ЧАТИЧНИ ИЗБОРИ - 03.10.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ


Организиране на дежурства в почивния ден 25.09.2021 г. (събота) за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частични избори на 3 октомври 2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижна избирателна кутия в частичните избори на 3 октомври 2021г. на територията на Община Стражица
    Приложение 1 - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето


Заповед №2408 / 10.09.2021 г. за определяне на места за разлепване на агитационни материали.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в частични избори на 3 октомври 2021 г.


Заповед за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на частияните избори за кмет на община Стражица, насрочени за 3 октомври 2021 г.


Заявления


МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК)

РЕШЕНИЕ № 502-МИ София, 24 август 2021 г. ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

Покана за консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за частични избори за кмет на Община Стражица, насрочени за 3 октомври 2021 г.


Заповед за образуване на избирателни секции в община Стражица, утвърждаване на номерацията и адресите им, във връзка с организационно-техническа подготовка и обезпечаване на частичен избор за кмет на Община Стражица, насрочени за 3 октомври 2021 г.


Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 3 октомври 2021 г.(Решение № 495–МИ от 18.08.2021 г. на Централната избирателна комисия)


Указ № 193 за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново, на 3 октомври 2021 г.