Решения Мандат 2007-2011 година

Решения Мандат 2011-2015 година

Решения Мандат 2015-2019 година

Решения Мандат 2019-2023 година