Регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, подадени от кметове на кметства в Община Стражица за мандат 2015 - 2019г.

№ по ред

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме и фамилия

Длъжност

1.

1/05.11.2015

По т.1
По т. 2

Стефан Недев Димитров

Кмет с. Асеново

2.

2/09.11.2015

По т. 1
По т. 2

Димчо Георгиев Димов

Кмет с. Камен

3.

3/10.11.2015

По т. 1
По т. 2

Иван Райков Райков

Кмет с. Владислав

4.

4/10.11.2015

По т. 1
По т. 2

Стефан Георгиев Колев

Кмет с. Мирово

5.

5/10.11.2015

По т. 1
По т. 2

Тодор Русев Илиев

Кмет с. Нова Върбовка

6.

6/10.11.2015

По т. 1
По т. 2

Георги Енев Георгиев

Кмет с. Бряговица

7.

7/10.11.2015

По т. 1
По т. 2

Нойко Василев Нойков

Кмет с. Горски Сеновец

8.

8/10.11.2015

По т. 1
По т. 2

Мирослав Милчев Димитров

Кмет с. Царски извор

9.

9/10.11.2015

По т. 1
По т. 2

Румен Стефанов Павлов

Кмет Община Стражица

10.

10/11.11.2015

По т. 1
По т. 2

Петър Костадинов Петров

Кмет с. Благоево

11.

11/12.11.2015

По т. 1
По т. 2

Ваня Ненкова Иванова

Кмет с. Кесарево

12.

12/12.11.2015

По т. 1
По т. 2

Димитранка Стоянова Калева

Кмет с. Сушица

13.

13/12.11.2015

По т. 1
По т. 2

Мирослав Петров Топалов

Кмет с. Лозен

14.

14/12.11.2015

По т. 1
По т. 2

Даринка Иванова Бонкова

Кмет с.Балканци

15.

15/12.11.2015

По т. 1
По т. 2

Петър Николаев Петров

Кмет с. Виноград