Публикувано на: 05.11.2014 16:25

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица по обособени позиции:
позиция № 1 - Месо и месни продукти
позиция № 2 - Риба и други водни животни преработени и консервирани
позиция № 3 - Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
позиция № 4 - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
позиция № 5 - Животински или растителни масла и мазнини
позиция № 6 - Млечни продукти
позиция № 7 - Мелничарски продукти, нишесте, нишестени продукти
позиция № 8 - Различни хранителни продукти”, регистрирана в регистъра на обществените поръчки в АОП под Уникален № 00078-2014-0009.

Търгът ще се проведе на 04.12.2014 г. от 13:30 часа в залата на Община Стражица, етаж 3. Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес www.strazhitsa.com – раздел „Профил на купувача”. Крайният срок за подаване на оферти е 03.12.2014 г. до 17:00 часа.
За контакти: тел. 06161 4309, Боряна Георгиева Добрева – н – к отдел „Регионално развитие”.

Документация

Файл Размер
Решение 132 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 227 KB
Документация и образци 1 571 KB
Разяснения 61 KB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 107 KB
Протокол 1 - 04.12.2014 753 KB
Протокол 2 - 07.01.2015 134 KB
Протокол 3 - 19.01.2015 533 KB
Указания възложител 80 KB
Протокол 1 - 09.02.2015 325 KB
Решение 175 - 12.02.2015 188 KB
Договор по позиция 1 981 KB
Договор по позиция 2 824 KB
Договор по позиция 3 813 KB
Договор по позиция 4 926 KB
Договор по позиция 5 962 KB
Договор по позиция 6 978 KB
Договор по позиция 7 843 KB
Договор по позиция 8 1 061 KB
Освободени гаранции на участници 101 KB
Освободени гаранции на участници 100 KB
Освободени гаранции на участници 114 KB
Освободени гаранции на участници 113 KB
Освободени гаранции на участници 115 KB
Освободени гаранции на участници 110 KB
Плащане по позиции 1, 5, 6 и 8 40 KB
Плащане по позиции 2, 3 и 7 41 KB
Плащане по позиция 4 32 KB
Плащане по позиция 2, 3 и 7 за месец Април 56 KB
Плащане по позиция 1, 5, 6 и 8 за месец Април 60 KB
Плащане по позиция 4 за месец Април 34 KB
Плащане по позиция 2, 3, 7 за месец Май 44 KB
Плащане по позиция 1,5,6,8 за месец Май 43 KB
Плащане по позиция 4 за месец Май 34 KB
Плащане по позиция 2,3,7 за месец Юни 65 KB
Плащане по позиция 1,5,6,8 за месец Юни 67 KB
Плащане по позиция 4 за месец Юни 43 KB
Плащане по позиция 2,3 и 7 за месец Юли 64 KB
Плащане по позиция 1,5,6 и 8 за месец Юли 42 KB
Плащане по позиция 4 за месец Юли 42 KB
Плащане по позиция 2,3 и 7 за месец Август 67 KB
Плащане по позиция 1,5,6 и 8 за месец Август 49 KB
Плащане по позиция 4 за месец Август 40 KB
Плащане по позиция 2,3 и 7 за месец Септември 58 KB
Плащане по позиция 1,5,6 и 8 за месец Септември 56 KB
Плащане по позиция 4 за месец Септември 43 KB
Плащане по позиция 2,3 и 7 за месец Октомври 58 KB
Плащане по позиция 1,5,6 и 8 за месец Октомври 56 KB
Плащане по позиция 4 за месец Октомври 43 KB
Плащане по позиция 4 за месец Ноември 57 KB
Плащане по позиция 2,3 и 7 за месец Ноември 60 KB
Плащане по позиция 1,5,6 и 8 за месец Ноември 93 KB
Плащане по позиция 4 за месец Декември 57 KB
Плащане по позиция 2,3 и 7 за месец Декември 91 KB
Плащане по позиция 1,5,6 и 8 за месец Декември 91 KB
Плащане по позиция 4 за месец Януари 2016 44 KB
Плащане по позиция 2,3 и 7 за месец Януари 2016 66 KB
Плащане по позиция 1,5,6 и 8 за месец Януари 2016 68 KB
Плащане по позиция 4 за месец Февруари 2016 60 KB
Плащане по позиция 2,3 и 7 за месец Февруари 2016 70 KB
Плащане по позиция 1,5,6 и 8 за месец Февруари 2016 82 KB
Плащане по позиция 4 за месец Март 2016 57 KB
Плащане по позиция 2,3 и 7 за месец Март 2016 73 KB
Плащане по позиция 1,5,6 и 8 за месец Март 2016 73 KB
Плащане по позиция 4 за месец Април 2016 44 KB
Плащане по позиция 2,3 и 7 за месец Април 2016 57 KB
Плащане по позиция 1,5,6 и 8 за месец Април 2016 56 KB
Обявление за приключил договор 164 KB
Обявление за приключил договор 156 KB
Обявление за приключил договор 164 KB
Обявление за приключил договор 156 KB
Обявление за приключил договор 157 KB

Краен срок за подаване на оферта

03.12.2014 17:00

Търгът ще се проведе на

04.12.2014 13:30