ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ
Официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и социалните последици от епидемията

Електронни административни услуги, предоставяни от Община Стражица   Информация за работа и действия
в условията на covid-19

Община Стражица се стреми към бъдеще, в което природните богатства и сътвореното от нейните жители да бъдат използвани по най-разумен и ефективен начин за осигуряване на хармонично развитие, поминък и просперитет на всеки; общината да бъде привлекателно място за живот и личностна реализация, роден дом за всички.

Добре дошли на интернет страницата на Община Стражица.

Общината е създадена с Указ 2295 от 22 декември 1978 година. Съставена е от 22 селища с 14 453 (при преброяване от 2011 година) жители и е разположена на площ от 508,3 km² в североизточната част на област Велико Търново. Граничи с област Търговище и област Русе. /карта/
Има разнообразен релеф. Заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина с надморска височина от 40 до 420 м.

15 август - празник на гр.Стражица

На 28. 07. 1998 година с решение Общинският съвет определя 15 август за празник на град Стражица. На тази дата се отбелязва църковният празник "Успение Богородично". Новият православен храм, издигнат след земетресенията от 1986 година, е осветен на 25. 10. 2007 г. Той е построен на мястото на стария разрушен храм „Рождество на Света Богородица”, който беше възрожденски паметник на културата, и носи същото име. В двора на храма се намира православният параклис „Свети Георги Победоносец”, издигнат през 2011 г. в памет на руските воини, загинали край Стражица през 1877 година.

Продължава дарителската акция за довършване на стенописите на църквата.

Ако желаете да научите повече, посетете ни!
Ако искате на този сайт да бъде публикувана и друга информация, пишете ни!
Ако имате предложения, становища или жалби - споделете ги!