РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Кмет: Румен Павлов

Функции и отговорности - Отвори файл

Приемен ден: вторник от 10:00 до 11:30

Заместник-кмет по Регионално развитие и устройство на територията: инж. Георги Бянов

Области на дейност и задължения - Отвори файл

Приемен ден: четвъртък от 10:00 до 11:30

Заместник-кмет по икономика, финанси и хуманитарни дейности: инж. Катя Петрова

Области на дейност и задължения - Отвори файл

Приемен ден: сряда от 10:00 до 11:30

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПРЕЗ МАНДАТ 2019-2023