Регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, подадени от общинските съветници при ОбС Стражица за мандат 2015 – 2019 г.

№ по ред

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме и фамилия

Длъжност

1.

1/09.11.2015

По т.1
По т. 2

Д-р Руси Зарков Захариев

Общински съветник

2.

2/09.11.2015

По т. 1
По т. 2

Ренета Данева Стефанова

Общински съветник

3.

3/10.11.2015

По т. 1
По т. 2

Илиян Иванов Маринов

Общински съветник

4.

4/11.11.2015

По т. 1
По т. 2

Георги Стоянов Иванов

Общински съветник

5.

5/11.11.2015

По т. 1
По т. 2

Марин Кирилов Филипов

Общински съветник

6.

6/11.11.2015

По т. 1
По т. 2

Петю Статев Петров

Общински съветник

7.

7/11.11.2015

По т. 1
По т. 2

Мариана Стефкова Станчева

Общински съветник

8.

8/11.11.2015

По т. 1
По т. 2

Стефан Димитров Иванов

Общински съветник

9.

9/11.11.2015

По т. 1
По т. 2

Инж.Детелина Кирилова Борисова

Общински съветник

10.

10/12.11.2015

По т. 1
По т. 2

Д-р Хари Петров Тасев

Общински съветник

11.

11/12.11.2015

По т. 1
По т. 2

Иван Николов Иванов

Общински съветник

12.

12/12.11.2015

По т. 1
По т. 2

Петър Иванов Николов

Общински съветник

13.

13/12.11.2015

По т. 1
По т. 2

Инж.Христо Евтимов Евтимов

Общински съветник

14.

14/12.11.2015

По т. 1
По т. 2

Елена Димитрова Димитрова

Общински съветник

15.

15/12.11.2015

По т. 1
По т. 2

Пламен Стефанов Иванов

Общински съветник

16.

16/13.11.2015

По т. 1
По т. 2

Лъчезар Трифонов Атанасов

Общински съветник

17.

17/17.11.2015

По т. 1
По т. 2

Васко Маринов Стоянов

Общински съветник

18.

18/15.07.2016

По т. 1
По т. 2

Светлозар Иванов Димитров

Общински съветник