ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ - 03.10.2021г.

Заповед №2566 / 05.10.2021 г. за разработване на транспортна схема за извозване на изборните материали и тяхното събиране за придвижване на СИК и ОИК Стражица, след приключване на изборния ден на 10.10.2021 г.


Заповед №2565 / 05.10.2021 г. за разработване на транспортна схема за извозване на изборните материали до избирателните секции по населени места, във връзка с произвеждане на втори тур за частивен избор за кмет на община Стражица на 10 октомври 2021 г.


Транспортна схема за извозване на изборните материали и тяхното събиране, за придвижване на СИК до ОИК Стражица, след приключване на изборния ден на 03 октомври 2021 г.


Транспортна схема за извозване на изборните материали до СИК по населени места, във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на община Стражица на 03 октомври 2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ


Организиране на дежурства в почивния ден 25.09.2021 г. (събота) за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частични избори на 3 октомври 2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижна избирателна кутия в частичните избори на 3 октомври 2021г. на територията на Община Стражица
    Приложение 1 - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето


Заповед №2408 / 10.09.2021 г. за определяне на места за разлепване на агитационни материали.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в частични избори на 3 октомври 2021 г.


Заповед за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на частияните избори за кмет на община Стражица, насрочени за 3 октомври 2021 г.


Заявления


МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК)

РЕШЕНИЕ № 502-МИ София, 24 август 2021 г. ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

Покана за консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за частични избори за кмет на Община Стражица, насрочени за 3 октомври 2021 г.


Заповед за образуване на избирателни секции в община Стражица, утвърждаване на номерацията и адресите им, във връзка с организационно-техническа подготовка и обезпечаване на частичен избор за кмет на Община Стражица, насрочени за 3 октомври 2021 г.


Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 3 октомври 2021 г.(Решение № 495–МИ от 18.08.2021 г. на Централната избирателна комисия)


Указ № 193 за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново, на 3 октомври 2021 г.