Екология

Обща информация

Заповед относно: Забрана за бране на липов цвят

Преценка и откриване на процедура по изд. на Разрешително за ВОДОВЗЕМАНЕ

Ден на земята

Екологичен календар

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2019 г.

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2018 г.

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2017 г.

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2016 г.

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2015 г.

Заповед относно: Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2014 г.