Избори за членове на Европейския парламент от Република България
26.05.2019 г. 07:00 часа

Оставащо време:


12.04.2019 14:08 ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


12.04.2019 10:34 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.)


08.04.2019 15:35 Определяне местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019г.


04.04.2019 09:55 СЪОБЩЕНИЕ

Приложение №9

Приложение №11

Приложение №14

Приложение №16

 Заявления в Община Стражица се подават:
 • за град Стражица: в Общинския център за услуги и информация на адрес: гр. Стражица, 
  ул. „Дончо Узунов” № 5 от 08,30ч. до 17,00ч.
 • за населените места на Община Стражица ( без град Стражица): в кметствата на населените места
 • електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: obshtina@strazhitsa.com
 
 Справки в избирателните списъци могат да се правят:
 • на обявените със заповед на Кмета на Община Стражица места;
 • на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – http://www.grao.bg/elections
 • на интернет страницата на Община Стражица – http://strazhitsa.com
 • на телефон 06161/4357
 • Централна избирателна комисия


03.04.2019 15:48 Заповед - Образуване на избирателни секции в община Стражица, утвърждаване на номерацията и адресите им, във връзка с организационно-техническа подготовка и обезпечаване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.


03.04.2019 14:12 ХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, поправена с Решение № 13-ЕП от 27 март 2019 г. на ЦИК