Публикувано на: 30.06.2014 16:55

ОБЩИНА СТРАЖИЦА обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Строителство по изпълнение на обект: „Подмяна на уличен водопровод на път ІІІ – 4082 „Чешма – Кесарево” от републиканска пътна мрежа в участъка през с. Кесарево, община Стражица”
Търгът ще се проведе на 12.08.2014 г. от 13:30 часа в залата на Община Стражица, 3 етаж.
Желаещите могат да закупят документация за участие на стойност 14.40 лв. от Общински център за услуги и информация, гише „Административни услуги по икономически дейности”, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” 5, а при поискване от заинтересованото лице заплащането се извършва по следната банкова сметка:
IBAN - BG 55STSA93008401101200
BIC STSABGSF,
код за вид плащане 447000,
Банка "ДСК" ЕАД, клон Стражица.
Крайният срок за закупуване на документацията е 17:00 часа на 01.08.2014 г.
Крайният срок за представяне на офертите е 17:00 часа на 11.08.2014 г.
За контакти тел. 06161/ 4309, Боряна Добрева – н-к отдел „Регионално развитие”.

Документация

Файл Размер
Обявление 1 978 KB
Работен проект 27 058 KB
Документация 1 104 KB
Количествено-стойностна сметка 93 KB
Решение 634 KB
Съобщение за oтваряне на ценовите оферти 55 KB
Информация за сключен договор 177 KB
Договор 982 KB
Плащане по договор 46 KB
Плащане по договор 45 KB
Плащане по договор м. Юни 45 KB
Плащане по договор м. Юли и Август 45 KB
Плащане по договор м. Декември 60 KB
Информация за изпълнен договор 178 KB
Освободена гаранция 129 KB

Краен срок за подаване на оферта

11.08.2014 17:00

Краен срок за закупуване на документацията

01.08.2014 17:00