Общинска администрация Стражица

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Булстат: 000133972
МОЛ: Йордан Цонев Цонев
5150, гр. Стражица
обл. Велико Търново
ул. "Дончо Узунов" №5
тел.: 06161 4343
факс: 06161 2568
obshtina@strazhitsa.com
strazhitsa@mbox.is-bg.net
https://strazhitsa.egov.bg


Вижте по-голяма карта