Публикувано на: 16.09.2016 19:32

НЧ „РАЗВИТИЕ-1895”, гр. Стражица обявява ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за изпълнение на дейност - Доставка на нов автомобил за нуждите на Народно читалище „Развитие-1985” по проект „Ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане на летен кино-театър, УПИ I, кв. 63, гр. Стражица“.
Индикативните оферти се подават на адрес: гр. Стражица, ул. „Сава Цонев” № 2, в сградата на НЧ „Развитие-1895” до 17:00 часа на 26.09.2016 г.
За контакти: тел. 061898383, Атанас Костов – председател на НЧ „РАЗВИТИЕ-1895”.

Документация

Файл Размер
Оферта Авточойс ООД 335 KB
Оферта ЕСПАС АУТО ООД 333 KB
Оферта ОНИКС АВТО 288 KB
Протокол за работата на комисията при провеждане на пазарни консултации по чл.44 от ЗОП 198 KB
Решение за определяне стойноста на разход за "Доставка на нов автомобил" 42 KB
Заповед за определяне на комисия за провеждане на пазарни консултации 38 KB
Документи 879 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.09.2016 17:00