Общинска администрация Стражица

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Булстат: 000133972
МОЛ: Румен Павлов
5150, гр. Стражица
обл. Велико Търново
ул. "Дончо Узунов" №5
тел.: 06161 4343
факс: 06161 2568
obshtina@strazhitsa.com
www.strazhitsa.com

Вашето име:

Вашият E-mail:

Относно:


Съобщение:


Вижте по-голяма карта