.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Стефка Минчева старши счетоводител Декларация
53. 47/08.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Йорданка Байчева старши специалист ЕСГРАОН Декларация
54. 56/08.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Стоянова директор Декларация
55. 73/11.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Снежина Миладинова директор Декларация
56. 75/11.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Боряна Анастасова главен експерт Обществени поръчки Декларация
57. 77/12.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Диляна Енчева младши експерт инвеститорски контрол Декларация
58. 80/12.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Георги Иванов кметски наместник Декларация
59. 93/18.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Славка Стефанова директор Декларация
60. 95/18.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Атанасова директор Декларация
61. 97/26.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Марияна Йорданова младши експерт общински съвет и канцелария Декларация
62. 105/15.07.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Елмира Карадачева специалист УКДОС Декларация
63. 106/30.07.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Богдана Минчева събирач МДТ и ГС Декларация
64. 107/01.10.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Марина Николова младши експерт АМДТ Декларация
65. 108/02.10.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Георги Маринов кметски наместник Декларация