Публикувано на: 12.09.2014 20:10

ОБЩИНА СТРАЖИЦА обявява процедура за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Транспортни услуги по две обособени позиции:
1. Специализиран превоз на ученици на територията на община Стражица през учебната 2014/2015 година;
2. Извършване на обществен превоз на пътници с автобус по утвърдено маршрутно разписание от общинската транспортна схема”

Крайният срок за представяне на офертите е 17:00 часа на 24.09.2014 г.
Офертите ще бъдат отворени на 25.09.2014 г. от 13:30 часа.
За контакти тел. 06161/ 4309, Боряна Добрева – н-к отдел „Регионално развитие”.

Документация

Файл Размер
Публична покана 590 KB
Документация за участие 1 961 KB
Образци и проект на договор 139 KB
Протокол 343 KB
Договор по обособена позиция 2 290 KB
Договор по обособена позиция 1 317 KB
Плащане по позиция 1 - Декември 2014 г. 45 KB
Плащане по позиция 2 - Декември 2014 г. 46 KB
Плащане по позиция 1 - Март 2015 г. 51 KB
Плащане по позиция 1 - Април 2015 г. 44 KB
Плащане по позиция 1 - Май - Юни 2015 г. 45 KB
Освободена гаранция по позиция 1 116 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.09.2014 17:00

Офертите ще бъдат отворени на

25.09.2014 13:30