ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 04.04.2021г.

Разработване на транспортна схема за извозване на изборните материали до СИК по населените места, със връзка с произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.


Списък на избирателните секции в община Стражица, в които ще се проведе машинно гласуване


Организиране на дежурства за 27.03.2021г. (събота) за приемане на заявления за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък за изборите за Народни представители, насрочени за 04.04.2021 г.


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК,
Уведомяваме Ви, че за предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 4 април 2021г. обучението ще се проведе онлайн на 27 март 2021г./събота/ от 15.00 часа и на 30 март 2021г. /вторник/ от 15.00 часа на следният адрес: https://rik04.cik.bg/ns2021
Освен това можете да проследите и от официалния сайт на ЦИК всички мултимедийни презентации за работа на членовете на СИК, начина на гласуване и отчитане на резултатите.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО И РАЗЧИТАМЕ НА ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ!


ВАЖНО! На вниманието на секционните избирателни комисии. Обучителен портал.


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване


Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА НА АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ


Осигуряване на транспорт и секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 4 априил 2021 г.


ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.


Разяснителна кампания - видеа


Заповед № 340 / 02.03.2021 г. за Определяне на места за разлепване на агитационни материали за нуждите на предизборната кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


Eлектронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори


Централната избирателна комисия уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/.


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ПЛАН И РАБОТАТА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА УЧАСТВАЩИ ПРЯКО В ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021ГОДИНА.


СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.


Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.


РЕШЕНИЕ № 2062-НС София, 16 февруари 2021 г. за назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2021 г. (без съставите на ПСИК)

ПОКАНА за консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК) за изборите за Народно събрание, насрочени за 4 април 2021 г.


Заповед №232/16.02.2021г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 4 април 2021г.


Образуване на избирателни секции в община Стражица, утвърждаване на номерацията и адресите им, във връзка с организационно-техническа подготовка и обезпечаване на изборите за Народно събрание, насрочени за 4 април 2021г.