06.10.2014    11:11

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

Р Е З У Л Т А Т И


Резултати по секции за област Велико Търново: http://results.cik.bg/pi2014/protokoli/04/list.html

30.09.2014    08:53

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Я


Относно: Удостоверения за гласуване в изборният ден на основание чл. 263 от ИК издавани от МВР.

26.09.2014    14:35

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

З А П О В Е Д

№ 1589 / 26.09.2014г.

Относно: Разработване на транспортна схема и определяне на ред за озвозване на изборните материали и членовете на СИК до избирателните секции в гр.Стражица и населените места на територията на общината, във връзка с произвеждане на избори за народни представители за народно събрание, насрочени за 05.10.2014г.

26.09.2014    10:40

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

З А П О В Е Д

№ 1588 / 26.09.2014г.

Относно: Организиране на дежурства за почивния ден 27.09.2014г. заа подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателният списък за произвеждане на избори за народни представители за народно събрание, насрочени за 05.10.2014г.

24.09.2014    11:25

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

С П И С Ъ К


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)

18.09.2014    09:20

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

З А П О В Е Д

№ 1559 / 18.09.2014г.

Относно: Осигуряване на транспорт и секции за гласуване на хората с увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението за изборите за народни представители за народно събрание, насрочени за 05.10.2014г.

16.09.2014    15:04

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

З А П О В Е Д

№ 1520 / 16.09.2014г.

Относно: Организиране на дежурства на 20.09.2014г. и 22.09.2014г. за подаване на заявления и вписване в избирателните списъци за гласуване по настоящ адрес.

12.09.2014    10:04

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

З А П О В Е Д

№ 1508 / 11.09.2014г.

Относно: Организиране на дежурства за почивните дни от 13.09 до 14.09.2014 г. за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания и при наличие на изискуемият брой такива за провеждане на консултации при кмета на общината за състава на подвижна СИК за призвеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05.10.2014г.

03.09.2014    10:04

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

З А П О В Е Д

№ 1454 / 03.09.2014г.

Относно: Места за разлепване на агитационни материали за нуждите на предизборната кампания на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05.10.2014г.

25.08.2014    10:05

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК


За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

19.08.2014    11:31

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

З А П О В Е Д

№ 1364 / 19.08.2014г.

Относно: Определяне дата за обявяването на избирателните списъци на видно място и в интернет за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05.10.2014г.

18.08.2014    17:04

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

П О К А Н А

Изх.№ 5986 / 18.08.2014г.

Относно: Покана за консултации за съставите на СИК

18.08.2014    14:19

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

З А П О В Е Д

№ 1340 / 18.08.2014г.

Относно: Определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05.10.2014г.

13.08.2014    09:10

О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А

З А П О В Е Д

№ 1306 / 08.08.2014г.

Относно: Образуване на избирателни секции в община Стражица, утвърждаване на номерацията и адресите им, във връзка с организационно-техническа подготовка и обезпечаване на изборите за Народно събрание, насрочени за 05.10.2014г.