ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество ЗПКОНПИ на община Стражица

Входящ №/дата Вид на декларацията Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
1. 1/10.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Галина Михова вътрешен одитор Декларация
2. 2/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Дияна Иванова гс. сп. ЧРК Декларация
3. 3/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Стефан Атанасов н-к отдел УТ Декларация
4. 4/23.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Анжелика Техеда-Събева Директор ЦСРИ Декларация
5. 5/23.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ивайло Николов гл. спец ИОТ Декларация
6. 6/25.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Дочка Дончева гл. е-т ПНО и ГС Декларация
7. 7/25.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Марияна Кръстева гл. е-т "ИК" Декларация
8. 8/25.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Стоян Стоянов ст. Спец. КРРДИБД Декларация
9. 9/25.05.2018г чл.35, ал.1, т.1 Дочка Петрова мл. е-т СДЗ Декларация
10. 10/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Мая Добрева гл. спец. „ИК” Декларация
11. 11/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Стоянова ст. е-т С и ОМП Декларация
12. 12/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Пенка Николова гл. спец. АООЦУИ Декларация
13. 13/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Анна Василева гл. е-т „Соц. дейности” Декларация
14. 14/30.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Мирослав Йорданов ст. спец. „Събирач данъци такси” Декларация
15. 15/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Антоанета Станева гл. спец. „Касиер” Декларация
16. 16/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Виктория Иванова гл. техн. сътрудник Декларация
17. 17/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Павлина Николова ст. е-т УКИДО Декларация
18. 18/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Красимира Желязкова директор дирекция ОРОПУТУС Декларация
19. 19/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Никола Кънев мл. е-т АООЦУИ Декларация
20. 20/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Катя Георгиева ст. спец. „Събиране на данъци и такси” Декларация
21. 21/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Васил Цонев мл. е-т УКСМДТВ Декларация
22. 22/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Савка Стоева гл. е-т Култура и МД Декларация
23. 23/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Радина Косева мл. е-т „ГЗ” Декларация
24. 24/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йорданка Тодорова ст. счетоводител Декларация
25. 25/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Атанасов мл. счетоводител Декларация
26. 26/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Гергана Райчева мл. счетоводител Декларация
27. 27/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Галина Антова гл. е-т УКДОС Декларация
28. 28/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Нели Петкова гл. спец. „ООУС” Декларация
29. 29/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ренета Василева Секретар община Декларация
30. 30/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Марийка Дянкова ст. е-т ПНО и ГС Декларация
31. 31/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Мартина Трендафилова мл. счетоводител Декларация
32. 32/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Красияна Христова гл. спец. Общ. бюджет Декларация
33. 33/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Клара Трифонова вътрешен одит Декларация
34. 34/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Иван Иванов Директор д-я „ФСД” Декларация
35. 35/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Атанасова Директор д-я „БИМП” Декларация
36. 36/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Станев н-к отдел „УС” Декларация
37. 37/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Евгения Станчева гл. е-т „Образование” Декларация
38. 38/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Найле Кясимова гл. е-т „Проекти и Програми” Декларация
39. 39/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Веселина Христова мл. е-т „Проекти и Програми” Декларация
40. 40/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ангел Димитров директор УНСТ Декларация
41. 41/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Христова гл. спец. „Земеделие” Декларация
42. 42/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Дарина Стефанова мл. е-т „Екология и чистота” Декларация
43. 43/01.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Андриана Степанова гл. е-т УКМДТ Декларация
44. 44/01.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Валентина Байчева мл. е-т АМДТ Декларация
45. 45/01.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Станислав Статев гл. е-т „ССС” Декларация
46. 46/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Росица Иванова ст. е-т „Строителство” Декларация
47. 47/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Габриела Нотева ст. счетоводител Декларация
48. 48/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Станимир Енев управител „Защитено жилище” Декларация
49. 49/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ангелина Ковачева управител „ЗЖЛУИ” Декларация
50. 50/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Диана Георгиева мл. е-т ЕСГРАОН Декларация
51. 51/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йоана Панова мл. е-т „МСКО” Декларация
52. 52/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Снежана Ризова ст. е-т ЧРАО на НПОЗ Декларация
53. 53/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Румен Минчев мл. е-т „Земи и гори” Декларация
54. 54/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Марияна Йорданова мл. е-т ОбС и К Декларация
55. 55/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Боряна Добрева н-к отдел „Общ. поръчки” Декларация
56. 56/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Пенка Славева гл. е-т „Общ. поръчки” Декларация
57. 57/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Боряна Анастасова гл. е-т „Общ. поръчки” Декларация
58. 58/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Анелия Петкова мл. е-т „Общ. поръчки” Декларация
59. 59/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Бистра Ботева директор ДУДМУ Г.Сеновец Декларация
60. 60/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Добромир Добрев директор д-я ОА Декларация


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество ЗПКОНПИ на община Стражица

Входящ
№/дата
Вид на декларацията
по чл.35ал.1,т.2 и т.4
Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
1. 12/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Христова гл. спец. Земеделие Декларация
2. 17/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Радка Петкова ср. спец. ГС и Есграон Декларация
3. 23/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Нели Стоянова ст. спец. Есграон Декларация
4. 36/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Анелия Петкова мл. е-т ОП Декларация
5. 69/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Ваня Маринова ст. спец. ПНО; ГС Декларация
6. 86/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Елка Богданова ст. спец. ПНО; ГС; Есграон Декларация
7. 91/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Милка Христова Км. наместник с.Любенци Декларация
8. 94/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Йордан Стоичков Км. наместник с.Железарци Декларация
9. 95/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Росен Русев гл. е-т КРД Декларация
10. 97/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Соня Иванова гл. спец. ОП Декларация
11. 99/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Даниела Ангелова ст. спец. ПНО и Есграон Декларация
12. 100/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Надка Никова ст. спец. финансист Декларация
13. 101/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Гинка Йорданова ст. спец. ПНО Декларация
14. 105/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Иван Иванов Директор д-я ФСД Декларация
15. 6/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Красимира Желязкова Директор дирекция Декларация
16. 9/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Петрана Николаева Ст. специалист ПНО, ГС, Есграон Декларация
17. 14/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Венелина Рачкова Ст. специалист ПНО, ГС, Есграон Декларация
18. 15/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Ангел Димитров Директор ЦНСТДБУ Декларация
19. 18/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Димитринка Колева Кметски наместник с.Николаево Декларация
20. 19/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Цанко Цонев Директор ОП "Странични дейности" Декларация
21. 20/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Иван Калчев финансист кметство с.Камен Декларация
22. 25/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Андриана Степанова Главен експерт УКМДТ Декларация
23. 38/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Антоанета Чукурова Директор Общински детски комплекс Декларация
24. 48/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Стоянова Директор ДГ "Сава Цонев" Декларация
25. 52/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Клара Трифонова Вътрешен одитор Декларация
26. 55/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Мая Добрева Гл. специалист "Инвеститорски контрол" Декларация
27. 57/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Минчо Минчев секретар с.Николаево Декларация
28. 63/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Марияна Йорданова Мл. експерт "Общински съвет и канцелария" Декларация
29. 83/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Ренета Стойнова Ст. специалист ПНО, ГС, Есграон Декларация
30. 84/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Рени Топалова Ст. специалист финансист кметство Кесарево Декларация
31. 85/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Надежда Трифонова Ст. специалист ПНО, ГС, Есграон Декларация
32. 89/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Дилян Братованов Ръководител ЦРИУ Декларация
33. 90/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Бистра Ботева Директор Дневен център за деца и младежи с увреждания Декларация