РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Кмет: Йордан Цонев

Функции и отговорности - Отвори файл

Приемен ден: вторник от ..... до .....

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПРЕЗ МАНДАТ 2019-2023