Информационен бюлетин на инвеститора

Свободни терени в индустриална зона ЮГ - град Стразжица

В град Стражица  е изградена нова индустриална зона, която предоставя възможност за лесно, бързо и перспективно стартиране на бизнес на територията на зоната.

1.       Индустриалната зона е с площ 118 дка.

2.       Теренът е снабден с външна и вътрешна инфраструктура:

         път / граничи с околовръстния път на гр. Стражица и има изградена пътна инфраструктура до всеки парцел в имота/;

          канализация / включена в градската пречиствателна станция/;

          Водопровод;

          интернет и телефон;

          ток 20 КV и осветление;

          връзка с обществения превоз в града, ЖП гара Стражица се намира на 1,5 км. от терена като тя разполага с товарен терминал за всички видове товари.

         35 км. от летище Горна Оряховица

         7 км. от главен път София  - Варна

3.       Предназначението на терените е за индустриални дейности като се предвижда настаняване на производства от леката и преработвателната промишленост с нискозамърсяващи производства.

4.       В радиус от 100 км. се намират 5 висши учебни заведения - 2 технически /Габрово и Русе/, 1 икономическо /Свищов/ , и 2 хуманитарни / Велико Търново и Шумен/.

5.       Към настоящият момент са свободни около 110 дка., като има възможност за разширение с още 60 дка. Парцелите са с големина от 5 до 80 дка.

6.       В общината производствените предприятия регистрирани на територията и имат възможност за преотстъпване на корпоративния данък според действащото законодателство!

7.       За контакти:

тел. +359 6161 4308 – Красимира Желязкова

факс. +359 6161 2568 / е-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net obstr@abv.bg

Община готова за бизнес развитие